Aleš Krejča, Radek Andrle – HĽADANIE SÚVISLOSTÍ

23.2 – 18.3.2023

S potešením Vás pozývame na výstavu HĽADANIE SÚVISLOSTÍ na ktorej predstavia svoju tvorbu významní českí umelci Aleš Krejča – Obrazy a Radek Andrle – plastiky. Výstavu realizujeme v termíne 23.2 – 18.3.2023 v T&AC Gallery Zámocká 22 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

Dagmar Kudoláni Srnenská

Maliarska tvorba popredného predstaviteľa fantazijného realizmu v českom výtvarnom umení Aleša Krejču, ktorý sa svojimi dielami už po celé desaťročia radí k hlavným predstaviteľom európskeho imaginatívneho umenia. Do výtvarného umenia vstúpil v šesťdesiatych rokoch, kedy sa formovala Viedenská škola fantazijného realizmu na čele s legendárnym Ernstom Fuchsom, Arikim Brauerom, Rudolfom Hausnerom a inými. V tomto období začína tvoriť aj slovenský predstaviteľ tohto smeru Albín Brunovský, ktorý svojou tvorbou plnou fantázie a sna ovplyvnil celý rad svojich absolventov.
Na umelecké myslenie Aleša Krejču výrazne vplýval jeho profesor na vysokej škole František Muzika, dôležitým sa stalo aj osobné stretnutie s osobnosťou Mikuláša Medeka. Tak ako česká fantazijná maľba vychádzala z tradície manierizmu a surrealizmu, tak sa tento vplyv prejavil aj v dielach Aleša Krejču. Očarenie barokom viedlo umelca k vytvoreniu menšieho cyklu obrazov venovaných českej barokovej plastike. V jeho maliarskej tvorbe však podstatným sa stáva výtvarná interpretácia fantazijných predstáv prameniacich z vnútorného modelu ľudskej psychiky. Na rozdiel od surrealizmu sa fantazijný realizmus v Krejčovej tvorbe prejavuje iným spôsobom výtvarnej podoby, a to do predstáv inšpirovaných snom, mýtom a individuálnym podvedomím. V autentických fantazijných predstavách sa odrážajú nové umelcove osobné symboly, základné pocity ľudskej existencie. Tie vytvárajú diferencované podoby prírody, jej štruktúr, zvierat a objektov. Krejča pre nás vytvára maliarske prírodné zostavy, ale aj zvláštny chaos pripomínajúci akýsi skrátený kozmický vývoj. Organizácia obrazového priestoru je viacrozmerná, precíznou kresbou doplnené línie, tvary a objemy sa prelínajú na obzore netušených krajín. Prepletajúce sa vertikály a diagonály rastúce zo zeme, zo skutočnosti a snov ukazujú k nebu. Podporujú tak magickú silu výpovede a polaritu medzi fantáziou a realitou.
Český umelec Radek Andrle, sochár a grafik venuje sa aj reliéfnemu sochárstvu, ale aj designu. Počiatočná tvorba Radka Andrleho bola fascinovaná myšlienkou počatia a zrodu života. No neskôr sa čoraz častejšie objavujú diela inšpirované krásou ženského tela, neprehliadnuteľné sú najmä jeho femme fatale.
Dôležité pre neho bolo šestnásťročné pôsobenie u významného českého sochára Olbrama Zoubka, obľúbil si aj diela Alberta Giacommetiho. V jeho plastikách cítime inšpiráciu klasickým gréckym sochárstvom, ale aj klasicizmu ako takým. Andrleho interpretácia námetu, predovšetkým podoby ženy, ako objektu umeleckého záujmu je čistá, jasná s dôrazom na eleganciu tvarov. Čistota objemov jeho ženských plastík je konkrétnym ponorom do bezčasovosti archaického mýtu. Bez okázalej škaredosti, primitívnosti a provokácie. Andrleho plastiky prebývajú vo zvláštnom prázdnom priestore, v ktorom jestvujú len vzťahy. Stojace ženy sú nesmierne štíhle a týčia sa ako tenké paličky v krehkej vertikále. Pripomínajú neskutočné vypreparované zjavenia až na dreň svojej existencie, sú skôr ľudské znaky súčasnej doby , bez kyprejších a zmyselnejších objemov. Sú ženským jedincom v spoločnosti iných žien. Neskutočná tvarová elegancia nedráždi pohľad, ale hmat. Ich krása je priam éterická, až snová.
František Malina presne charakterizuje Andrleho originalitu a výnimočnosť. Podľa neho spočíva v šikovnosti, ako „dokáže spojiť archaického a klasického ducha s moderným prejavom. Ako sa po novom a presvedčivo dokáže napojiť na tisícročnú ľudskú skúsenosť a doplňovať ju o skúsenosť súčasného sveta. Ako dokáže oživovať tie často zabudnuté korene dnešného človeka, ktoré ho spájajú s prírodou. Ako po novom a po svojom dokáže naplňovať pojmy, ako sú poriadok a krása. Ako voľne a sebavedome si dokáže privlastniť vybranú umeleckú minulosť, aby ju dotvoril a nanovo povýšil“.

Akademický maliar a grafik Aleš Krejča (1941, Praha), jeho otec Jindŕich Krejča (1920-1993) bol akademickým maliarom a grafikom v oblasti reklamy. Aleš Krejča absolvoval bratislavskú Školu umeleckého priemyslu (1954 – 1959), odbor užitá grafika a špeciálny ateliér plagátu a knižnej grafiky u profesora Františka Muziky na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe , ktorú skončil v roku 1965. Okrem trojročného pôsobenia v úlohe riaditeľa štátneho zámku Kratochvíle pracoval predovšetkým ako knižný a časopisecký grafický upravovateľ, potom od roku 1996 desať rokov pôsobil ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Readers Digest Výběr. Za túto umeleckú činnosť dostal niekoľko cien a čestných uznaní v súťažiach o najkrajšie knihy roka. V rokoch 1964–2000 ako knižný grafik pracoval pre české nakladateľstvá Albatros, Artia, Aventinum, Čs. spisovatel, Mladá fronta, Odeon, Paseka, Růže, Sefer,Torst. Graficky upravoval tiež noviny a časopisy (Young Cinema &Theatre, Výtvarná práce, Skauting, Čtení pro ženy, Technický magazín,Umění, Umění a byznys, Roš Chodeš).

Samostatné a dôležité kolektivne výstavy
1971 Galerie mladých, Praha
1979 Galerie Hartmann, Mníchov
1980 Galerie Phoenix, Viedeň
1984 Galerie BMW, Mníchov (+ Vejce a Vyletel)
1987 Divadlo hudby, Praha
Galerie Soleil Noir, Montpellier
1989 MNV Vysoký Chlumec
Galerie Soleil Noir, Montpellier
1990 Galerie ve věži, Mělník
(+ Souček a Lubomírský)
1991 Conservatoire F. J. Gossec, Gagny
Galerie Defense d’afficher, Paríž
Galerie Odeon, Praha
Manege Royal, St Germain en Laye
(Biennale des Apocalypses)
1992 Galerie velvyslanectví ČSFR, Bonn
Galerie U prstenu, Praha
Knihkupectví Paseka, Praha
1993 Galerie d’Este, Křivoklát
Alšova jihočeská galerie, Hluboká n./V.
(Sen a skutečnost)
Galerie Archa Chantal, Prachatice
1994 Jeneweinova galerie, Kutná Hora (Musaion)
Galerie Na valech, Kutná Hora
1995 Galerie Křížovníků, Praha
Galerie na radnici, Kadaň
1997 Galerie Pražská 71, Velvary
1998 Galerie Anval, Praha
(+ Pecka a Milovanský)
NKP Vyšehrad, Praha (Nové sdružení
pražských malířů)
1999 Galerie Nový svět, Praha
NKP Vyšehrad, Praha (Lughnasadh)
2000 Salon, Litoměřice
2001 Hrad Houska
NKP Vyšehrad, Praha (Lughnasadh)
2002 Galerie Ungula, Praha
Prácheňské muzeum, Písek
2003 Hrad Seeberg (Lughnasadh)
Foyer Městského divadla, Kolín
Galerie Millennium, Praha
2004 Beroun (Lughnasadh)
2005 NKP Vyšehrad, Praha (Lughnasadh)
ART Galerie Present, České Budějovice
2006 Hrad Seeberg
2006 Grand Palais, Paríž (Libellule,
Comparaisons)
2007 Galerie Haus am Bach, Sissach
Zámek Kačina (Lughnasadh)
Grand Palais, Paříž (Libellule,
Comparaisons)
2008 Galerie Paláce Aventin, Praha
Galerie Radniční sklípek, Litvínov
ART Galerie Present, České Budějovice
2009 Hrad Houska (Můj svět – samá díra)
Art Gallery Renessans, Florencie (Libellule,
Anges Exquis)
Chateau Fort, Sedan (Libellule, Chimeria)
Městské muzeum, Wroclaw
(Zarekwirowano)
2010 MČK Beroun (Lughnasadh)
Alten Rathaus, Viechtach (Libellule,
Biennale der Phantastischen Kunst)
2011 Galerie Paláce Aventin, Praha
(Zpětný okamžik), Hrad Houska
Městské muzeum, Bělá pod Bezdězem
2012 Hrad Houska
Polabská kulturní společnost, Kolín
(Cesta světla)
Galerie Pošta, Dubá
2013 Galerie Koruna, Hradec Králové
2014 Galerie Portheimka, Praha (České moře)
Regionální muzeum, Jílové
2015 Galerie Portheimka, Praha (Neodvolám)
2017 Severočeská galerie výtvarného umění,
kostel Zvěstování P. M.,
Litoměřice (+ Petr Císařovský)
(Každý má své nebe)
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům,
České Budějovice (Váhy mého času)
2018 Galerie Pod věží, Mladá Boleslav
(Obrazy k mání či rozjímání)
Janáček Galerie, Přibyslav (Tušení)
Prácheňské muzeum, Písek
(Podstatné nuance)
2019 Carlton Savoy Art Gallery, Bratislava
(Chimaera monstrosa)
2020 Galerie Dorka, Domažlice (Uzavřený svět)
Sbor Českých bratří, Mladá Boleslav
(Corona Bohemica)
2021 Hrad Houska
2022 Hrad Houska
2023 Galerie Toyen, Praha

Český sochár a grafik Radek Andrle (1976, Praha), vyštudoval odbor sochárstvo na Súkromnej odbornej škole umeleckého designu. Po škole využil ponuku Olbrama Zoubka, u ktorého pôsobil16 rokov ako jeho odborný asistent. Samostatne začal vystavovať od roku 2003. V roku 2011 opustil ateliér Olbrama Zoubka a začal sa naplno venovať svojim sochám.Je členom voľného združenia Umelecká beseda. 2005 účasť na Medzinárodnom sochárskom sympóziu Džbán, Hředle u Rakovníka, Česká Republika , v roku 2010 účasť na Sochárskom sympóziu Seník, Farma Hlubočec, Hradec nad Moravicí, Česká Republika


Samostatné výstavy
2022 Andělé - Snílci, Galerie pod radnicí, Zlín, ČR
2018 Femme Fatale, Galerie Moritz, Olomouc, ČR
2018 Filmový festival Febiofest, Praha, ČR
2017 Femme Fatale, Dům umění, Opava, ČR
2017 Barevné křivky, Bastion XXXI U Božích muk, Praha , ČR
2017 Femme Fatale, Galerie Pex- Kalasová, Letovice, ČR
2016 Otevřený ateliér, Praha- Karlín, ČR
2015 Harmonia, Alex Art Gallery, Praha, ČR
2015 Feminino, KC Průhon, Praha-Řepy, ČR
2014 Artist Open House, Brighton, GB
2014 Femme fatale, BNV Consulting, Praha, ČR
2014 Silver Line, Chodovská tvrz, Praha, ČR
2013 Artist Open House, Brighton Festival, Brighton, Velká Británie
2013 Femme Fatale, Bastion XXXI u Božích muk, Praha, Česká Republika
2012 Galerie na Stráni, Kladno, Česká Republika
2012 Galerie Chagall, Brušperk, Česká Republika
2011 Galerie Chagall, Avion shopping park, Ostrava, Česká Republika
2011 Galerie Broemse, Františkovy Lázně, Česká Republika
2011 Galerie pod radnicí, Zlín, Česká Republika
2010 Galerie 427, Čáslav, Česká Republika
2009 Kostelík sv. Máří Magdaleny, Mníšek pod Brdy, Česká Republika
2008 Chodovská tvrz, Praha, Česká Republika
2007 Zámecká galerie Chagall, Karviná, Česká Republika
2006 Rabasova galerie, Nová síň pod vysokou branou, Rakovník, Česká Republika
2006 Sochy v zahradě, Lázeňské Sanatorium Monthy, Františkovy Lázně, Česká Republika
2005 Muzeum Českého krasu, Beroun, Česká Republika
2004 Kolonáda Solného a Lučního pramene, Františkovy Lázně, Česká Republika
2003 Znovuotevření restaurace Čertovka, Kampa,, Praha, Česká Republika
Kolektívne výstavy 
2022 Dny otevřeného ateliéru, Praha-Karlín, ČR
2022 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, ČR
2022 Setkání, Umělecká Beseda, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice, ČR
2021 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, ČR
2021 Otevřený ateliér, Praha, ČR
2020 Umělecká beseda, Pro.med.cs, Praha, ČR
2020 Poutník, který se vrací, Umělecká beseda, SGVU Litoměřic, ČR
2020 Lughnasadh, Novoměstká radnice, Praha ČR
2020 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, ČR
2020 Dny otevřeného ateliéru, Praha- Karlín, ČR
2019 Souvislosti a tendence, Umělecká beseda, Praha, ČR
2019 Kellie Miller Arts, Open House and Sculpture Garden, Brighton, GB
2019 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, ČR
2019 Dny otevřeného ateliéru, Praha- Karlín, ČR
2018 Soutok, Bývalá čistička odpadních vod v Bubenči, Praha, ČR
2018 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, ČR
2018 Dny otevřeného ateliéru, Praha-Karlín, ČR
2017 Art Prague, Knupp Gallery Prague, Praha, ČR
2017 LA Art show, Knupp Gallery, Los Angeles, USA
2017 Dny otevřeného ateliéru, Praha-Karlín, ČR
2016 V umění volnost II, Umělecká beseda, Clam-Gallasův palác, Praha, ČR
2016 Kladenské dvorky, Kladno ,Čr
2016 OAH Kellie Miller Arts Gallery, Brighton, GB
2016 Galerie Art linea, Praha, Čr
2016 Art Prague, Knupp gallery Prague, Praha, Čr
2016 LA Art show, Los Angeles, USA
2015 Kladenské dvorky, Kladno, Čr
2015 Czech-in L A ,Los Angeles, USA
2015 AOH Studio Kelly Miller, Brighton, GB
2015 Art Prague, Alex art gallery, Praha, Čr
2014 Lughnasadh , Muzeum Českého krasu , Beroun, ČR
2014 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, ČR
2014 Art Prague, Alex art gallery, Praha, ČR
2013 99 Českých plastik, Alex art gallery, Praha, ČR
2013 Uvnitř barev, Umělecká Beseda, Státní zámek Litomyšl, ČR
2013 V umění volnost, Umělecká Beseda, Clam-Galasův palác, Praha, Česká Republika
2013 Člověk a krajina, Umělecká Beseda , Galerie města Budyně nad Ohří, Česká Republika
2013 Umění ve městě, České Budějovice, Česká Republika
2012 Lugnasadh, Sdružení Lugh,Teplice, Česká Republika
2012 Lugnasadh, Sdružení Lugh, Muzeum Českého krasu, Beroun, Česká Republika
2012 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, Česká Republika
2011 Terra non Firma, Umělecká beseda, Galerie Kartografie, Praha, Česká Republika
2011 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, Česká Republika
2010 Pocta Bohuslavu Reynkovi, Umělecká beseda, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod, Česká Republika
2010 Lughnasadh ,Sdružení Lugh, Muzeum Českého krasu, Beroun, Česká Republika
2010 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, Česká Republika
2009 Mini UB, Umělecká beseda, Galerie Vltavín, Praha, Česká Republika
2009 Věčná pomíjivost, Umělecká beseda, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Česká Republika
2009 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, Česká Republika
2008 Kladenské dvorky, Podprůhon, Kladno, Česká Republika
2007 Lughnasedh, Sdružení Lugh, zámek Kačina, Česká Republika
2007 Žena v dílech umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, Česká Republika
2006 Lughnasadh ,Sdružení Lugh, Muzeum Českého krasu, Beroun, Česká Republika
2005 Lughnasadh ,Sdružení Lugh, Vyšehrad, Praha, Česká Republika
2004 Lughnasadh ,Sdružení Lugh, Muzeum Českého krasu, Beroun, Česká Republika
2003 Lughnasadh ,Sdružení Lugh, Vodní hrad Seeberg, Česká Republika
2002 Lughnasadh ,Sdružení Lugh, Vodní hrad Seeberg, Česká Republika
2001 Lughnasadh ,Sdružení Lugh, Vyšehrad, Praha, Česká Republika

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Tvar a priestor

26.06.-09.10.2024

Letný salón

25.06. - 31.08. 2024

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024