Kolektívna výstava “Nové súvislosti”

14.6. - 4.9.2020

KATARÍNA ALEXYOVÁ – FÍGEROVÁ
JAKUB BACHORÍK
FRANTIŠEK BOHUNICKÝ
VÍT BOJŇANSKÝ
MARTIN BORODÁČ
IGI BREZO
JANA BRISUDOVÁ
JURAJ ČUTEK
PAVOL DUBINA
MARTIN DZUREK
MIROSLAV GABRIŠ MIRINOF
MARTIN IMAN
STANISLAV KIČA
MARCELA KLIMEKOVÁ MEKA
NOÉMI KOLČÁKOVÁ SZAKÁLLOVÁ
MARIÁN KOMÁČEK
IVETA LEDERER
MILAN LUKÁČ
DUŠAN MOCKO
IGOR MOSNÝ
ONDREJ 4.
JURAJ ORAVEC
ŠTEFAN POLÁK
KATARÍNA POLGÁRY
JÁN REVAJ
VERONIKA RUSŇÁKOVÁ
MARTIN ŠAFÁRIK
JÁN ŤAPÁK
FRANCIS TEYNIER
JAKUB TRAJTER
ALEXEJ VOJTÁŠEK

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Pohnuté časy, ktoré prežívame, zmenili mnohé zaužívané konštanty v našich životoch. Priniesli mnoho
problémov a krízových situácií, akým sme doteraz nikdy nečelili, ale zároveň nás prinútili prehodnotiť
náš pohľad na svet i na mnohé naše modely správania sa. Zasiahli všetky oblasti verejného života,
kultúru nevynímajúc. Výtvarná tvorba v ústraní ateliérov a štúdií síce zdanlivo mohla pokračovať
vo svojom stereotype, no kamenné galérie zavreli svoje brány a kontakt s divákom, ktorý je jedným
z hybných síl umeleckého pokroku, na chvíľu úplne ustal. Neboli vernisáže, skončili sa workshopy,
nebol priestor na stretnutia priaznivcov umenia ani na vzájomné rozhovory.
Carlton Savoy Art Gallery, podobne ako mnohé galérie po celom svete, reaguje na túto situáciu a hľadá
nové možnosti obnovenia pôvodných väzieb prostredníctvom sociálnych sietí. Sme veľmi radi, že
na našu výzvu v priebehu niekoľkých dní, ba dokonca hodín, reagovali umelci, ktorí prejavili záujem
predstaviť svoje diela v nových súvislostiach i v novom formáte. Väčšinu z nich nespája príslušnosť
k nejakej inštitúcii či spolku, nespája ich ani generačná väzba a mnohí sa nikdy nestretli, no napriek
tomu kolekcia, ktorú sme z ich diel pripravili prekvapuje sviežosťou, aktuálnosťou i výrazovou silou.
Sú to naozajstné Nové súvislosti.
Carlton Savoy Art Gallery prezentuje výstavu Nové súvislosti vo svojej bratislavskej výstavnej sieni
na Mostovej ulici, zároveň jej však otvára cestu prostredníctvom videa a elektronického katalógu
do celého sveta na svojich sociálnych sieťach: na webovej stránke galérie, na kanáli YouTube,
na Facebooku, na Instagrame a zároveň i na stránke milliardcity.com.
Sme veľmi radi, že k nášmu projektu sa pripojil i Slovenský inštitút v Ríme, ktorý na svojich sociálnych
sieťach priblíži tvorbu troch desiatok slovenských autorov i divákom v Taliansku. Ďakujeme za túto
príležitosť stretnúť sa v nových súvislostiach.
MÁRIA H O RVÁTHOVÁ
kurátorka Carlton Savoy Art Gallery

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Tvar a priestor

26.06.-09.10.2024

Letný salón

25.06. - 31.08. 2024

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024