Štefan Polák – ” Spomienky”

18.05.-19.06.2022

S potešením Vás pozývame na výstavu Spomienky, na ktorej predstaví svoju tvorbu Štefan Polák. Výstavu realizujeme v termíne 18.05.-19.06.2022 v T&AC Gallery Zámocká 22 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

Maria Horvathová

Blížiace sa životné jubileum Štefana Poláka je príležitosťou predstaviť verejnosti komornú retrospektívu jeho tvorby, ktorá svojím názvom Spomienky naznačuje, že ide o súkromný denník tvorivých snáh autora v časovom horizonte niekoľkých desaťročí s vyznačením jasných míľnikov na jeho ceste životom i tvorbou. A že tých míľnikov bolo nemálo, dokazujú nielen úspešné výstavné projekty, ale aj pozoruhodné, dnes už ikonické solitéry a najmä rozsiahle cykly obrazov ako „Mlčanie hríbov“ , „Noční plavci“, „Anatómia maľby“ či „Terra inCognita“ a iné.
Sú to diela zhmotňujúce autorove najvnútornejšie maliarske vízie, v ktorých rezonuje génius loci krajiny medzi Dunajom a Moravou, ale i širšie geografické, historické i duchovné súradnice, z ktorých čerpá už od študentských čias. Nie sú to len západné kultúry a východné civilizácie, história a mytológia, literatúra, poézia, hudba, či dávno zabudnuté svety a bájne krajiny. V jeho príbehoch, plných nečakaných zvratov stretneme tajuplné osobnosti, spojené s počiatkami exaktných vied i filozofických smerov, významné postavy starého i nového sveta, ale aj nevídané príšery a mýtické zvery. Štefan Polák vo svojich obrazoch, v ktorých sa prelína básnická predstavivosť a surrealistická vízia s filozofickou hĺbkou a meditatívnosťou, otvára zákutia svojej nomádskej duše a dáva nám možnosť nahliadnuť do svojich spomienok, zážitkov, snov a predstáv. On sám je romantik a túlavý dobrodruh so šarmom básnika, na druhej strane je však i nesmierne zodpovedný a úprimný vo svojom vzťahu k veľkej vášni svojho života – k maľbe. A maľovať vie skutočne majstrovsky.
Využíva pôsobivú sily farby, ktorú nanáša v jemných lazúrach, alebo ju vrství do tajomných štruktúr, hľadajúc farebné i kompozičné harmónie. Intuícia ho vedie do ríše abstrakcie, no podvedome cíti i svoju spätosť s reálnym svetom, do ktorého sa vo svojich príbehoch vždy znova a znova vracia. Využíva prvky fantazijného realizmu i postupy blízke informelu a lyrickej abstrakcii a od počiatku sa presadzuje ako smelý vyznávač poeticko-imaginatívnej tvorby. Dnes možno povedať, že patrí medzi jej najvýznamnejších predstaviteľov.
Jeho tvorba je plná inotajov i metaforických odkazov, Mnohé sú jasne čitateľné na prvý pohľad, iné sú však utajené v magickej spleti tvarov, línií a farieb. Musíme hľadať krehké nitky súvislostí, ktoré nás vedú do nových dimenzií, kde sa prelína minulosť s prítomnosťou a fantázia s realitou. Polákov maliarsky prejav vykryštalizoval a dozrel do súčasných podôb, v ktorých farba, stlmená do decentnej škály jemnejších tónov stále zohráva významnú úlohu, no narastá podiel krehkej a snovej kresby, vkladanie nových kompozičných prvkov s pôsobivými perspektívami a skratkami a najmä dôraz na symboly a znaky, ktoré vtláčajú jeho dielam magickú významovosť. Tú nachádzame i v dynamických a bohato prepracovaných žiarivých bronzových plastikách, v jeho žiarivých koráboch, básnikoch i klaunoch, ktorí už viac ako desaťročie sprevádzajú ako priestorový trojrozmerný pendant jeho maliarsku tvorbu.

Narodil sa 18. decembra 1952 v Partizánskom. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ladislav Čemický, prof. František Gajdoš) a v rokoch 1979 – 1986 tu pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. V roku 1982 študoval na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži (prof. Zao Wou-ki a prof. P. Grenier).
Žije v Bratislave a tvorí vo svojom ateliéri v Jánovciach. Je autorom mnohých diel do architektúry najmä v technikách secco fresco, kamenná mozaika a maľba na dreve a popri komornej maľbe sa venuje i sochárstvu. Je viacnásobným rezidentom Cité internationale des arts v Paríži a vo Francúzsku má rozsiahle tvorivé zázemie. Svoje diela predstavil na niekoľkých desiatkach samostatných výstav a jeho obrazy sa nachádzajú v súkromných aj galerijných zbierkach doma i v zahraničí.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024

Fantastic 5

15.5. - 8.6.2024

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024