Ľubomír Miča – FARBA & GESTO

14.12. 2022 - 15.1. 2023

S potešením Vás pozývame do T&AC Gallery Zámocká 22 na výstavu “FARBA & GESTO“, kde svoju tvorbu predstaví Ľubomír Miča. Výstavu si môžete pozrieť do 15.01.2023 každý deň okrem nedele a pondelka od 14-18 hodín.

Hodnotenie kurátora

Božena Juričková

Svojou aktuálnou výstavou sa Ľubomír Miča (1960 Senica) naďalej hlási k abstraktnému maliarskemu prejavu. Jeho prezentovaná kolekcia z ostatných zhruba piatich rokov sa už tradične obracia k vizuálnym kvalitám, založeným výlučne na kanonizácii nepredmetných výtvarných foriem a ich akčnom prenose na plochu obrazu. Ľubomír Miča už v úvode viac-menej opustil štetcový prednes i senzuálnu poetiku klasickej maľby a svoje úsilie koncentroval na gestickú moduláciu farebnej škvrny. Jeho dlhodobou, v našich podmienkach pomerne ojedinelou autorskou stratégiou je richterovsky citovaná lyrická abstrakcia, kde majú výnimočné postavenie optické vzťahy štrukturálne budovaných farebných hmôt.
Farba je tou výlučnou hodnotou, na báze ktorej Ľubomír Miča projektuje vlastné artistné ciele, autentickou stopou, ktorá je vizuálnou analógiou jeho subjektívneho vnútorného sveta. Farba ako prvok multifunkčný je hlavnou témou i prostriedkom výrazu, konštrukčným článkom, činiteľom emotívnym aj reflexívnym, demonštruje vlastnú hmotu i textúru. Je sýta, plná, agresívna, energicky nanášaná prudkým gestom – rozotieraná, exponovaná, potláčaná, inokedy kultivovaná aj lazúrami a rôznymi materiálovými kolážami. Kombináciou logickej úvahy, intuície i nevyhnutnej technickej náhody farba alternuje svetelný lúč, objem, priestor, perspektívu. Tieto farebné stretnutia sú pritom plné napätia. Pramení nielen v koloristickom výbere a expresii vlastnej amorfnej škvrny a jej nervnom situovaní na celej ploche obrazu, ale rovnako aj v dramatickom geste jej osobitého impulzívneho prednesu. Jednotlivé farebné pasty na báze oleja v širokom zábere spektra autor opakovane, mnohonásobne vrství cestou špecifickej špachtľovej techniky až do výsledných reliéfne štruktúrovaných plôch. Charakteristický tvorivý modul v kontinuálnom procese zrenia doteraz prešiel a rovnako aj v súčasnosti prechádza rôznymi etapami – technickými i vizuálnymi. Snahou je otvárať nové nekonvenčné možnosti vyjadrenia 3D farebných vzťahov v ploche obrazu. Od počiatočných úsporných, málofarebných či temer monochrómnych kompozícií, ktoré obsahovali len zopár farebných, a tým aj štrukturálnych vrstiev, prechádza k súčasnej koloristickej férii s mnohonásobným vrstvením farebných pást. V poslednom období napr. autor reliéfnosť obrazu zvyšuje i rôznymi inovatívnymi technologicko-kreatívnymi zásahmi – implementovaním klasickej štetcovej kultúry v detaile štrukturálnej maľby, najnovšie na platforme maliarskeho sgrafita vyškrabáva niekoľko vrstiev farebných nánosov do rôznej hĺbky. V rámci mapovania autentických alternatív autor hľadá cesty či vybočenia aj v okruhu samotného žánru, keď okrajovo do vlastnej nepredmetnej projekcie izolovane resp. viac-menej asociatívne začleňuje i stopy reálnych prvkov, predovšetkým v okruhu prírodných inšpirácií, a uvoľňuje tak prísne abstraktné väzby.

Narodil sa 5. júna 1960 v Senici. V r. 1975 – 1979 študoval na Strednom odbornom učilišti strojárskom na Myjave. Svoje kreatívne záujmy najskôr rozvíjal v oblasti hudobného žánru. Na začiatku milénia pomerne radikálne reorganizoval a programovo presmeroval svoje aktivity, keď gitaru i mikrofón odsunul do úzadia a vymenil ich za maliarske plátno a farebné pasty a navyše v tomto rezorte rozbehol i vlastnú podnikateľskú činnosť. Od roku 2003 postupne absolvoval viaceré vzdelávacie a tvorivé aktivity v rámci VŠVU, Národného osvetové centra a i. V r. 2008 založil záujmové združenie výtvarníkov v Senici SenArt. Od r. 2012 je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska pri SVÚ, v r. 2019 zaradený do zoznamu profesionálnych umelcov FPU.
Samostatné výstavy:
2006 Farby a sny. Myjava, SNM - Múzeum SNR
2007 Farebné sny (spolu s Máriou Horčinovou). Nová Baňa, Pohronské
múzeum
2008 Obrazy. Kroměříž, Galéria Artuš (CZ)
2008 Farebné impresie. Holíč, Kníhkupectvo Bystrický
2009 Výtvarné variácie. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2010 Výtvarné epizódy. Malacky, Mestské centrum kultúry
2011 Obrazy 2001 – 2011. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2013 Plocha a štruktúra. Piešťany, Galéria Fontána
2016 Horizonty. Skalica, Záhorské múzeum; Holíč, Mestské múzeum
a galéria; Senica, Galéria v podkroví ZUŠ
2017 VI. strážnický salon Františka Cundrly (spolu s Františkom Pavlicom).
Strážnice (CZ)
2018 Obrazy 2014 – 2017. Uherský brod, Galerie DK Panský dům (CZ);
Mikulov, Galerie Konvent (CZ); Kyjov, Radniční galerie (CZ); Velké Meziříčí, Muzeum (CZ); Velehrad, Turistické centrum (CZ); Luhačovice, Městský dům kultury Elektra (CZ)
2019 Obrazy 2014 – 2019. Břeclav, Synagóga (CZ)
2019 Nové obrazy. Senica, Caffeshop company
2020 Big & Small. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2022 Vchádzanie do krajiny. Senica, Záhorské osvetové stredisko
Kolektívne výstavy (výber)
Žije, pracuje a tvorí v Senici. Venuje sa abstraktnej maľbe, okrajovo krajinomaľbe.
Samostatné výstavy:
2006 Farby a sny. Myjava, SNM - Múzeum SNR
2007 Farebné sny (spolu s Máriou Horčinovou). Nová Baňa, Pohronské
múzeum
2008 Obrazy. Kroměříž, Galéria Artuš (CZ)
2008 Farebné impresie. Holíč, Kníhkupectvo Bystrický
2009 Výtvarné variácie. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2010 Výtvarné epizódy. Malacky, Mestské centrum kultúry
2011 Obrazy 2001 – 2011. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2013 Plocha a štruktúra. Piešťany, Galéria Fontána
2016 Horizonty. Skalica, Záhorské múzeum; Holíč, Mestské múzeum
a galéria; Senica, Galéria v podkroví ZUŠ
2017 VI. strážnický salon Františka Cundrly (spolu s Františkom Pavlicom).
Strážnice (CZ)
2018 Obrazy 2014 – 2017. Uherský brod, Galerie DK Panský dům (CZ);
Mikulov, Galerie Konvent (CZ); Kyjov, Radniční galerie (CZ); Velké Meziříčí, Muzeum (CZ); Velehrad, Turistické centrum (CZ); Luhačovice, Městský dům kultury Elektra (CZ)
2019 Obrazy 2014 – 2019. Břeclav, Synagóga (CZ)
2019 Nové obrazy. Senica, Caffeshop company
2020 Big & Small. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2022 Vchádzanie do krajiny. Senica, Záhorské osvetové stredisko

Kolektívne výstavy (výber)
Žije, pracuje a tvorí v Senici. Venuje sa abstraktnej maľbe, okrajovo krajinomaľbe.
2006, 2008, 2010
Perla Adrie, Medzinárodný festival umenia. Grottammare
(Taliansko)
2008 Senica – Pultusk. Pultusk, Galeria Sztuki 4 Strony Swiata (Poľsko)
2008 Medzinárodný rok planéty Zem. Bratislava, Slovenský rozhlas
2008 Alexander Dubček – vznik legendy. Bratislava, Národná rada
2009 3 in1. Trutnov, Galerie města Trutnova (CZ)
2012 Autoportréty, Salón Združenia výtvarných umelcov západného
Slovenska (ZVUZS). Trnava, Západoslovenské múzeum; Dunajská
Streda, Galéria súčasných maďarských umelcov
2013 Eráto VI., Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské múzeum; Dunajská
Streda, Galéria súčasných maďarských umelcov
2014 Kontrasty, Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské múzeum; Dunajská
Streda, Galéria súčasných maďarských umelcov
2014 VI. stretnutie umelcov Záhoria. Senica, Záhorská galéria Jána
Mudrocha
2015 Eráto VII., Salón ZVUZS. Dunajská Streda, Galéria súčasných
maďarských umelcov
2015 Vernisáž pre štyroch. Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká ul.
2016 Iná krajina – Domovina, Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské
múzeum
2016 V. břeclavský umelěcký salon. Břeclav, Cukrovar (CZ)
2016 Trojka Záhoria. Holíč, Mestské múzeum a galéria
2017 Eráto VII., Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské múzeum; Dunajská
Streda, Galéria súčasných maďarských umelcov
2017 Senica – Pultusk. Pultusk, Galeria Sztuky 4 Strony Swiata (Poľsko)
2018 Oscilácia, Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské múzeum
2019 Artfúzia, Salón ZVUZS. Dunajská Streda, Žitnoostrovské múzeum
2019 Hľadáme umelcov: Maľba SK - CZ. Bratislava, Staromestská galéria
ZICHY (2. miesto)
2019 VII. Stretnutie umelcov Záhoria. Senica, Záhorská galéria Jána
Mudrocha
2020 30 ZVUZS, 1990 – 2020. Bratislava, Galéria Umelka; Trnava,
Západoslovenské múzeum
2020 8. bienále voľného výtvarného umenia. Bratislava, Galéria Umelka
2021 Revenancie, Salón ZVUZS. Bratislava, Galéria Umelka; Trnava,
Západoslovenské múzeum

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024

Fantastic 5

15.5. - 8.6.2024

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024