JAROSLAV NOVÁK “REALITY A ILÚZIE”

24.1. - 26.2.2021

Od 24.januára do 26.februára 2021 Vás pozývame do Carlton Savoy Art Gallery na prehliadku výstavy Jaroslava Nováka s názvom REALITY A ILÚZIE. Prehliadka výstavy je možná v závislosti od aktuálnych protipandemických nariadení. Vstup je voľný.

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Absolvent oddelenia úžitkovej grafiky bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení Jaroslav Novák sa po rokoch tvorivých aktivít v oblasti grafického dizajnu začal sústavnejšie venovať maľbe až v polovici minulého desaťročia. Musíme však hneď na úvod podotknúť, že začal spôsobom naozaj impozantným, a už jeho prvé diela naznačili jasnú tvaroslovnú i obsahovú líniu jeho ďalšej tvorby.
Výstava Reality a ilúzie prináša výber 19 diel z obdobia rokov 2015 – 2020. Sú to obrazy maľované veľmi osobitým, veľkorysým, ba až monumentálnym štýlom, v ktorom rezonujú prvky lyrickej i geometrickej abstrakcie a sú tu evidentné i niektoré princípy informelu, či autorove poučenia z akčnej maľby. Jaroslav Novák je maliar s jedinečným zmyslom pre farbu, no s rovnakou citlivosťou rieši i kompozičné vzťahy a rukopisné tvaroslovie svojich diel. Jeho obrazy sú živé a eruptívne, plné energie, expresie a pohybu. Maľuje najmä veľké formáty a divák často potrebuje priestorový odstup aby precítil ich hĺbku a výrazovú silu. Vo svojej tvorbe preferuje najmä olej a akryl, no často i rozmanité kombinácie techník, kde využíva nielen prirodzené vlastnosti farebnej hmoty, ale na plochu plátna aplikuje i rôzne, najmä textilné matérie. Ich vrstvením a riasením dosahuje rozmanité štruktúry, ktoré lámu svetlo a vytvárajú pocit tajomna a výnimočnosti. Často kombinuje takúto štrukturálnu, ba až reliéfnu maľbu s jemným, splývavým štetcovým rukopisom, vytvárajúc v jedinom diele ilúziu dvoch rozdielnych svetov, v ktorých ožívajú jeho príbehy.
Podobným spôsobom vnímame i autorov balans na hranici abstrakcie a reality a prítomnosť rozmanitých reálnych prvkov, ale i neidentifikovaných tvarov na pozadí magicky pôsobivého anonymného farebného pozadia. Novákove diela sú inšpirované predovšetkým jeho vnútorným svetom a jeho optikou pohľadu na medziľudské vzťahy. Tlmočí tu svoje súkromné príbehy i prchavé okamihy pocitov a emócií, ktoré sa dotýkajú slnečnej i odvrátenej strany reality, trvalých hodnôt i banalít. Podstatu týchto vnemov autor veľmi citlivo vnútorne prežíva a následne interpretuje vo farebných erupciách svojich obrazov.
Reaguje však i na okolitý svet a sú to predovšetkým spontánne reflexie mestského prostredia, kde využíva mnohé prvky street artu, najmä jeho hravú bezprostrednosť, jeho charakteristickú kresbu a poetiku plynulých línií bez začiatku a konca, vytvárajúcich nekonečný labyrint, z ktorého sa vynárajú rozmanité vlniace sa vertikály, ľudské postavy, rôzne podoby zvierat, či iné ikonické tvary. Pri týchto dielach vnímame predovšetkým uvoľnenú atmosféru a dynamiku, ktorú cítiť z každého detailu a každého dotyku autorovho štetca. Raz sú to rozsiahle farebné plochy, kam subtílnou kresbou „vpisuje“ pointu svojich príbehov, inokedy dynamické maliarske gestá, či pevné kresbové línie a kontúry tvarov, na ktorých je postavená výrazová sila celej kompozície.
Inú dimenziu autorovej tvorby predstavujú jeho monochrómne plátna. V kontraste čiernej a bielej sústreďujú podstatu reality do veľkorysých, robustných, ba až archetypálnych znakov, ktoré dokážu ovládnuť celú plochu a svojím metaforickým významom prostredníctvom čitateľných symbolov vyvolávajú množstvo asociácií, evokujú pocit tajomna a otvárajú divákovi priestor na meditáciu.
Sú to isté rezíduá autorových dlhoročných aktivít v oblasti dizajnérskej a grafickej tvorby, citeľné i v dielach, kde je najpodstatnejšou zložkou kompozície bohatá a dynamická kresba, ktorá rovnako ako široká farebná paleta má jedinečnú komunikačnú presvedčivosť.

Narodil sa 28. decembra 1961 v Trenčíne. Prípravu na vysokú školu absolvoval u akad. mal. Daniela Fischera. V rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u doc. Ivana Vychlopena, doc. Milana Rašlu a na oddelení úžitkovej grafiky u prof. Ota Luptáka.
Od roku 1998 žije a tvorí v Sládkovičove. Po skončení štúdií sa začal venovať grafickému dizajnu a neskôr i výrobe obalovín, tlači a reklame. Sporadicky sa rozvíjali i jeho voľné maliarske aktivity a od roku 2014 sa venuje výlučne voľnej maliarskej tvorbe. Samostatne vystavoval v Sládkovičove, v Bratislave a v Banskej Bystrici. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku v Maďarsku, v Čechách a v USA.
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY – VÝBER

2019 Jaroslav Novák I. Inovatech. Sládkovičovo

2020 Jaroslav Novák. Obraz ako znak. TÜV SÜD Gallery. Bratislava

Jaro Novák. Tri. Carlton Savoy Passage. Bratislava

Jaroslav Novák. Obrazy. Gallery Lazovná 1. Banská Bystrica

Jaroslav Novák II. Inovatech. Sládkovičovo

Jaroslav Novák. Letokruhy. T.O.P Auto Premium Art Gallery. Bratislava

2021 Jaroslav Novák. Reality a Ilúzie. Carlton Savoy Art Gallery. Bratislava

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024

SOCHA VČERA A DNES

20.02. - 16.03.2024