ALEŠ KREJČA “CHIMAERA MONSTROSA”

7. - 18.10.2019

Pod názvom Chimaera monstrosa vám predstavujeme výber z maliarskej tvorby posledných dvanástich rokov významného predstaviteľa fantazijného realizmu v stredoeurópskom výtvarnom umení, dnes sedemdesiatosemročného Aleša Krejču. Spočiatku žiak grafického oddelenia bratislavskej Školy umeleckého priemyslu študoval neskôr knižnú grafiku a plagát v ateliéri profesora Františka Muziku na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Po štúdiách zostal v Čechách, niekoľko rokov pôsobil ako riaditeľ štátneho zámku Kratochvíle. Väčšinu života potom bola jeho pracovnou náplňou úžitková propagačná, predovšetkým knižná grafika. Autor vám dnes však ukazuje výsledky svojho intenzívneho, prakticky už šesť desaťročí trvajúceho výskumu na poli imaginatívnej maľby. Na tejto ceste absorboval najrôznejšie impulzy, najmä od svojho profesora, ktorý mu bol blízky maliarskou faktúrou vysokej estetickej hodnoty, takisto však aj zo širšieho okruhu vtedy nastupujúcej generácie štrukturálnej abstrakcie šesťdesiatych rokov. Krejčova tvorba bola ovplyvnená surrealizmom, je však hlboko zakotvená aj v staršej kultúrnej tradícii, predovšetkým v manierizme a baroku. Tiež romantický máchovský mýtus kraja, kde dnes žije, je mu veľmi blízky. Spolu s reflexiou vlastných životných skúseností to vytvára unikátny základ často bizarných fantastických metafor jeho obrazov. Vzniká tak osobitný projekt maliarskej integrácie zložitých kultúrnych obsahov, a to na úrovni krajne vyhraneného, ale pritom kultúrne široko inšpirovaného diela. K baroku viedol maliara záujem o pestrosť foriem aj hlboká citovosť umeleckého prejavu. Jedným z kľúčových prvkov Krejčovho diela je labyrint, motív blízky manieristom, reflektujúci zložitosť a spletitosť sveta, ale tiež tajomnú bizarnosť jeho krásy. V metaforickom pretlmočení maliarovej výtvarnej vízie nás môžu fascinovať netušeným kúzlom záhadnej výlučnosti. Krejčove obrazy sú svetom básnivej imaginácie, otvárajúcim pred naším vnútorným zrakom transcendentálny svet nadčasových mýtov a existenciálnych významov, a to na pozadí nepokojnej, často ohrozenej humanity súčasnej civilizácie. V tom je hlbšie posolstvo mimoriadne kultivovanej umelcovej maľby.

Jan Kříž

Významný predstaviteľ fantazijného realizmu v stredoeurópskom výtvarnom umení.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024