NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024

S potešením Vás pozývame na výstavu “NOSTALGIA”, na ktorej predstaví svoju tvorbu Jarmila Čapkovičová. Výstavu realizujeme v termíne 14.05-15.06.2024 v galérii reštaurácie Sajado, Eurovea Galleria na Pribinovej 8 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

PhDr.Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.

Na súčasnej výstave predstavujeme maľby, ktoré Jarmila Čapkovičová vytvorila väčšinou v rokoch 2023 a 2024. Je to predovšetkým jej dialóg medzi dávnejšou, ale aj súčasnou modernou dobou, reakciou na  prežité udalosti a zážitky včera a dnes. Ako sama hovorí : “popri práci čisto technického charakteru ponímam  maľovanie ako únik do sveta fantázie a ideálov, ako aj hľadanie protipólu k dnešnému predigitalizovanému svetu. “ Staršie diela boli naozaj únikom, ale aj do dejín umenia, do diel secesie, impresionizmu, kubizmu a novej figurácie. Bavilo ju vytvárať čo najviac verné kópie umelcov s mnohým náročnými prejavmi a kompozičnými princípmi ako ich maľoval napríklad Klimt, Monet , Renoir, Picasso, ale aj Leonardo da Vinci. Prehlbovala si tak svoj umelecký a výtvarný prejav, skúšala si hru línií, kontrasty farieb a realistické zobrazenie ľudí a predmetov z dávneho a súčasného sveta.
V prácach z posledných rokov pomocou farebných tónov a svetla, prirodzeným spôsobom mení obsahovú výpoveď diela a symbolizáciu, ktorú vkladá do premien ženských a mužských postáv, no predovšetkým do ich vzájomných spojení a vzťahov. Príbehy tajomných, tancujúcich alebo snívajúcich mladých žien sa odohrávajú „niekde v priestore“, možno bare alebo kaviarni alebo na neutrálnom a farebne silnom pozadí. Kresebná podoba tvárí či profilov žien spojených s okolím je emocionálne a významovo dopovedaná vetami, slovami a symbolickými odkazmi. Do obrazovej plochy preto vkladá mimovýtvarné prvky ako noviny, útržky hrubého kartónu či plátna, ktoré sú spojené nielen samotným akrylom, ale aj štrukturálnou pastou. Obsah si často môžeme domyslieť vďaka niekoľkým rozpoznateľným reáliám.
Čapkovičovej maľby sprítomňujú odkazy na dobu včera a dnes, ktorá je však v jej ponímaní istou nostalgiou na dávnejšie časy, plné prirodzenej krásy ženských tvárí, ladnosti pohybu a pokojného rytmu doby. Tancujúci muži typu Jamesa Deana sú neraz v erotickom opare, ktorý je doplnený  motýľmi, kvetmi a žirafami. To všetko dáva do rozmanitých rovín, vrství ich, obmieňa a prekrýva. Sú významovým kontrastom k zmyslovému a pocitovému vnímaniu človeka a súčasnosti. Maliarsky rukopis sa prelína s dynamicky vedenými líniami, ktorými vedie nostalgické spojenie s dnešným svetom. Ten je nenávratne naplnený hrami na mobiloch, počítačoch, smartfónoch a tabletoch, kde sa stráca a mizne dialóg medzi ľuďmi tak ako to bolo v iných časoch.

      Jarmila Čapkovičová sa narodila 18. februára 1962 v Prešove. Vyštudovala Elektrotechnickú fakultu v Bratislave. Tu ostala pracovať ako projektantka pre EZ-Elektrosystémy a Siemens. Pred šestnástimi rokmi dostala ponuku pracovať v Nemecku pre softwarovú firmu, kde v súčasnosti aj pracuje. Svoje diela vystavovala napríklad v hoteli Sova v Ždiari, ale aj na Letnom salóne výtvarníkov ( 2022 ), Symfónii umenia  (2023) alebo Zimnom salóne výtvarníkov ( 2024 ), všetko v Bratislave.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Serene views

12.06. - 22.06.2024

Fantastic 5

15.5. - 8.6.2024

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024