AŠOT HAAS

28.2. - 4.4.2018

Autor na výstave v Savoy Gallery predstaví výber zo svojho grafického cyklu slnečných impresií SUN,  diela z cyklu RESONANCE OF SOUND,  kde “pretavil“ zvukové rezonancie prostredníctvom svetelných efektov do žiarivých reliéfov z optického plexiskla, sprayové maľby z cyklu EXPLOSION, ktorý je opticky mimoriadne pôsobivou a dynamickou a vibrujúcou hrou geometrických tvarov na trojrozmernej obrazovej ploche a metalické reliéfne maľby z cyklu RELIEF PAINT. Divákov zaujmú i jeho výnimočné solitéry svetelných objektov a žiarivých sklených plastík, ktoré mu získali medzinárodné uznanie.

 

Fotografie: Petra Slušná

Hodnotenie kurátora

MÁRIA HORVÁTHOVÁ

AŠOT HAAS patrí dnes k najpozoruhodnejším a najúspešnejším mladým autorom na slovenskej výtvarnej scéne. Nie je to len preto, že sa venuje širokému spektru výtvarnej tvorby od sochy, objektu a skla, cez špecifické polohy maľby a grafiky až po dizajnérske realizácie v interiéroch i exteriéroch a skúša aj ďalšie experimentálne disciplíny, ale najmä pre univerzálnosť jeho výtvarného prejavu, a tým i schopnosť komunikácie so súčasníkmi.

Jeho výtvarná reč vychádza predovšetkým z geometrickej abstrakcie, vyhranených polôh op-artu a kinetického umenia a inklinuje k minimalistickým formám a striedmej, niekedy až monochrómnej farebnosti. Je síce pravdou, že túto svoju askézu koloritu z času na čas nahradí eruptívnymi výbuchmi farieb alebo svetelných kaskád, no vždy sa vracia k overeným pôvodným konceptom, nadväzuje na ne a pokračuje ďalej, často i iným smerom.

Rád experimentuje, hľadá nové spôsoby interpretácie myšlienky, a možno aj preto tvorí svoje diela v ucelených cykloch, ako vedec, ktorý robí každodenné zápisy svojich výskumov. Pracuje s kruhom a štvorcom, ale i s premysleným systémom priamok a diagonál a tieto tvary a línie dokáže nespočetne ráz variovať. Využíva nové postupy i poznatky exaktných vied, a práve spojením exaktného myslenia a vlastnej imaginácie a kreativity s modernými a novátorskými technológiami a ušľachtilými materiálmi v dokonalom technickom zhotovení dokáže vytvoriť svojimi dielami presvedčivú ilúziu virtuálneho sveta a nových, doteraz neznámych dimenzií.

Jeho svetelné objekty, sklené plastiky a reliéfy, sprejové maľby na trojdimenzionálnu obrazovú plochu, reliéfne metalické maľby i jeho magické serigrafie otvárajú pre našu vizuálnu i intelektuálnu vnímavosť nové a nečakané perspektívy. Ašot Haas sa snaží zapojiť do vizuálneho a intelektuálneho dialógu diváka s umeleckým dielom aj ďalšie jeho zmysly a účinok tejto symbiózy si overuje už v procese tvorby. Vo svojom cykle svetelných objektov RESONANCE OF SOUND „pretavil“ zvukové rezonancie prostredníctvom svetelných efektov do žiarivých reliéfov z optického plexiskla. Prelínajú sa v nich plochy a objemy, objemy a priestor a vzniká tak sugestívna ilúzia pohybu umocnená svetlom a farbou.

Podobný princíp, ale inou cestou a inými technológiami dosiahol v cykle sprejových malieb EXPLOSION, kde použil grafický prepis zvukových vĺn a ich rezonancií a vibrácií na plátno, ktoré vytiahol z plochy do priestoru. Vytvoril tak trojrozmernú obrazovú plochu, pokrytú zložitým a dynamickým rastrom geometrických tvarov a liniek, ktoré majú rôznu intenzitu a ostrosť a menia sa i pri rôznych uhloch pohľadu. Náročná práca s airbrushovou pištoľou mu umožnila spojiť precíznosť technologických postupov so spontánnosťou ľudského gesta a vniesť do týchto diel dojem pohybu a pulzujúcich signálov na obrazovke života.

Nekonečnosť priestoru a simulácia reality v ňom ho inšpirovala pri cykle metalických reliéfnych malieb SIMULATION PIXELS IN SPACE, ale najmä pri cykle magických a tajuplných serigrafií SUN, ktoré sú autorskou postprodukciou reálnych záberov slnka z Hubblovho teleskopu. Ašot Haas svojimi autorskými zásahmi s využitím 3D techniky vytvoril priam až poetickú metaforu Slnka ako nevyčerpateľného zdroja dynamiky, životodarnej sily a energie. Jeho serigrafie akoby spojili novodobú vedu a poznanie s pravekou mágiou a bázňou pred neznámom do jedinečného celku, v ktorom rezonuje napätie medzi realitou a virtualitou.

Výnimočné sú i jeho solitéry svetelných objektov a žiarivých sklených plastík, ktoré v smelých diagonálach i vertikálach vysielajú svoje ľudské posolstvo do nekonečného priestoru.

Mária Horváthová

február 2018

AŠOT HAAS
Narodil sa 16. júla 1981 v Moskve. V roku 1989 prišiel s rodičmi na Slovensko.

1996 -2000 študoval na Strednej škole úžitkového výtvarníctva, odbor kameňosochárstvo u akademického sochára Vojtecha Pohanku

2000-2007 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a absolvoval:
2000-2002 Ateliér Industrial dizajn u doc. Ferdinanda Chrenku
2002-2003 Ateliér Transport dizajn u doc. Štefana Kleina
2004-2005 Ateliér Sklo u doc. Juraja Gavulu
2004-2007 Ateliér Socha, objekt, inštalácia u prof. Juraja Meliša

Žije v Bratislave a venuje sa širokému spektru výtvarnej tvorby v rozpätí dizajnu, sochárstva, a sklárskeho výtvarníctva, ale i maľby a grafiky. Patrí k najúspešnejším autorom svojej generácie a má za sebou množstvo individuálnych i kolektívnych výstav.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024