ALEXEJ VOJTÁŠEK, JURAJ ČUTEK “VOJTÁŠEK, ČUTEK”

4.12.2018 - 11.1.2019

Savoy Gallery v decembrovom predvianočnom čase pripravila atraktívnu výstavu dvoch známych bratislavských autorov, maliara Alexeja Vojtáška a sochára Juraja Čuteka. Nie je to ich prvá spoločná výstava, pretože v posledných rokoch absolvovali spolu prezentácie nielen na Slovensku, ale najmä v zahraničí, v Taliansku a Spojených štátoch. Obaja sú veľmi úspešní, majú za sebou množstvo výstav a ich diela nachádzame v nespočetných domácich i zahraničných zbierkach.

Výstava je prístupná od 4. decembra do 11. januára denne, vstup voľný.

foto: Majo Podlesný

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Stretnutie s obrazmi Alexeja Vojtáška je pre divákov vždy výnimočným okamihom, pretože autor zakaždým prekvapí veľkorysosťou svojich kompozícií, žiarivosťou farieb a zmysluplnosťou námetov, ktoré dávajú priestor na meditáciu.

Alexej Vojtášek je predovšetkým figuralista. I keď sa často dopracúva k hraniciam abstraktného prejavu, ľudská postava, zväčša komponovaná ako skladba základných geometrických tvarov, či strohých lineárnych obrysov je jedným z určujúcich prvkov jeho kompozícií. Vybudoval si vlastný maliarsky štýl, farebnú škálu i osobitú výtvarnú reč, v ktorej významnú úlohu zohráva meditácia a citácia, ale najmä symbol a metafora

Bohatá predstavivosť a fantázia mu otvorili cestu k nekonečnej škále námetov siahajúcich hlboko do histórie európskych i orientálnych civilizácií, k archetypálnym kultúram, od egyptských inšpirácií k starej gréckej mytológii, k antickým reáliám, ale i k východným národom a k ich filozofickým princípom. Nie je to však len história, ale aj literárne podnety, fragmenty architektúr a prírodné prvky, ktoré Vojtášek dokáže interpretovať v nových a nečakaných súvislostiach. No a samozrejme sú tu i jeho vlastné príbehy, v ktorých sa prelína spomienkový i zážitkový svet autora do jedinečnej výpovede, otvárajúcej cestu asociáciám a divákovej predstavivosti.

V poslednom období sa Alexej Vojtášek s novým zanietením venuje kompozíciám, v ktorých vystupuje do popredia reálna ženská postava. Veľkorysé ženské akty plné zmyselnosti a vášne už nie sú len symbolom, ale prezrádzajú radosť zo života a opojenie maľbou. Sú farebne výrazné a živé, expresívne a dramatické, s dostatočnou dávkou imaginácie, ktorá autorovi mu umožňuje transformovať do dnešnej unáhlenej doby pokoj a majestátnosť plynúceho času.

Sochár Juraj Čutek zasvätil svoj talent, kreativitu a nesmiernu zručnosť drevu, ktoré spája s novými prvkami. Sú to zväčša bronzové, mosadzné či železné fragmenty rôznych prístrojov, hudobných nástrojov, súčiastok, či prosto nájdených, darovaných a zväčša nepotrebných a odložených drobných predmetov, ktoré majú svoju históriu, pamäť, auru, a ktoré nás očaria svojou neuveriteľnou poetikou a pôvabom.

Kontrast plynulých línií Čutekových sôch a bizarných tvarov bronzových detailov, často doplnených i decentne žiarivou polychrómiou nanášanou akrylom na leštené drevo, umocňuje metaforický a symbolický akcent jeho diel a prepožičiava im tajuplnosť i presvedčivosť. Čutekove postavy, zvieratá, ryby predstavujú jedinečný svet fantázie a asociácií. Autora fascinuje i podmorský svet Julesa Verna, neodolateľné Sirény i pôvabní anjeli, svet hudby, v ktorom mu splývajú ženské krivky s tvarmi hudobných nástrojov, ale i jemná a melancholická groteska cirkusového sveta mímov a šašov, ktoré nájdeme v jeho repertoári od najranejších čias

Juraj Čutek čerpá z histórie – od antiky až po súčasnosť – z literatúry a najmä z literatúry faktu, zo svojich detských snov i rodinných príbehov, ktoré siahajú niekoľko generácií do minulosti. Výstava v Savoy Gallery je výberom z najnovšej tvorby autora a prezentuje sochy, ktoré sú tajomnými metaforickými interpretáciami rozmanitých príbehov, udalostí i osobností.

Narodil sa 13. decembra 1952 v Roudnici nad Labem. V rokoch 1973 – 1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení Bratislave, na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Albína Brunovského. V rokoch 1985 – 1990 bol pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení a v rokoch 1994 – 1995 na Katedre propagácie a reklamy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
Žije v Bratislave a popri komornej maľbe sa venuje i kresbe, grafike, knižnej ilustrácii, priestorovým objektom a monumentálnym maliarskym dielam do architektúry. Vystavoval na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách a jeho diela sa nachádzajú v súkromných aj galerijných zbierkach doma i v zahraničí. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných sympóziách a v roku 1985 získal 3. cenu na Medzinárodnom trienále kresby v Norimbergu a aj ďalšie ocenenia najmä v oblasti knižnej ilustrácie.

Narodil sa 28. februára 1957 v Žiline. V rokoch 1972 – 1976 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Ludwika Korkoša a v rokoch 1977 – 1983 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe na oddelení sochárstva u prof. Josefa Malejovského a prof. Josefa Svobodu.
Svoje diela prezentoval na nespočetných individuálnych i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí (Česko, Švajčiarsko, Taliansko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko, USA, Monako a Izrael) . V rokoch 1992 – 2018 sa zúčastnil na mnohých sochárskych sympóziách, niektoré i sám inicioval a viedol.
V rokoch 2005 – 2016 bol na niekoľkých študijných pobytoch v Cité Internationale des Arts v Paríži a v roku 2006 sa zúčastnil na Concours International de sculpture sur bois á tronconneuse v Palais de Tokyo v Paríži. V roku 2017 bola odhalená vo viedenskej Opere jeho busta slovenskej opernej divy Lucie Popovej a v roku 2018 získal za svoju tvorbu Krištáľové krídlo.
Juraj Čutek žije v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe, kresbe i maľbe, realizáciám v architektúre a interiérovému dizajnu. Jeho diela sú zastúpené v mnohých galériách, ale i v nespočetných súkromných zbierkach najmä v zahraničí.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Tvar a priestor

26.06.-09.10.2024

Letný salón

25.06. - 31.08. 2024

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024