Martina Kvašňovská, Jana Wagnerová a Martina Di Gregorio-“PARALELNÉ SVETY”

09.05.-10.06.2022

S potešením Vás pozývame na výstavu PARALELNÉ SVETY, na ktorej predstavia svoju tvorbu Martina Kvašňovská,Jana Wagnerová a Martina Di Gregorio.Výstavu realizujeme v termíne 09.05.-10.06.2022 v Reštaurácií Sajado, Eurovea Galleria na Pribinovej 8 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

Maria Horvathová

Aktuálna výstava v Galérii Sajado Eurovea so symbolickým a výstižným názvom Paralelné svety prezentuje komorný výber z tvorby troch autoriek, ktoré majú navonok veľa spoločné, no napriek tomu je ich tvorba diametrálne odlišná. Sú skoro rovesníčky, sú veľmi atraktívne, s vysokoškolským vzdelaním, bez jazykových bariér a s trvalým profesionálnym zázemím, spätým najmä so svetom filmu, televízie, modelingu či literatúry. Všetky tri v istom štádiu života podľahli čaru magického sveta tvarov a farieb a začali sa venovať maľbe. Postupne sa všetky – inými cestami, z iných pohnútok i z rozmanitých zdrojov inšpirácie – dopracovali k osobitému výrazu a štýlu a našli vlastnú autorskú reč a charakteristický rukopis tlmočiaci osobné pocity, zážitky i predstavy o súčasnom svete.

Martina Kvašňovská je figuralistka a hoci sa venuje aj krajinomaľbe prípadne abstraktným solitérom, ťažisko jej tvorby predstavujú veľkorysé portrétne kompozície, často smerujúce až k hraniciam hyperrealizmu. Maľuje olejom i akrylom, využíva kombinované techniky, suchý pastel i zlátenie, ale farebná škála jej diel je veľmi striedma a decentná, napriek tomu, že v nej často dominujú žiarivé červené a modré tóny.
Precízne línie jej profilov i tvárí dokonale vystihujú podobu portrétovanej osobnosti, poodhaľujú jej vnútorný svet a tlmočia atmosféru daného okamihu. Autorka často maľuje veľkorozmerné portréty i nadsadené fragmenty a detaily očí, pier či rúk, kde využíva odvážne perspektívy, podhľady i nečakané výrezy, takže výsledkom je moderný a zároveň nadčasový obraz reflektujúci dynamiku súčasnosti i prchavú a nostalgickú spomienku na kultové diela popartu.

Jana Wagnerová pre svoje farebné a svetlom prežiarené obrazy našla vzdialenú inšpiráciu vo fantazijnom svete Salvatora Daliho a v symbolike a metaforickosti surrealistickej maľby. Jej rukopis vychádza z realistického tvaroslovia s jemnými náznakmi abstrakcie a jej obrazy majú myšlienkovú hĺbku a poetiku, ktorá láka divákov a vťahuje ich do ríše záhad a tajomstiev.
Hlavnou témou jej diel je mytológia a história, ale i matematické a fyzikálne zákonitosti a nekonečný vesmírny priestor. Autorka maľuje kombinovanou technikou, využíva 3D prvky a UV farby, ktoré poskytujú neuveriteľné svetelné efekty. Jej obrazy charakterizuje erupcia farieb, dynamická kompozícia s množstvom postáv, rozmanitých objektov, pyramíd a iných architektúr. V labyrinte ciest či stromov sa ukrývajú ľudia i zvieratá, ale najmä zašifrované symboly a odkazy, ktoré poskytujú priestor na meditáciu.

V ateliéri Martiny Di Gregorio v krátkom období uplynulých dvoch rokov, odkedy si ju podmanila maľba, pribudli desiatky obrazov. Charakterizuje ich spontánny rukopis a výtvarná reč inšpirovaná nekonečnými možnosťami abstraktnej tvorby, najmä jej lyrických podôb.
Na jednej strane je to poeticko-impresívna poloha, kde autorka pracuje so žiarivými a mihotavými farebnými škvrnami a bodmi, ktoré v sústredenom vírivom rytme nanáša na obrazovú plochu. Na strane druhej je to racionálne premyslený koncept, kde buduje skladbu tvarov, komponuje farebné harmónie a kontrasty a vkladá prvky, ktoré nadobúdajú podobu štylizovaných znakov. V niektorých tušíme náznak reality, a niektoré dokonca predznamenávajú prienik do sveta ľudských postáv. V oboch prípadoch sú to diela maliarsky hutné, robustné, ale i krehké, plné výrazovosti, poetiky a expresie, reflektujúce svojský pohľad na realitu všedných dní.

Narodila sa v Čadci v umeleckej rodine. Absolvovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štúdium španielskeho jazyka a literatúry. Súkromne študovala kresbu v ateliéri Tibora Bártfaya a neskôr navštevovala kurzy kresby a maľby na Medzinárodnej akadémii umenia v Barcelone. Paralelne so štúdiom herectva na divadelnej škole „Beatrice Brout“ v Paríži si dopĺňala výtvarné vzdelanie v rezidenčných ateliéroch „59 Rivoli“. Po návrate na Slovensko tvorila v spoločnom ateliéri s maliarom a reštaurátorom Miroslavom Bezákom. Momentálne žije a tvorí vo vlastnom ateliéri v Bratislave a okrem maľby sa venuje herectvu a prekladateľskej činnosti, hovorí plynulo po anglicky, španielsky, francúzsky a taliansky. Orientuje sa na figurálnu maľbu a má za sebou niekoľko samostatných i spoločných výstav.
Výstavy:
2010 L´Exposition des artistes invités. 59 Rivoli Galerie d´art. Paris / Paríž
2018 Vznik Československých légií. Galéria Francúzskeho inštitútu. Bratislava
Martina Kvašňovská. Hviezdy francúzskeho filmu
Galéria Francúzskeho inštitútu. Bratislava
2019 Martina Kvašňovská. Francúzske filmové hviezdy
Východoslovenské múzeum. Košice
2019 Milan Rastislav Štefánik. Galéria Francúzskeho inštitútu. Bratislava
2021 A. Hudecová, J. Wagnerová, M. Kvašňovská, L. Rubeljová. Malujsa
Západná terasa Bratislavského hradu. Bratislava
2022 M. Kvašňovská, J. Wagnerová, M. Di Gregorio. Paralelné svety
Sajado Eurovea Galleria. Bratislava
Arte Venezia. Scuola Grande San Teodoro. Venezia / Benátky

Narodila sa v Bratislave, kde študovala na Fakulte manažmentu na Ekonomickej univerzite, následne absolvovala magisterské štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od útleho detstva sa však venovala herectvu a po štúdiách na Umeleckej škole muzikálu Alcana v Bratislave sa presadila ako profesionálna herečka. Je veľmi úspešná v dabingu i vo filme. Jej druhou vášňou, ktorej sa venuje tiež dlhodobo, je výtvarné umenie. Aj tu v ostatných rokoch vstupuje do povedomia verejnosti svojimi žiarivými a magickými dielami i výstavnými prezentáciami. Žije a tvorí vo svojom ateliéri v Devíne a venuje sa maliarskym technikám.

Výstavy:
2016 Jana Wagnerová. Le Papillon. Bratislava
2018 Kolektívna výstava spoločnosti Artem. Zichyho palác. Bratislava
Kolektívna výstava spoločnosti Artem. Pálffyho palác. Bratislava
2019 Salve Prachatice 2019. Kulturní centrum O. H. Hajeka. Prachatice
2021 A. Hudecová, J. Wagnerová, M. Kvašňovská , L. Rubeljová. Malujsa
Západná terasa Bratislavského hradu. Bratislava
2022 A. Hudecová, J. Wagnerová, F. Radačovský. Porozumenie.
Pistoriho palác. Bratislava
M. Kvašňovská, J. Wagnerová, M. Di Gregorio. Paralelné svety
Sajado Eurovea Galleria. Bratislava
Arte Venezia. Scuola Grande San Teodoro. Venezia / Benátky

Narodila sa v Banskej Bystrici v umelecky kultivovanom prostredí, ako dcéra známej slovenskej etnografky. Absolvovala štúdium podnikového manažmentu na Technickej univerzite vo Zvolene, no od osemnástich rokov ju lákal modeling, ktorému sa dlhodobo profesionálne venovala najmä v módnych agentúrach v Paríži a v Miláne. Dnes žije v Bratislave, pracuje v štátnej správe, no v ostatných dvoch rokoch v spontánnej reakcii na celospoločenskú klímu vyvolanú epidémiou začala hľadať východiská vo výtvarnej tvorbe. Po prvých pokusoch našla osobitý štýl a začala vystavovať. Má vlastný ateliér a popri práci sa venuje maľbe. Kolekcia jej diel je momentálne na Ukrajine.
Výstavy:
2021 Arte Roma. Galleria La Pigna. Palazzo Maffei Marescotti. Roma / Rím
2022 Arte a confronto. Villa Baruchello. Porto Sant´Elpidio
Arte Roma. Galleria La Pigna. Palazzo Maffei Marescotti. Roma / Rím
M. Kvašňovská, J. Wagnerová, M. Di Gregorio. Paralelné svety
Sajado Eurovea Galleria. Bratislava
Arte Venezia. Scuola Grande San Teodoro. Venezia / Benátky

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024

SOCHA VČERA A DNES

20.02. - 16.03.2024