Diana Elischerová, Kika Tomaňa – Mladá farebnosť

06.11.-02.12.2022

S potešením Vás pozývame na výstavu Mladá farebnosť, na ktorej predstavia svoju tvorbu Diana Elischerová a Kika Tomaňa.Výstavu realizujeme v termíne 06.11.-02.12.2022 v Reštaurácií Sajado, Eurovea Galleria na Pribinovej 8 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Mladá farebnosť

V špecifickom prostredí Sajado Gallerie Eurovea predstavujeme v autorskom výbere komorných maliarskych diel tvorbu dvoch čerstvých absolventiek Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktoré sa v tomto roku výrazne presadili i v inej výtvarnej disciplíne na výstave Textile Art of Today doma i v zahraničí. Diana Elischerová a Kika Tomaňa sú mladé umelkyne, ktoré vo svojej tvorbe spájajú záujem o textil a maľbu a v oboch prípadoch dosahujú zaujímavé výsledky.
V tvorbe Diany Elischerovej sa obe disciplíny súvisiace s predmetom jej štúdií i záujmov prelínajú už od počiatku. Textil a maľba. Spája ich optika, tvaroslovie, obsahová inšpirácia i snaha o dosiahnutie eruptívneho momentu prekvapenia, ktorý pôsobí uvoľňujúco a zároveň mimoriadne dráždivo. Autorka svojou tvorbou evokuje postupy blízke niektorým polohám pop artu, jej diela však majú oveľa širší metaforický dosah a výraznú schopnosť vyvolávať rozmanité asociácie.
Zdrojom inšpirácie Elischerovej maliarskych kompozícií sú predovšetkým rozmanité prírodné prvky a predmety všedného dňa v detailnom zábere, najmä plody, ovocie, motýle, ale i lízanky či dekoratívne doplnky. Sú to zdanlivo prvoplánové a banálne veci, ktoré však v tvorivom procese maľby dostávajú nové a nečakané významy.
Spôsob maľby Diany Elischerovej, vychádzajúci z realistickej tvarovej estetiky, vrcholí v dynamickom maliarskom geste, sústredenom predovšetkým na proces deštrukcie pevných objemov a tvarov, výsledkom čoho je uvoľnenie vnútornej energie, ktorú vnímame nielen vizuálne v podobe rozmliaždeného ovocia, jeho fragmentov a stekajúcej šťavy, rozfázovaného pohybu motýlích krídel, či trieštivej sily rozprsknutých úlomkov lízaniek, ale aj ako metaforický akcent navodzujúci množstvo asociácií. Je to vzájomné prelínanie zážitku i pocitu, polarita zachytenej reality a tušenej abstrakcie, nečakané kúzlo okamihu, ale predovšetkým erupcia farby a živelná radosť z jej magickej sily.
Opojenie Diany Elischerovej farbou ako jedinečným médiom nachádzame i v dielach, ktoré prinášajú presah maľby do sféry objektu, úžitkovej tvorby a dizajnu a najmä do oblasti nábytkových solitérov s uplatnením textilných prvkov a ich fragmentov.
Kika Tomaňa vo svojej maliarskej tvorbe pracuje s akvarelom, akrylom a rozmanitými sprejmi. Jej tvaroslovie tiež vychádza z reálnych prvkov, ktoré však postupne abstrahuje do podoby znakov, vzdialene evokujúcich podoby zvierat, rastlín, či ľudských postáv. V technike akvarelu, ktorý často kombinuje i so sprejmi, využíva magický účinok rozpíjaných žiarivých farebných škvŕn, ktoré vkladá do veľkého jasne ohraničeného tvaru. Symbolika farieb i tvarov jej kompozícií je vyjadrením osobných vnútorných pocitov a súkromných príbehov, často súvisiacich s optikou jej vlastného pohľadu na okolitý svet, ktorý vníma ako svet plný kontrastov a často aj absurdít, ale zároveň i ľudských snažení o možnosť a slobodu voľby.
Práve preto mnohé z jej diel reflektujú posun a vývoj a zároveň nepredvídateľnú a nezastaviteľnú dynamiku rastu, ktorú autorka koncentruje do tém s výstižným názvom „Flow“, neutíchajúci a životodarný prúd sily ovplyvňujúci naše životy.
Podobné motívy nachádzame i v jej akryloch, kde pracuje s kompaktnejšími tvarmi, ktoré prekrýva raz v hutných vrstvách, inokedy v transparentných plochách, či pozvoľných stekancoch.
Kika Tomaňa je do značnej miery inšpirovaná podnetmi zo street artu, ktoré potom z maľby prenáša i do svojich tapisérií. Tu využíva technológiu ručného tkania na dvojosnovnom digitálnom žakárovom stave, ktorým na základe digitálne spracovaného návrhu vychádzajúceho z maľby vytvára svoje autorské diela. Autorkinou snahou je nájsť rovnováhu medzi spontánnou maľbou, jej následným fotografickým a digitálnym spracovaním a ručným tkaním. Jej tapisérie sú veľmi kreatívne, ťažia z farebného účinku rozmanitých priadzí, zo striedania reálnych prvkov, tvárí, postáv, ale i veľkoryso komponovaného písma a iných kaligrafických prvkov v sviežej mozaike tvarov a farieb.
Autorka sa sporadicky venuje i mäkkej plastike a námety jej kreácií siahajú od banálnych predmetov bežnej potreby, cez tróny a stoličky až po bizarné postavy zvierat.

Narodila sa 4. mája 1994 v Handlovej. V rokoch 2015 – 2022 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Katedre textilnej tvorby, v Ateliéri voľnej textilnej tvorby v priestore, u doc. Blanky Cepkovej a na Katedre maliarstva v IV. ateliéri, u prof. Ivana Csudaia. Žije v Bratislave a venuje sa maľbe a textilnému dizajnu. Svoje diela úspešne prezentuje na výstavách doma i v zahraničí.

Výstavy:
2013 Diana Elischerová. Silber Geist. Klub umelcov. Slovenská výtvarná únia. Bratislava 
2017 Sedí to. Dizajn štúdio ÚĽUV. Bratislava
2018 # TEXTIL. Satelit. Galéria dizajnu SCD. Hurbanove kasárne. Bratislava
2019 lv 2019. Art Books Coffee. Galéria mladých. Bratislava
2019 Textil v priestore. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
2020 Diana Elischerová. Oči jedia. Art Books Coffee. Galéria mladých. Bratislava
2021 VI. Textile Art of Today. Danubiana Meulensteen Art Museum. Bratislava-Čunovo
2021 Nová vlna. T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery. Bratislava
2022 Diana Elischerová, Eva Bodó. Zichyho palác. Bratislava
2022 VI. Textile Art of Today. Pesti Vigadó. Budapešť
2022 VI. Textile Art of Today. Tatranská galéria. Elektráreň. Poprad
2022 VI. Textile Art of Today. Muzeum Historyczne. Bielsko-Białe
2022 VI. Textile Art of Today. Galerie Slováckého muzea. Uherské Hradište

Narodila sa 23. septembra 1995 Malackách. V rokoch 2011 – 2015 študovala na Strednej škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor ručné výtvarné spracúvanie textílií u Anny Bohatovej a v rokoch 2015 – 2022 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre textilnej tvorby, v Ateliéri textilnej tvorby v priestore u doc. Blanky Cepkovej. V rokoch 2017 – 2018 v rámci programu ERASMUS študovala na Burg Giebichenstein Kunsthochschule v Halle an der Saale u prof. Ulricha Reimkastena a v roku 2018 absolvovala internú stáž na Katedre grafiky a iných médií, v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky, u doc. Vojtecha Kolenčíka. Žije v Seredi a tvorí v oblasti maľby, tapisérie a mäkkej plastiky.

Výstavy:
2015 Modré Blue(s). Dizajn štúdio ÚĽUV. Bratislava
2017 Sedí to. Dizajn štúdio ÚĽUV. Bratislava
2019 Textil v priestore. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
2021 VI. Textile Art of Today. Danubiana Meulensteen Art Museum. Bratislava-Čunovo
2021 Nová vlna. T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery. Bratislava
2022 VI. Textile Art of Today. Pesti Vigadó. Budapešť
2022 VI. Textile Art of Today. Tatranská galéria. Elektráreň. Poprad
2022 VI. Textile Art of Today. Muzeum Historyczne. Bielsko-Białe
2022 VI. Textile Art of Today. Galerie Slováckého muzea. Uherské Hradište
2022 Kika Tomaňa. Paradox World. Staromestská galéria Zichy. Bratislava

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024