Milan Lukáč- SEN Č.11 +

14.09. - 14.10.2022.

S potešením Vás pozývame na výstavu  SEN Č.11 +, na ktorej predstaví svoju tvorbu Milan Lukáč. Výstavu realizujeme v termíne 14.09.-14.10.2022 v T&AC Gallery Zámocká 22 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Milan Lukáč je známy ako autor neuveriteľného množstva sochárskych realizácií, obrazov, kresieb i grafík. Vďaka univerzálnej reči svojich diel dokáže osloviť i zaujať mimoriadne široké publikum, pretože jeho tvorba prináša presvedčivú výpoveď o stave sveta v jeho nekonečných podobách. Raz má výsostne intelektuálny, ba priam filozofický náboj s výrazným humánnym podtextom, inokedy tlmočí neskutočne krehkú tematiku medziľudských vzťahov, ale často prináša i odľahčený pohľad na svet prírody, jej tajomstvá i jej metamorfózy.
Lukáčove sochy sú raz plné vážnych príbehov, inokedy interpretujú úsmevné i humorné epizódy. Spočiatku to boli figúry a portréty, neskôr výťahy a schodiská s príznačnými siluetami postáv a tragickým podtónom prežitých ľudských drám, po nich krehké a chvejivé vertikálne stély na tému Botanický sen a potom bizarné potvory z jeho Beštiárií, od ktorých bol už len krok k širokej škále pôsobivých zoomorfných kreácií – rýb, rozmanitých vtákov, sov, kozích i diviačích hláv, ktoré ho na dlhé obdobie upútali. Práve v nich naplno uplatnil svoj tvorivý princíp, ktorý rozvíja už niekoľko rokov, a v ktorom na spôsob asambláže kombinuje bronz a zvárané železo s použitými, nepotrebnými, odloženými či nájdenými kovovými predmetmi, pracovnými nástrojmi i súčiastkami z rôznych strojov.
Jeho sochy sú plné pohybu a dynamiky, v smelých krivkách prúdia vzduchom, vznášajú sa, chvejú sa a vlnia, levitujú v priestore, akoby popierali zákony gravitácie. Reálne tvary v nich plynulo prechádzajú do abstraktných kompozícií, hladké leštené plochy ustupujú robustným tajuplným štruktúram, vypracované detaily striedajú drsné a skorodované povrchy. Objavujú sa i farebné akcenty, ktoré majú symbolický význam. Niektoré diela sú komponované v minimalistickom duchu, v jednoduchej tvarovej skratke bez akýchkoľvek detailov, iné očaria bohatou kompozičnou schémou a priam barokovou nádherou tvarov, patín a farebných i materiálových kontrastov.
V oblasti maľby sa Milan Lukáč prezentuje najmä svojimi veľkoplošnými monochrómnymi a zároveň reliéfne pôsobivými kompozíciami a v grafike sa venuje najmä kolorovaným hĺbkotlačiam a monotypii. Tu je jeho hlavnou témou krehký svet prírody, ktorú vo svojich „Beštiáriách“ i „Botanických snoch“ zobrazuje v jej nekonečných premenách a metamorfózach, siahajúcich od dramatických surrealistických vízií až k pokojným meditatívnym zamysleniam.

Narodil sa 29. septembra 1962 v Bojniciach. V rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Kulich a prof. Ladislav Snopek) a v rokoch 1985 – 1986 na École Nationale Superieure des Beaux Arts v Paríži (prof. Jean Cardot). Zúčastnil sa na početných študijných pobytoch v Cité internationale des arts v Paríži, ale i v Nyorte, v Madride, vo Viedni a na mnohých domácich i zahraničných sympóziách. Má za sebou množstvo samostatných i kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Získal Cenu pre mladých sochárov Académie des beaux-arts, Institut de France v Paríži (1985), Cenu Martina Benku (1988), Cenu Paul Louis Weilera (1990) a ďalšie ocenenia.
Žije v Bratislave a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, medaile, kresbe a maľbe a je autorom mnohých monumentálnych diel, pomníkov a pamätníkov. Jeho diela sú zastúpené vo verejných i súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí a boli prezentované na nespočetných individuálnych i kolektívnych výstavách. Autor zároveň dlhé roky pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, je docentom a vedúcim Ústavu výtvarnej tvorby a multimédií FA STU v Bratislave

Samostatné výstavy - výber

1996 Milan Lukáč – Viťo Bojňanský. Centro Culturale. Caghliari. Sardinia
1997 Milan Lukáč – Robert Hromec. Galéria NOVA. Bratislava
2000 Milan Lukáč. Sculptures et dessins. Galerie du Pont Neuf. Paris
Milan Lukáč / Robert Hromec. Plastiky. Galéria mesta Bratislavy. Pálffyho palác. Bratislava
Milan Lukáč / Robert Hromec. Sochy. Oravská galéria. Dolný Kubín
Milan Lukáč – Sculptures. Tinchebray
2001 Milan Lukáč – Botanický sen. Danubiana Meulensteen Art Museum. Bratislava - Čunovo
2002 Milan Lukáč – Štefan Roskoványi. Štúdio L + S. Bratislava
Lukáč – Sochy z Beštiária... Galéria SPP. Bratislava
Milan Lukáč. Z tvorby. Grassalkovičov palác. Bratislava
2003 Milan Lukáč. Plastiky. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
M. Lukáč / D. Brunovský / S. Ilavský. Luxor Bussines Club. Bratislava
Monogramy. Milan Lukáč / Viťo Bojňanský. Galéria umelcov Spiša. Spišská Nová Ves
Milan Lukáč. Nie každý má svoje muchy. Francúzsky inštitút. Bratislava
2004 Milan Lukáč. Botanischer Traum. Galerie BEWAG. Eisenstadt
Milan Lukáč – Sculptures. Galerie Art@ctua. Le Mans
Milan Lukáč. Krajina snov. Galéria Slovenskej sporiteľne. Bratislava
2005 M. Lukáč. A. Augustín. P. Faltus. P. Balhar. Měsíc k videní. Novoměstská radnice. Praha
Milan Lukáč. Z tvorby. Galéria NOVA. Bratislava
M. Lukáč. Mon rêve botanique. Les jardins du Château Royal. Senlis
2006 Milan Lukáč – Viktor Hulík. Mairie du 16e arrondissement. Paris / Paríž
Milan Lukáč – Výber z tvorby. Slovenský inštitút vo Varšave. Varšava
2007 Milan Lukáč. Sculptures. Galerie du Pont Neuf. Paris / Paríž
Milan Lukáč. Landesgalerie. Eisenstadt.
2008 Milan Lukáč. Sochy a obrazy. Galéria Klasik. Žilina
Milan Lukáč – Sculture e pitture. Istituto Slovacco a Roma. Roma / Rím
Milan Lukáč. Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Roma / Rím
2009 Milan Lukáč. Galéria SPP. Bratislava
2009 Milan Lukáč. – Art Prague. Mánes Praha
2011 Milan Lukáč. Slovenský inštitút. Budapešť
2012 Milan Lukáč – Skulpturen und Bilder. OHO Galerie. Oberwart
Milan Lukáč. Svet je aj INDE. Oravská galéria. Dolný Kubín
2013 Albert Marenčin a Milan Lukáč. Schemnitz Gallery. Banská Štiavnica
2015 Milan Lukáč. Stadtmuseum Kremayrhaus. Rust
2018 Milan Lukáč – Sova z Marsu. Galéria Statua. Bratislava
Lukáč et Šufliarsky. Pamätník SNP. Banská Bystrica
Milan Lukáč. Sochy. Renesančný kaštieľ. Galanta
Milan Lukáč. Obrazy a sochy. Danubiana Meulensteen Art Museum. Bratislava – Čunovo
2019 Milan Lukáč. Sochy a grafika. Galéria u Anjela, Kežmarok
2020 Milan Lukáč. Sochy a obrazy. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína. Trebišov
2021 Milan Lukáč. Botanický sen č. 11. Danubiana Meulensteen Art Museum. Bratislava – Čunovo
Milan Lukáč - Maňo Štrauch. Krajina, ktorá nezabúda 1941 – 2021. Galéria SPP. Bratislava
Milan Lukáč. Botanický sen č. 11 +. Villa Decius. Krakow / Krakov
2022 Milan Lukáš. Kvety a sonety. Ružinovská galéria. Bratislava

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024