Dáša Ďurišová, Lucia Veselá,Paulína Halasová.

29.06.-15.09.2022

S nesmiernym potešením Vás srdečne pozývame do T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery na prehliadku výstavy Dáša Ďurišová, Lucia Veselá,Paulína Halasová.
Výstava je prístupná od 29.juna do 15.septembra 2022 v pracovné dni od 8. do 18.hodiny. Vstup je voľný.

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Lucia Veselá

Ústredným motívom maliarskej tvorby Lucie Veselej je prapôvodný vzťah človeka s prírodou, ktorý však nekonvenčnými postupmi autorka transponuje do nadčasových podôb. Mohli by sme ju nazvať „maliarkou strateného času“, pretože vo svojich dielach sa snaží o zachytenie prchavých okamihov, ktoré sa stratili v nenávratne, a zostala po nich len krehká stopa a spomienka pripomínajúca pominuteľnosť bežných vecí.
Jej výtvarný jazyk zväčša smeruje do ríše abstrakcie a realita sa objavuje len v podobe hmlistých blednúcich detailov, ktoré umocňujú pocit jemnosti a mäkkosti, čomu iste napomáha aj jej angažovanosť v oblasti fotografie, ktorej optické výrazové prostriedky často využíva aj v maľbe. Jemné, občas až monochrómne tóny, vymývanie, blednutie, ponáranie sa do hĺbok, to všetko nájdeme v jej komorných i monumentálnych plátnach, v ktorých prináša reflexiu prírody a imaginatívnu podobu krajiny, rastlín, nekonečnej oblohy, ale i krehkú problematiku medziľudských vzťahov a ich paralelu k väzbám človeka na prírodné prostredie.

Daša Ďurišová

Žije a tvorí v Bánovciach nad Bebravou, venuje sa sochárskej a od roku 2018 i maliarskej tvorbe. Má za sebou niekoľko výstav doma i v zahraničí a pravidelne sa zúčastňuje na workshopoch.
Základnou umeleckou inšpiráciou Daše Ďurišovej je krajina a maľbou vyjadruje svoj jedinečný vzťah k prírode nielen z pozície tichej pozorovateľky, ale i aktívnej turistky a cestovateľky. Prírodu vníma v jej nekonečných premenách, ako jedinečný súzvuk tvarov, línií a farieb, ktorý sa vplyvom svetla či rozmanitých atmosférických javov neustále mení, nadobúda nové podoby a prináša i nové tvorivé impulzy. Jej tvorba vychádza z reality, so značnou mierou štylizácie a absenciou popisných a zavádzajúcich detailov.
Vo svojej výtvarnej reči využíva maximálny účinok redukovaných geometrických tvarov a podobne redukuje i farebnosť svojich diel, s preferenciou najmä tlmených a zemitých tónov. V jej spontánnom a presvedčivom maliarskom prejave rezonuje pôvodné zameranie na sochárstvo, čo cítiť v pevných líniách a hutných objemoch jej horských panorám a údolí, ale i komorných solitérov, maľovaných v štýle moderného zátišia, či reflektujúcich fragmenty všedného života.

Paulína Halasová

Paulína Halasová sa venuje prevažne figurálnej tvorbe, ktorá je pre ňu spôsobom reflexie medziľudských vzťahov i osobných zážitkov a emócií. Iná časť jej tvorby je sústredená na žiarivý svet prírody, ktorej fragmenty často zvýrazňuje, zväčšuje a násobí s evidentnou radosťou z vizuálneho i emotívneho zážitku.
Ťažisko jej tvorby však predstavuje portrét, najmä ženský, ktorý vo výrazovej línii ťaží z odkazu vrcholných diel pop-artu. Jej portréty sú prepojené štýlovou príbuznosťou, spontánnou výrazovosťou, expresívnou farebnosťou, nezameniteľnou rukopisnou interpretáciou, ale najmä silným príbehom, ktorý im dáva historické, sociálne, etnické, či iné pozadie. Jej maliarske diela sú expresívne i dramatické, často prepájajúce vizuálnu realitu s prvkami komiksu a fantazijné postavy s reálnym svetom, ako sa to deje vo svete filmu či na javisku divadla, s ktorým je tvorba Paulíny Halasovej neodmysliteľne spätá.

 

Narodila sa 25. apríla 1990 v Bánovciach nad Bebravou. V rokoch 2006 – 2009 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici a v rokoch 2011 – 2016 na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, v ateliéri doc. Jána Šicka a neskôr v ateliéri sochy a aplikovaných médií u doc. Juraja Saparu.

Narodila sa 17. februára 1985 v Trnave. Po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave študovala v rokoch 2011 – 2013 na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v ateliéri klasických maliarskych disciplín u prof. Ľudovíta Hološku a v rokoch 2013 – 2017 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Mal+by (doc. Klaudia Kosziba).
Žije v Bratislave a venuje sa maľbe a jej presahom do iných médií, objektu, inštaláciám, fotografii a videu. Má za sebou prvú desiatku samostatných a množstvo kolektívnych výstav a v roku 2019 bola finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB.

Narodila sa 2. októbra 1992 v Martine. V rokoch 2011 – 2017 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri Mal+by (doc. Klaudia Kosziba) a paralelne v rokoch 2012 – 2015 na Vysokej škole múzických umení, na katedre scénografie. V rokoch 2015 – 2016 bola na stáži na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v ateliéri prof. Michaela Rittsteina.
Žije v Spišskej Novej Vsi a venuje sa kostýmovej tvorbe, scénografii a maľbe, s občasnými presahmi do konceptuálnych polôh. Má za sebou viacero samostatných i kolektívnych výstav a v rokoch 2019 a 2020 bola finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB a v roku 2021 finalistkou súťaže Trienále portrétu.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024