MATÚŠ MAŤÁTKO, LADISLAV SABO “MALÁ RETROSPEKTÍVA”

15.11. - 6.12.2019

V čase blížiaceho sa novembrového výročia Carlton Savoy Art Gallery prezentuje výstavu dvoch autorov, tvorba ktorých je síce na prvý pohľad diametrálne odlišná, no pri bližšom skúmaní nájdeme u nich mnoho styčných bodov. Hoci patria do dvoch rozdielnych generácií u oboch nachádzame stopy rebélie, vnútornej odvahy i snahy hájiť širšie ako osobné záujmy, Okrem toho sú priateľmi, ktorí často spolupracujú, v oblasti tvorby i  výstavných a organizačných aktivít.

Sú to sochár Ladislav Sabo a grafik a ilustrátor Matúš Maťátko.

 

foto: Ivan Štelmák

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Tvorba Ladislava Saba je už niekoľko desaťročí neoddeliteľnou súčasťou slovenskej sochárskej scény. Je známy ako autor lyrických komorných kompozícií i dynamických monumentálnych diel, je autorom početných pomníkov a pamätníkov i neúnavným organizátorom výstav, workshopov a sympózií a vo svojom sochárskom ateliéri v Galante stál pri zrode a technickej realizácie nespočetných diel iných umelcov, často nie sochárov, ktorých podnetne inšpiroval a usmernil.

Jeho tvorba je ako on sám – raz dynamická a prozaická, inokedy lyrická až imaginatívna, vždy však plná otvorených posolstiev i skrytých tajomných odkazov, zašifrovaných v metaforách a symboloch, ktoré vás nútia k meditácii. Zväčša vychádza z reality, často však siaha i ku strohejším konštruktívnym riešeniam a k architektonickej, či archetypálnej kompozícii a je mu blízka i abstrakcia s presahmi až do konceptuálnych podôb. Ladislav Sabo je sochár s jedinečným citom pre materiál. V jeho prípade je to predovšetkým bronz, v ktorom dosiahol maximálnu presvedčivosť, no nevyhýba sa ani práci s kameňom a plastom, pre ktorý stále hľadá ten správny výraz.

V jeho tvorbe nájdeme diela inšpirované námetmi či odkazmi na históriu, mytológiu i bibliu, no tieto východiská sú vždy interpretované v jasnom kontexte k realite dneška. Prinášajú prvok hodnotenia, porovnávania a kladú jednoznačné otázky.

I keď možno povedať, že typológia autorových diel je naozaj rôznorodá, v každom období jeho tvorby nájdeme krásne a vznosné ženské postavy, komorné i formátovo veľkorysé, ktoré v Sabovom ponímaní symbolizujú život a všetky jeho pozitívne atribúty. To ostatné je neustály boj a hľadanie odpovedí na otázky späté s duchovnou i existenciálnou podstatou súčasnej spoločnosti.

Dnešná Malá retrospektíva je naozaj uváženým výberom Sabových skvelých diel, ktoré sa za uplynulé plodné obdobia zachovali v jeho ateliéri, a ktoré sú doplnené niekoľkými solitérmi, dokončenými doslova v posledných dňoch.

 

Matúš Maťátko patrí k výrazným osobnostiam súčasného mladého slovenského umenia. Nielen v súvislosti s jedinečným a jasne rozpoznateľným autorským rukopisom a tvorivou invenciou odhaľujúcou nové ikonografické i ikonologické schémy a princípy, ale i skutočnosťou, že dal nový význam pojmu grafika a upozornil na nové možnosti prezentácie jej techník i produktov. Mám tu na mysli jeho veľkoplošné linoryty ale tiež aj robustné drevené reliéfy, ktoré vznikali na princípe grafických dosiek pre tlač z výšky a autor ich ďalšími zásahmi posunul do polohy plnohodnotných sochárskych artefaktov.                                                                Matúš Maťátko tvorí zväčša projekty cyklického charakteru. Hľadá pálčivé témy v dávnej histórii i v súčasnosti, témy religiózne i témy späté s ideológiami a rozmanitými -izmami, ale i témy späté so súčasným životom a s jeho odvrátenými stránkami, s pojmami kultu či idolu v rôznych súvislostiach. Svoje témy transponuje do nových podôb, využívajúc širokú škálu symbolov, metafor i podobenstiev. Jeho príbehy, postavy a ikonické torzá vnímame potom v nových významových i časových rovinách, kde síce zohráva svoju rolu i jemná kritika,  odľahčujúca irónia a vtip, ale v pozadí stále vzdialene rezonuje pôvodná, východzia a autentická myšlienka. Jeho „hrdinovia“ stoja často na piedestáloch, ale táto zdanlivá adorácia odkrýva a zdôrazňuje ich pravú tvár.                                                                                                  Výtvarná reč Matúša Maťátka je expresívna, dramatická a dynamická, s výraznými gestami a mimikou. Do popredia vystupuje znakovosť, štylizácia  tvarov,  robustná kresba a monochrómna farebnosť, ktorá umocňuje silu jeho diel. Na výstave v Savoy Gallery prezentuje výberovú retrospektívu svojich najpozoruhodnejších prác z cyklov Idoly, Hrdinovia práce,  Evolúcia, Tropic – Exotic, Loď bláznov – Alegória demokracie a Kosmos.

Narodil sa 16. novembra 1984 v Bratislave. Po štúdiu na Súkromnej strednej škole dizajnu, odbor propagačné výstavníctvo u Miloša Koptáka, študoval v rokoch 2005 – 2011 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri voľnej grafiky a ilustrácie u prof. Dušan Kállay a v roku 2010 sa zúčastnil na odbornej stáži na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe v Ateliéri ilustrácie a grafiky u MgA. Juraja Horvátha. V roku 2016 absolvoval cez združenie Slowpunch umeleckú stáž na Bali a rokoch 2017 a 2019 bol na študijnom pobyte v Cité Internationale des Arts v Paríži.
Žije v Bratislave a venuje sa veľkoplošnej grafike, ilustrácii, soche a maľbe. Za svoje ilustrácie získal niekoľko Cien i Čestných uznaní o Najkrajšiu knihu Slovenska. Okrem komornej tvorby realizoval veľkoplošné maľby v areáli 4D Gallery v Galante a je autorom viacerých monumentálnych sôch. Má za sebou množstvo samostatných i kolektívnych výstav u nás i v zahraničí, kde prezentoval svoje cyklické výtvarné projekty.

Narodil sa 21. novembra 1954 v Galante. V rokoch 1980 - 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Katedre sochárskej tvorby u prof. Rudolfa Pribiša a prof. Jána Kulicha. Bol aktívnym členom združenia Gerulata. V roku 1994 bol spoluzakladateľom medzinárodného sochárskeho sympózia BRONZ v Galante, a zúčastnil sa na početných sympóziách na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2009 organizuje sochárske rezidencie a iné kultúrne aktivity v rámci tvorivého centra 4D Gallery v Galante, ktorého je spoluzakladateľom.

Žije v Galante a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a je autorom početných pomníkov a sochárskych realizácií vo verejných priestoroch. Má za sebou bohatú výstavnú činnosť a jeho diela sú vo verejných i súkromných zbierkach.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024

SOCHA VČERA A DNES

20.02. - 16.03.2024