Christina Tabakova – ZOOMORFIA

06.02. - 09.03.2024

S potešením Vás pozývame na výstavu “ZOOMORFIA”, na ktorej predstaví svoju tvorbu Christina Tabakova. Výstavu realizujeme v termíne 06.02-09.03.2024 v galérii reštaurácie Sajado, Eurovea Galleria na Pribinovej 8 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

Mgr. Naďa Kančevová, PhD.

Naša evolúcia ako druhu je od nepamäti závislá od našich zvieracích náprotivkov a tento vzťah sa premietal aj do umenia. V starom umení boli zvieratá používané ako symboly, alegórie, náboženské motívy alebo prostriedky na znázornenie ľudských vlastností a emócií. Spomeňme si na egyptské sfingy, na bájnych fénixov, grifov, Pegasov, na rozprávkových drakov, jednorožcov, baziliškov a ďalšie podivuhodné tvory, ktorými stredoveké beštiáre zapĺňali svoje stránky. V novoveku sa zvieracie bytosti stali predmetom umeleckej invencie, expresie a experimentu. Na začiatku 20. storočia zaviedol Marcel Duchamp pojem readymade, ktorý premenil nájdené predmety na umenie. Picasso v roku 1945 tento koncept obmenil, keď z vyradeného sedadla z bicykla vytvoril býčiu hlavu. Objets trouvés – nájdené predmety, (znovu)objavené surrealistami, vniesli do umenia prvky náhody, nepredvídateľnosti a subjektívnosti. Čas pozmenil ich vzhľad a prepísal ich význam. Bez imaginácie a umeleckého motívu však musia vyčkávať na svoju „reinkanáciu“. 

Aktuálna výstava Zoomorfia Christiny Tabakovej je založená na umeleckej transformácii nájdeného materiálu. Svoje chrobáky, vtáky, ryby a ďalšie zvieracie bytosti skladá najmä z fragmentov elektronického odpadu, šrotu a starých technológií čím vzniká pozoruhodný kontrast medzi mechanickým a organickým, medzi krásou a „špinou“, medzi nostalgiou a budúcnosťou. Každá z jej zvieracích bytostí je osobitá, každá má svoje vyznenie, svoju štruktúru, humor a imaginatívny náboj. Princíp recyklácie, s ktorým pracuje a ktorý odhodené predmety vracia späť „do obehu“, zároveň spontánne podnecuje k otázkam o environmentálnych aspektoch súčasného umenia a života. V čase keď v dôsledku ekologických zmien, nadprodukcie odpadu a drancovania prírodných zdrojov vymierajú desiatky zvieracích druhov, imaginácia Christiny Tabakovej ich nahrádza novými. Vytvára akúsi alternatívnu encyklopédiu zvierat – svoj vlastný beštiár, ktorý zušľachťuje zavrhnuté, oslavuje anonymné a vyzdvihuje subjektívne.

Christina Tabakova (1970, Plovdiv) študovala v rokoch 1985 – 1989 na Strednej umelecko-priemyselnej škole (SUPŠ) v Bratislave u akad. mal. Rudolfa Filu a v rokoch 1990 – 1996 grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Stanislava Stankociho. Po ukončení štúdia sa začala venovať komerčnej grafickej tvorbe, pričom však neustále hľadala aj iné možnosti (seba)vyjadrenia. Skúšala rôzne maliarske techniky, experimentovala s papierom. Náhoda ju napokon priviedla k práci s nájdenou realitou – k odhodeným predmetom z prostredí zberných dvorov a šrotovísk, ktoré umeleckou recykláciou vracia „späť do života“. Tam kde v kope starého šrotu niekto vidí obťažujúci neporiadok, ona nachádza zdroj inšpirácie pre svoju tvorbu. Pôvab jej objektov a asambláží je založený na reflexívnom asociatívnom videní, ktoré je staré ako samotné ľudské vedomie. Je to „umelecký sval“, ktorý je skrytý aj v nás a môžeme ho aktivovať pri každodennom hemžení predmetov medzi nami.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Tvar a priestor

26.06.-09.10.2024

Letný salón

25.06. - 31.08. 2024

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024