ACHILLEAS SDOUKOS, INGRID ZÁMEČNÍKOVÁ “KREHKÁ KRÁSA”

5.4.- 13.5. 2017

Fotografie: Petra Slušná

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Výstava Krehká krása predstavuje pod príznačným názvom tvorbu dvoch nezameniteľných osobností slovenskej výtvarnej scény – maliarky Ingrid Zámečníkovej a jej syna, mladého sklárskeho výtvarníka Achilleasa Sdoukosa. Ich diela, napriek tomu, že dokonale napĺňajú motto tejto výstavy a majú aj mnoho spoločného, sú výrazom dvoch individuálnych autorských konceptov, ktoré žijú svojím vlastným vnútorným životom.

 

Sklársky výtvarník a dizajnér Achilleas Sdoukos od detstva vyrastal v umeleckom prostredí. Jeho matka je známa maliarka a grécky pôvod jeho otca vtlačil jeho naturelu i umeleckému prejav jasnú pečať prepojenia na kolísku antickej kultúry. On sám sa okrem výtvarnej tvorby venuje i hudbe. Toto všetko sú premisy, ktorých kontúry jasne čítame v transparentnej hmote jeho diel. Ich škála siaha od voľných sochárskych kompozícií cez objekty a priestorové či závesné solitéry až ku kompletným dizajnovým riešeniam konkrétneho prostredia.
Achileas Sdoukos veľmi citlivo modeluje objemy a línie svojich plastík a objektov, smerujúc od pevných a strohých geometrických tvarov prvých tavených diel k voľnejším a veľkorysejším kompozíciám, ktoré realizuje najmä technikou líhaného skla. Táto mu umožňuje vkladať do roztavenej sklenej hmoty farebné pigmenty, listre, vzduchové bubliny. Dosahuje tak farebné efekty i tajomné štruktúry, ktoré sú kompromisom zákonitostí i náhody a prekvapujú kontrastom, racionálneho i spontánneho. Výsledkom je pevná, ale i žiarivo krehká hmota s nekonečným bohatstvo farieb, štruktúr a tajomných zábleskov.
Achilleas Sdoukos podnetne využíva optické vlastnosti skla v prospech nových nečakaných efektov, umocnených decentnou farebnou škálou. Jeho sklené objekty i plastiky absorbujú svetlo, aby potom v iskrivom záblesku vytrysklo ako gejzír z tajomného žriedla života uväzneného v nehybnej sklenej hmote.
Výtvarná reč jeho voľných kompozícií, ale i dizajnérskych solitérov siaha od abstrakcie a tvarovej štylizácie cez symboly a znaky po realistické interpretácie. Jeho diela tak prinášajú jedinečnú výpoveď o nekonečných metamorfózach prírody, o žiare slnka i chladnom mesačnom svite, o sile ľudských emócií, o dávnych príbehoch, ale i nekonečných podobách života.
Samozrejme že grécka mytológia a jej hrdinovia, fragmenty antických architektúr a iné príznačné symboly tejto bájnej doby sú preňho výraznou inšpiráciou. Rád siaha však i k príbehom dneška a láka ho i dynamike života a aktuálne požiadavky modernej doby. Je to veľmi spontánne a veľmi intuitívne rozhodnutie, založené na emóciách a autentických zážitkoch, ktoré autor odvážne transponuje do žiarivej a krehkej hmoty skla. Jeho sklené plastiky, závesné obrazy, veľkolepé reliéfy ale i luxusné interiérové doplnky a dizajnérske solitéry, zrkadlá, steny, stoly, fontány, misy nás prekvapujú svojimi tvarmi. Vnímame ich ako tajomnú ríšu fantázie a nekonečný zdroj pocitov, ktoré obohacujú nás duchovný svet a vracajú umelecky spracované sklo do životného i pracovného prostredia súčasného človeka.

S tvorbou Ingrid Zámečníkovej sa už celé roky stretávame prostredníctvom jej obrazov, grafík, tapisérií či ilustrácií. I keď absolvovala štúdium grafiky v ateliéri prof. Albína Brunovského na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení a svoje prvé litografie a mezzotinty realizovala v klasickej čiernobielej farebnosti, od počiatku bolo možné v jej dielach nájsť náznaky toho, že jej ďalšia umelecká dráha sa bude vyvíjať cestami maliarskej interpretácie s hlavným dôrazom na koloristické kvality.
Ingrid Zámečníková je autorkou množstva komorných diel, olejov, akrylov i kombinovaných techník, ktoré nás uvádzajú do imaginatívneho sveta snov, predstáv a mnohovýznamových posolstiev, inšpirovaných širokou škálou podnetov od mytológie a literatúry, cez osobné zážitky až po nekonečné fantázie. Je to jej vlastná púť z hlbín Hádesovej ríše cez bájne miesta gréckej mytológie, odkazy na historické osobnosti a dotyky s realitou dneška až po nekonečné diaľavy vesmírnych svetov. I keď jej výtvarná reč inklinuje k abstrakcii, množstvo detailov, niekedy len kontúry krajín, či architektúr, náznaky postáv, vtákov, ale inokedy i konkrétne osobnosti či tváre dávajú jej dielam adresnosť a obsahový náboj. Sú to príbehy, odohrávajúce sa v imaginárnom svete, v hĺbke vesmíru, v neznámej krajine, ale i v našej mysli či duši. Príbehy dôverne známe, ale i netušené a nečakané, do ktorých divák odvážne vstupuje, necháva sa viesť cestou symbolov a metafor a nachádza priestor pre meditáciu.
Ingrid Zámečníková v svojich dielach intuitívne pretavuje podnety z nekonečného dedičstva európskej poeticko-imaginatívnej a fantazijnej maľby. Jej obrazy svojou sugestívnou temnou i žiarivou farebnosťou, hrou svetiel a tieňov, štruktúrami povrchov a vrstvením maliarskej hmoty, či pieskov a drtí prekvapia poetikou, intimitou, ale i značnou dávkou expresie a vnútornej hĺbky. Temnosvit a svetelné kontrasty jej obrazov nadobúdajú novú intenzitu použitím zlatej, či už v detailoch, alebo v štruktúre pozadia. Je to prvok, ktorým umocňuje symboliku a významovosť jej diel.
V posledných rokoch farebná paleta jej obrazov prechádza do jasných a často až neutrálnych tónov, na pozadí ktorých žiari kaligrafický detail, symbol či znak, ktorý je ústredným prvkom kompozície. Sú to obrazy, v ktorých autorka prehlbuje svoj vzťah k abstraktným výrazovým formám a otvára divákovi brány do sveta imaginácie a predstavivosti.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Tvar a priestor

26.06.-09.10.2024

Letný salón

25.06. - 31.08. 2024

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024