Igi Brezo – A RIEKA TEČIE…

18.10. - 12.11.2022
S potešením Vás pozývame do T&AC Gallery Zámocká 22 na  výstavu “A RIEKA TEČIE…“,  kde  svoju tvorbu predstavi maliar Igi Brezo.
Výstavu si môžete pozrieť do 12. 11. 2022 každý deň okrem nedele a pondelka  od 14-18 hodín.

Hodnotenie kurátora

Dagmar Kudoláni Srnenská

Igi Brezo patrí k tomu typu umelca, ktorý rád prekvapuje svojou maliarskou spontánnosťou. Od svojich prvých maliarskych diel inklinoval k americkému abstraktnému expresionizmu, k akčnej a gestickej maľbe, ale aj európskemu informelu, tachizmu a štrukturálnej maľbe. Jeho obrazy predstavujú explozívne maliarske erupcie. Maľby vyžarujú jasné, ale aj tlmené, vnútorné tóny farieb. Majú svoje farebné svetlá, ale aj magické, tajomné hĺbky monochrómov.
Aj keď mu v začiatkoch bol dobrým umeleckým radcom akademický maliar Ignác Kolčák, jeho vplyv je sotva badateľný na Brezových dielach. Do výtvarnej akríbie mu však dal výraznú prácu s farebnou hmotou a svetlom. Igimu Brezovi dlhšie trvalo, než sa odvážil predstaviť verejnosti svoju tvorbu. V roku 2008 začal intenzívne maľovať. Hlavnou inšpiráciou jeho maľby bola a stále je príroda. Topografia zeme, podoby a premeny živlov – zeme, vody, ohňa a vzduchu, ale aj nálady a atmosféra krajiny, jej detaily a štruktúry. Podstatná však v jeho tvorbe bola interpretácia vnútorných síl a energií vyžarujúcich z prírody.
Jeho túžbu výtvarne sa vyjadriť, možno charakterizovať ako intelektuálny záujem, ktorý je príbuzný k takmer faustovskému smädu po poznaní teatra mundi – divadla sveta, symbolicky tiež po magickej prírode a tajomnom vesmíre. Láka ho atmosféra vyvolaná premenami povestných štyroch živlov alebo babylon času s jeho intenzívnym prežívaním citovosti a zmyslovosti. Jeho výtvarné práce sú plné snahy nadväzovať dialógy s kráľovskými záhradami, objavovať ukryté pamäti stromov, tráv a lúk. Preto si prirodzeným spôsobom prisvojuje výrazové prostriedky, ktoré zdôrazňujú explozívnu silu kontrastných a svietivých farieb. Vytvárajú taktiež napätie medzi jednotlivými vrstvami a štruktúrami, ktoré prenáša do obrazového priestoru svojich maliarskych kompozícií. Igi Brezo rád používa expresivitu línie a tvaru, ako aj monumentálnosť obrazového posolstva. Extrovertnosť maliarskeho rukopisu sa uňho často spája s introvertnosťou intelektu. V jeho maľbách sú plne vyjadrené pocity súčasného človeka pohybujúceho sa medzi romantizmom dávnych čias a realizmom dnešnej chaotickej doby. Vyjadruje to vlastnou cestou prostredníctvom intuitívneho, magického či mýtického vynárania seba a skutočnosti. Svojim neraz dramatickým a expresionistickým maliarskym prejavom sprítomňuje isté zobrazenie vlastných predstáv o „idealizovanej“ druhej prírode, o raji vytvorenom z tajuplných a magických spojení človeka a prostredia v ktorom žije.
Brezove pohľady do inej galaxie, inferna či hviezdnej mapy sú dielami o špecifickom obrazovom videní, spojení reality a fantázie, ale aj maliarskej a ľudskej meditácie. Rozjímaním o našej planéte, nebeskej oblohe a nekonečnom vesmíre sa vedome snaží mobilizovať túžbu po súlade v chaotickom svete, výtvarným prejavom vniesť prvky spirituality a rovnováhy do vnútorného sveta súčasného človeka. Jednotlivé diela z obdobia posledných rokov nesú v sebe poslanie, v ktorom je obsiahnutá myšlienka neubližovať sebe, iným ľuďom ani svojmu okoliu. Umelecké práce svojim harmonizačným nábojom vytvárajú potrebnú symbiózu s  prírodnými zákutiami tak, aby vyjadrovali silu  výpovede a maliarskej energie Igiho Brezu.

Igi Brezo sa narodil 29. mája 1965 v obci Sihelné na
Orave (horský región severneho Slovenska). Vystavo- val vo svetových a európskych galériách v mnohých štátoch Európy, ale aj Ázie, strednej, južnej a severnej Amerike. V roku 2012 predstavil svoje maliarske prá- ce v Kalifornii, čo malo výrazný vplyv na jeho tvorbu. Diela vystavené Los Angeles, v Pasadene, Glendele, Palm Springs ,v Londýne, Izrael ,Pariz, .Praha . Obrazy su plné dynamizmu a expresionizmu v štýle americkej akčnej maľby.
Samostatné výstavy - výber
2010 Igi Brezo. Farby. Tóny. Život. Club Penati. Bratislava
Igi Brezo. Obrazy. Východoslovenské technické múzeum. Košice
Igi Brezo. Obrazy 2008 – 2009. Pálffyho palác na Zámockej. Bratislava Igi Brezo. Vôňa farby, tep života. Slovenský inštitút. Praha
2011 Igi Brezo. Peter Kolčák. Príroda v zrkadle duše. Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
2012 Igi Brezo. Tieto dni. Club Penati. Bratislava
Igi Brezo. Zmocniť sa snov. Club Penati. Bratislava
Igi Brezo. Grown and Field. Paseo Colorado. Pasadena. Kalifornia Igi Brezo. Auction. Agape. Glendale. Kalifornia
Igi Brezo. Auction. Palm Springs. Kalifornia
Igi Brezo. Paintings. Embassy of the Slovak Republic. Londýn
Igi Brezo. Peter Kolčák. V čase. Galéria SPP. Bratislava
2013 Igi Brezo. Levické levitácie. Levická synagóga. Levice
Igi Brezo. Kamienky. Spomienky. Žalmy. Stupavská synagóga. Stupava Igi Brezo. Pusto je v meste. Stupavská synagóga. Stupava
2014 Igi Brezo – Neabudni. Múzeum židovskej kultúry SNM. Bratislava
Igi Brezo. La résurrection de l ́ane peinture. Chapell Notre Dame des Anges. Paríž Igi Brezo. Radka Vom. Ninka Matulík. Stupavská synagóga. Stupava
2015 Igi Brezo a Peter Nižňanský. Jar prichádza. Galéria Alfa. Kulturpark. Košice
Igi Brezo. Smrť holubíc. Tatranská galéria. Poprad
Igi Brezo a Peter Nižňanský. Tužiť, milovať, žiť. Slovenské národné divadlo. Bratislava Igi Brezo. Nature in the Mirror of the Soul. House of Quality. Jeruzalem. Izrael
2016 Igi Brezo. Nature in the Mirror of the Soul. Bet Gabriel. Kinaret. Izrael
2017 Igi Brezo, Janko Lehotský. Súzvuk. MKS. Galéria Petra Matejku. Nové Mesto nad Váhom Igi Brezo. Z farieb flór – Čaro metafór. Galéria Michalský dvor. Bratislava
Igi Brezo, Peter Nižňanský, Kristián Kozár. Rytmus farby, tep kovu. Dom umenia. Piešťany Igi Brezo, Peter Nižňanský. Rytmus farby, tep kovu. Club Penati. Bratislava
2018 Igi Brezo. Niečo v nás. Kafe Lampy. Bratislava
Igi Brezo. Jarní impresie. Atrium Poslanecké sněmovny. Praha Igi Brezo. Živor je krásny. Galéria na Tehelnej. Zvolen
2019 Igi Brezo: Umění otevírá srdce. Slovenský inštitút. Praha.
Igi Brezo. Erb človeka. Národná banka Slovenska. Bratislava
2020 Igi Brezo. Magické rapsódie. Zoya Gallery. Bratislava
2022 Salon vytvarnikov , spol vystava.
Igi Brezo & Andy Warhol FLOWERS

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024