JAROSLAV NOVÁK “LETOKRUHY”

14.12.2020 - 25.2.2021

T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery prináša aktuálnu výstavu LETOKRUHY, ktorá Vám prostredníctvom obrazov Jaroslava Nováka spríjemní vianočný čas.

Otvorené od 14.decembra 2020 do 25.februára 2021, vstup voľný. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Prvé stretnutie s tvorbou Jaroslava Nováka bolo pre mňa prekvapením. Čakala som zopár veľkých obrazov a rozpracované diela v ateliéri. Namiesto toho mi autor predstavil kompletne nainštalovanú výstavu na niekoľkých poschodiach vo verejne prístupnom kultúrnospoločenskom centre Sládkovičova a z depozitu vytiahol niekoľko desiatok ďalších obrazov. A nie hocijakých. Hneď na prvý pohľad vyzývajúcich k dialógu a veľkorysých svojím formátom, rukopisom a kompozičnou skladbou. Maľovaných s nadhľadom a prísnou disciplínou, zároveň však i s jedinečnou bezprostrednosťou a vášňou. Je to pozoruhodný prerod autora, ktorý dlhé roky pôsobil v oblasti grafického dizajnu a reklamy.
Jaroslav Novák dnes maľuje svoje rozmerné obrazy akrylom i olejom či emailovým lakom. Farbu nanáša razantnými ťahmi a údermi štetca, vytvára farebné plochy, škvrny, čiary i jemné stekance. Keď to považuje za potrebné, maľuje a kreslí i prstami, využívajúc dynamické maliarske gesto, ktoré vnáša do jeho kompozícií pocit pohybu. V niektorých dielach vrství na seba plátna, či vkladá rozmanité matérie do podmaľby, čím dosahuje jemne plastické štruktúry. V jeho tvorbe sa prelínajú niektoré prvky lyrickej i geometrickej abstrakcie, rezonuje vzdialený ohlas informelu i dozvuky gestickej maľby.
I keď pri pohľade na ranejšie diela by sa mohlo zdať, že koloristická zložka je trvalo dominantnou črtou jeho obrazov, dnes už s istotou možno konštatovať, že rovnocenným stavebným prvkom jeho veľkorysého maliarskeho štýlu je aj kresba. Spontánna, ale dokonale premyslená, raz pokrývajúca celú plochu obrazu akoby v nekonečnom labyrinte prevažne čiernych línií bez začiatku a konca, inokedy sústredená do tajomných znakov a symbolov, ktoré sa stávajú bezprostredným prvkom komunikácie s divákom.
Kresba je ideálnym médiom a nositeľom posolstiev i odkazov, ktoré chce autor svojimi obrazmi sprostredkovať. Tlmočí jeho súkromné mytológie i prchavé okamihy pocitov a emócií, ktoré sú zrkadlom súčasného sveta, jeho slnečnej i odvrátenej strany, trvalých hodnôt i banalít. Podstatu týchto vnemov autor veľmi citlivo vnútorne prežíva a následne interpretuje v žiarivých farebných erupciách, ale aj temer monochrómnych kompozíciách.
Podstatná časť tvorby Jaroslava Nováka je postavená na princípoch abstraktného tvaroslovia, v mnohých dielach sa však znova vracia k náznakom konkrétneho tvaru, ktorý jeho dielam dáva punc zakotvenosti v realite. Sú to najmä obrazy, ktoré svojou magickou farebnosťou i tvarovým bohatstvom evokujú pocit mestského prostredia. Priam vnímame jeho bezprostrednosť, hravosť, uvoľnenú atmosféru i dynamiku, ktorú cítiť z každého detailu a každého dotyku štetca. Postupne však autorovo tvaroslovie prechádza do znakových a kaligrafických prvkov, kde sa tvary stávajú údernejšími, kresba je robustnejšia a farba je koncentrovaná do zúženej, no presvedčivej škály niekoľkých tónov. Sú to diela, ktorých inšpiračné pramene siahajú hlboko do autorových spomienok, rodinných situácií, ale reflektujú i najnovšie letné zážitky či úvahy nad nekonečnosťou a tajomstvami vesmíru.
Vlastný pocitový svet je pre Jaroslava Nováka nekonečným žriedlom impulzov a inšpirácií, ktoré vo svojej tvorbe zmysluplne využíva.

Narodil sa 28. decembra 1961 v Trenčíne. Prípravu na vysokú školu absolvoval u akad. mal. Daniela Fischera. V rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u doc. Ivana Vychlopena, doc. Milana Rašlu a na oddelení úžitkovej grafiky u prof. Ota Luptáka.
Od roku 1998 žije a tvorí v Sládkovičove. Po skončení štúdií sa začal venovať grafickému dizajnu a neskôr i výrobe obalovín, tlači a reklame. Sporadicky sa rozvíjali i jeho voľné maliarske aktivity a od roku 2014 sa venuje výlučne voľnej maliarskej tvorbe. Samostatne vystavoval v Sládkovičove, v Bratislave a v Banskej Bystrici. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku v Maďarsku, v Čechách a v USA.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024

Fantastic 5

15.5. - 8.6.2024

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024