Katariná Alexyová Fígerová-“STRETNUTIE NAD DUNAJOM”

27.02.-25.03.2022

S potešením Vás pozývame na výstavu STRETNUTIE NAD DUNAJOM, na ktorej predstavi svoje obrazy Katariná Alexyová Fígerová. Výstavu realizujeme v termine 27.02.-25.03.2022 v Reštaurácií Sajado, Eurovea Galleria na Pribinovej 8 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Výstava obrazov Kataríny Alexyovej Fígerovej v Sajado Euroveia Galleria, symbolicky nazvaná Stretnutie nad Dunajom, prezentuje komornú kolekciu diel z jej aktuálnej tvorby. Jasne naznačuje, že autorka sa za uplynulé desaťročia vyprofilovala na pozoruhodnú maliarku s jedinečným a nezameniteľným rukopisom, prekvapivou výrazovou silou i širokou škálou posolstiev, ktoré svojou tvorbou sprostredkúva divákom. V jej výtvarnej reči vzdialene rezonujú vplyvy informelu ako aj  inklinácia k abstrakcii či už v jej lyrických alebo geometrických podobách, no rovnako presvedčivá je i miera imaginácie a spontánnej predstavivosti, ktorá jej umožňuje interpretovať príznačné témy vo veľmi pôsobivých kompozíciách. Farebný svet jej obrazov je reflexiou širokej škály podnetov zo sveta literatúry, poézie a hudby, ale i z každodenného sveta ľudí, ktorých príbehy vníma cez prizmu vlastných myšlienok, túžob a predstáv.
Aktuálny maliarsky štýl Kataríny Alexyovej Fígerovej predstavuje výrazný posun od vizuálnej reality do polôh abstrakcie. Využíva tajomnú silu štrukturálnej maľby a maliarskeho gesta, magickú reč symbolov i metafor, účinok nezvyčajných farebných akordov a často i noblesných zlatých a strieborných tónov. Vo svojich obrazoch vrství na plátno hutné polotuhé farebné hmoty, alebo pracuje s voľnejšou technikou olejovej maľby, kde na papieri strieda jemné lazúry s robustnejšími štruktúrami. Nie je jej cudzia ani technika koláže, či asambláže, pri ktorej do plochy obrazu vkladá drobné predmety a fragmenty často i s osobnou väzbou. Tento tvorivý princíp svojou bezprostrednosťou a až hravou spontánnosťou prepožičiava jej dielam istú tajomnosť a nostalgiu a otvára priestor pre meditáciu a zamyslenie. V každom prípade táto kolekcia Kataríny Alexyovej Fígerovej tlmočí krásny maliarsky príbeh, ktorý nás vyzýva aby sme ho otvorili.

Narodila sa 8. januára 1963 v Bratislave, kde v rokoch 1978 – 1982 študovala na Strednej priemyselnej škole grafickej. Žije v Bratislave a venuje sa maľbe, grafike a v poslednom období i sochárskej tvorbe. Má za sebou množstvo individuálnych i kolektívnych výstav doma i v zahraničí a v roku 2019 bola rezidentkou Cité Internationale des Arts v Paríži. V roku 2021 sa jej dielo objavilo na plagáte Bratislavských hudobných slávností.

Výstavy - Výber
1995 Katarína Alexyová-Fígerová. Obrazy. Ekoagrobanka. Bratislava
1996 Katarína Alexyová-Fígerová. Obrazy – Textil. Hotel Forum a D Gallery. Praha
Katarína Alexyová-Fígerová. Obrazy – Textil. Dielo Centrum. Bratislava
1997 Katarína Alexyová-Fígerová. Obrazy – Textil. Art Centrum. Praha
1999 Katarína Alexyová-Fígerová. D + Gallery. Praha
2000 Katka Alexyová-Fígerová. Milan Lukáč. Gallery Marat-Art. Bratislava
2001 Katarína Alexyová-Fígerová. "Ex Mero Motu". Galéria Michalský dvor. Bratislava
2002 Katarína Alexyová-Fígerová. Letné pohladenie. K-Gallery. Bratislava
2003 Katarína Alexyová -Fígerová Ut credo – Tak Verím. Galéria SPP. Bratislava
2005 Katarína Alexyová-Fígerová. Môj svet. Galéria Michalský dvor. Bratislava
Katarína Alexyová-Fígerová. Galéria Excelent. Bratislava
2006 Katka Alexyová-Fígerová. Čas v súvislostiach. K-Gallery. Bratislava
2007 Umenie, ktoré lieči. Onkologický ústav sv. Alžbety. Bratislava
2008 Katarína Alexyová-Fígerová. Farebné objatie. Galéria Aura. Žilina
Katarína Alexyová-Fígerová/Milan Lukáč. Obrazy a sochy. Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
2009 Milan Lukáč / Katarína Alexyová-Fígerová. D-Gallery pre Art Prague. Mánes. Praha
Katarína Alexyová-Fígerová. Moje cestičky. Oravská galéria. Dolný Kubín
2010 Katarína Alexyová-Fígerová. Biele cestičky. K-Gallery. Bratislava
Katarína Alexyová-Fígerová. Rozmaľované cestičky. Galéria Michalský dvor. Bratislava
2011 Katarína Alexyová-Fígerová / Milan Lukáč. Čas v súvislostiach. Jihočeské muzeum. České Budejovice
Katka Alexyová-Fígerová / Milan Lukáč. obrazy@sochy.za. Galéria M. Žilina
Katka Alexyová-Fígerová / Jarmila Mittelmannová. Výstava a záhradná vernisáž. Drotárska 34. Bratislava
Katarína Alexyová-Fígerová. Andante. Synagóga. Nitra
2012 Sovy. Galéria SPP. Bratislava
Katarína Alexyová-Fígerová. Touto cestou. Galéria SPP. Bratislava
Katarína Alexyová-Fígerová. Rozmaľované cestičky. Oravská galéria. Dolný Kubín
Katarína Alexyová-Fígerová. Nečakane. Galéria Silencium. Paneurópska vysoká škola. Bratislava
Art +Winne = Moods. Galéria SPP. Bratislava
Odkryté kapitoly Bratislavy. Aula Ekonomickej univerzity. Bratislava
2013 Katarína Alexyová-Fígerová / Veterné kvety. K-Gallery. Bratislava
Katka Alexy-Fígerová / Milan Lukáč. Uputávka. ART Galéria Schürger. Tvrdošín
Incontro all´arte. Palazzo Racchetta. Ferrara
2014 Umenie ktoré lieči. Onkologický ústav sv. Alžbety. Bratislava
Trenčín ´14. Výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva. Galéria M.A. Bazovského. Trenčín
K. Alexyová-Fígerová, I. Kulifajová, M. Janeková. Odkryté kapitoly Bratislavy. Zichyho palác. Bratislava
2015 Katarína Alexyová-Fígerová. Hotel Empire. Trnava
Katarína Alexyová-Fígerová. Moja paleta. Západná terasa Bratislavského hradu. Bratislava
Dialogue. Cité Internationale des arts. Paríž
Socha piešťanských parkov. Galéria Fontána. Piešťany
2016 Katarína Alexyová-Fígerová / Dobrá farba. Galéria Umelka. Bratislava
Stretnutie. Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
Katarína Alexyová-Fígerová. Letná výstava. ART Galéria Schürger. Tvrdošín
Katarína Alexyová-Fígerová / Dobrá farba pokračuje. Galéria SPP. Bratislava
2017 Umenie v parku. Galéria Fontána. Piešťany
Umelka, všetko najlepšie k narodeninám. Galéria Umelka. Bratislava
Stretnutie. Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
2018 Katarína Alexyová-Fígerová / Kontrapunkt. Staromestská galéria Zichy. Bratislava
Concerto grosso. Slovenské národné múzeum. Bratislava
Stretnutie. 20 rokov SVS. Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
Dialógy 2018: Bratislava – Paríž. Galéria Umelka. Bratislava
2019 Stretnutie. Pocta Vincentovi Hložníkovi. Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
2020 Nové súvislosti. Carlton Savoy Art Gallery Bratislava
Teatro mundi. Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
Stretnutie pod pyramídou. Galéria Slovenského rozhlas. Bratislava
Incontro sul Tevere. Istituto Slovacca. Roma / Rím
2021 Katarína Alexyová-Fígerová. Cesty, kruhy, vášne... Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
Sebareflexie. Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
Katarína Alexyová-Fígerová. Slovenská filharmónia. Bratislava

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Tvar a priestor

26.06.-09.10.2024

Letný salón

25.06. - 31.08. 2024

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024