predaukčná kolektívna výstava “BUDE AKO NEBOLO”

6. - 29.9.2021

BUDE AKO NEBOLO
6. – 29.9.2021
T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery
Showroom Jaguar Land Rover
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava

Autori sa vzdali honoráru. Celý výťažok z predaja bude venovaný v prospech OZ „Súčasť života“ a OZ Kolobeh života.

Katarína Alexyová-Fígerová, Jana Benkovská, Miroslav Bezák, Vít Bojňanský, Martin Borodáč, Igi Brezo, Jana Brisudová, Andrej Csillag, Jana Černá-Korkošová, Ladislav Černý, Juraj Čutek, Pavol Dubina, Peter Decheť, Roman Ďurček, Martin, Dzurek, Ivana Filkorová, Andrej Frič, Edita Harčová, Martin Iman, Noro Kelecsényi, Stanislav Kiča, Noémi Kolčáková Szakállová, Marián Komáček, Lívia Kožušková, Iveta Lederer, Milan Lukáč, Soňa Michaláková, Igor Mosný, Ondrej 4., Juraj Oravec, Beata Palšovičová, Ivan Pavle, Vladimír Petrík, Štefan Polák, Eva Ploczeková, Barbara Prešinská, Andrea Príbytná Klimo, Pavel Siman, Martin Šafárik, Michal Šuda, Ján Ťapák, Kateřina Tesařová, Ján Vajsábel, Alexej Vojtášek, Ingrid Zámečníková, Milina Zimková

Umenie je dôležitou a nenahraditeľnou súčasťou života. Vďaka nemu vidíme veci
inak, prináša nám radosť, pobaví, vie dojať. Jeho cieľom nie je poúčať, či radiť.
Rady nie vždy pomáhajú. Umenie ukazuje novú cestu, poskytuje nádej.
V živote sa nám niekedy postaví do cesty prekážka, ktorá v okamžiku
všetko zmení. Tak ako aj u mňa, tiež som mala iné plány, ale nevyšli. Musela som
prejsť na plán B. Založila som najprv Občianske združenie Súčasť života, ktoré
pomáha ženám a mužom, ktorí náhle stratili svojho životného partnera.
Ďalším prirodzeným krokom bolo založenie sociálneho podniku Drevenô
koliesko s cieľom zamestnávať ľudí zo zraniteľných a znevýhodnených skupín.
Prečo Drevenô koliesko? Je to jednoduché, všetko, čo robíme, vychádza z krásneho,
prírodného dreveného kolieska. My vnímame symbol kruhu ako úplný a nekonečný
prúd energie spojený v dokonalosť a večnosť. Aj preto sa prirodzene
stal stredom nášho malého vesmíru.
Jedinečnosť a krása dreveného kolieska upútala aj 46 popredných umelcov,
ktorí sa podujali uchopiť drevené koliesko ako námet a vytvorili tak unikátne
umelecké diela. Zo srdca im všetkým ďakujem za podporu dobrej veci. Umenie
tak ich pričinením získalo vyšší rozmer a stalo sa umením pomáhať. Výťažok
z dražby umeleckých diel podporí OZ Kolobeh života a OZ „Súčasť života“.
Ďakujeme Vám.
Beata Bobulová
Štatutár OZ „Súčasť života

Beata Bobulová sa narodila 23. mája 1976 v Bratislave. V roku 2016 som náhle ovdovela a ostala som sama s 2 malými deťmi.
V roku 2019 som dostala nápad a vymyslela mechanizmus, ktorý umožní ľuďom s podobným osudom zlepšiť svoju často oslabenú ekonomickú situáciu. Založila som Občianske združenie "Súčasť života", spojila som sily so ženami s podobným osudom a začali sme vyrábať jednoduché drevené reklamné a darčekové predmety v domácom prostredí. Bol to spôsob ako pomôcť ovdoveným ženám aspoň čiastočne doplniť chýbajúci príjem s ohľadom na ich ostatné povinnosti a obmedzenia. Vzhľadom na pozitívnu odozvu a úspešný štart myšlienky začal projekt získavať koncepčnejšiu formu a ešte širší sociálny rozmer. V septembri 2020 som v nadväznosti na Občianske združenie založila integračný sociálny podnik Súčasť života (aktuálny názov Drevenô koliesko), keďže všetky produkty, reklamné predmety, alebo kreatívne sety vytvárame z dreveného kolieska. Naším cieľom je vytvárať nové pracovné miesta, takže kúpou dreveného kolieska sa tak vlastne deje :-)

Info môžete čerpať aj z našej stránky www.sucastzivota.sk

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Tvar a priestor

26.06.-09.10.2024

Letný salón

25.06. - 31.08. 2024

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024