Igor Matt – Mágia prírody

24.05. - 24.06. 2023

S potešením Vás pozývame vo štvrtok 23. apríla 2023 o 19.00 hodine do T&AC Gallery Zámocká 22 na vernisáž výstavy MÁGIA PRÍRODY, na ktorej svoje fotografie predstaví Igor Matt.
Výstavu si môžete pozrieť do 24. 06. 2023 utorok až sobotu v čase od 14-18 hodín.

Hodnotenie kurátora

Ľuboslav Moza Ph.Dr.

Vo fotografiách Igora Matta spoznáte, ako dýcha príroda. Že rozpráva životom neopakovateľnej a stále sa meniacej harmónie. Keď sa zastavíte, dlhšie zahľadíte, a prestanete pracovať, vtedy začnete vnímať rozsah jej rozmeru záhad a poznania. Až vtedy uvidíte detail, tvorivú autorskú kompozíciu a veľkoleposť.
Igor Matt je majstrom analógovej fotografie. Technológie, ktorá vládla tomuto umeniu desiatky rokov. Jej pôvab je  fotením na klasický film. Zlý záber sa opraviť nedá. Pre umelca je výzvou byť dôslednejší a  lepšie pripravený. Technologický postup pri vyvolaní filmu a výrobe fotografií zostáva náročným, kde sa opäť možnosť omylu nepripúšťa. Autor aj tu rozvíja kreativitu pri definitívnej úprave a kvalitnom adjustovaní. Vytvára tak originálny signovaný obraz, zobrazujúci hodnoty nášho okolia i našej existencie.
Práve detail je v autorovej tvorbe začiatkom pri odhaľovaní celku. Čierno biely výraz klasickej fotografie pôsobivo zobrazuje jej vlastný život. V konečnom výsledku sú umelcove fotografie unikátne umelecké diela.
Krajina, príroda, či život v meste patria medzi hlavné autorove témy. Ich výraz podčiarkujú unikátne kompozičné zámery. Monochróm klasickej fotografie i dnes diváka fascinuje. Jeho oko nerozptyľujú farby, ani množstvo obrazových príbehov či detailov. Fotografia Igora Matta kladie dôraz na veľký rozmer, v ktorom sa aj detail stáva väčším a o to pôsobivejším. Jeho  výpovede o význame a hodnote zdanlivo obyčajného stromu, zasneženej prírody a vizuálne vstupy do jedinečnej prírody upozorňujú na jej veľkoleposť i hravosť.
Každý záber je nositeľom symbolov, krásy a prchavosti bytia. Anjelské krídla v zasnežených konároch, textúra stromu, slnko nad vrchmi, vysokohorské plesá, snežné búrky. Dominuje v nich zamyslenie a určitá nostalgia za tým, že tento moment už nikdy nebude opakovať. Ja však pociťujem radosť, že práve tento okamih zachytil a zvečnil.
Výstava Igora Matta je jednou z významných prezentácií umeleckej fotografie v tom najlepšom slova zmysle. Je nositeľom posolstva, ktoré oslovuje každého. Je zamyslením i objavom často nepostrehnuteľnej existencie tých krás, ktoré sú každým okamihom iné a zároveň večné.

Igor Matt je umelecký fotograf klasického zamerania, ktorý žije na Slovensku. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach na Slovensku, v Nemecku a v Rakúsku. Odtlačky sú zhotovené pomocou klasických technológií, bez použitia digitálnych riešení.

Dnes sa klasické fotografovanie vyznačuje zameraním na detaily a premysleným prístupom, zrelosťou vo výbere námetov a kompozície, hľadaním pokoja v zábere, ako aj porovnávaním umelých a tvorivých základov a súčasného mediálneho umenia. Autorove fotografie zachytávajú krásu a harmóniu prírody, vynikajú utajenou expresivitou. Tieto mlčanlivé, ale majestátne fotografie odkazujú na tradície americkej klasickej fotografie a jej zakladateľa, známeho amerického fotografa a krajinára Ansela Adamsa a jeho nasledovníkov.

Na výstave budete môcť vidieť päťdesiat veľkoformátových fotografií nasnímaných filmovým fotoaparátom. Väčšina z nich vznikla v okolí Bratislavy. Všetky fotografie sú označené podpisom autora a sú očíslované (limitovaná edícia).

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Tvar a priestor

26.06.-09.10.2024

Letný salón

25.06. - 31.08. 2024

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024