Tamara Kolenčiková / Ondrej 4.

22.03. - 15.04.2023

S potešením Vás pozývame na výstavu na ktorej predstavia svoju tvorbu Tamara Kolenčiková – obrazy a Ondrej 4. – sochy. Výstavu realizujeme v termíne 22.3. – 15.4.2023 v T&AC Gallery Zámocká 22 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

Ľuba Belohradská, Mária Horváthová

Tamara Kolenčíková je bratislavská rodáčka(1955).Výtvarné štúdiá započala na Strednej škole umeleckého priemyslu,následne na Vysokej škole výtvarných umení absolvovala v rokoch 1974-1980 u docentov Václava Ciglera a Askolda Žáčka odbor skla.Jej výtvarné formovanie ovplyvnilo rodinné prostredie:otec Alojz Klimo,významný maliar,grafik,ilustrátor-predstaviteľ geometrickej abstrakcie 60.rokov uplynulého storočia,rovnako matka Tamara Klimová,maliarka a grafička činná v zoskupení Klubu konkrétistov.

Do výstavného diania vstúpila Tamara Kolenčíková počiatkom osemdesiatych rokov jednak samostatne,jednak spolu so životným partnerom,grafikom a maliarom Vojtechom Kolenčíkom.Na skupinových výstaváchsa sa postupne angažovala v kresbe,grafike,užitom umení(umeleckom šperku,v navrhovaní hračiek).Postupne sa stále sústavnejšie zaoberala maľbou.

Tamara Kolenčíková rozvinula široký tvorivý program v kombinovaných technikách maľby,obohatenej kolážou a v obrazoch-asamblážach komponuje do obrazovej štruktúry jednak prírodniny,či stopové množstvá rôznych materiálov.Kompozičný rozvrh obrazového rytmu ustálila do štvorca či kruhu,čím dokazuje genetickú zakotvenosť v geometrickom princípe tvorby.Charakteristickou kvalitou jej obrazových výstupov je živá farebnosť,v ktorej sa identifikuje s umeleckým prejavom svojich predkov.Jej smerovanie prezrádza,že sa dopracovala nielen ku hravosti a  spontaneiite výtvarnej tvorby,ale že ju vystužuje aj premyslenou intelektuálnou zložkou.

Ľuba Belohradská

Ondrej 4.

Narodil sa 28. augusta 1975 v Bratislave. Po súkromnej príprave u sochára Andreja Rudavského študoval v rokoch 1989 – 1993 na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave (akad. soch. Jozef Hobor a akad. soch. Viliam Loviška). V rokoch 1993 – 1999 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbornú prípravu u prof. Petra Rollera a prof. Jána Hoffstädtera, neskôr v Ateliéri figurálneho sochárstva u prof. Jozefa Jankoviča. V roku 1997 absolvoval semester na University of New Castle v Spojenom kráľovstve u prof. Henriho Burtona.
V roku 1999 počas štipendijného pobytu v Montgomery Sculpture Trust v Londýne vytvára kamenný monument Deň zatmenia slnka, ktorý sa dnes nachádza v Broomhil Sculpture Park. Od roku 1998 viac ako desaťročie spolupracoval s Martinom Palom A Stanislavom Kičom v ateliéri Tri kamene. V roku 2005 získava ako prvý mladý autor Cenu Gerarda H. Meuelensteena.
Dnes žije v Turzovke a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a maľbe. Má za sebou desiatky individuálnych i kolektívnych výstav doma aj v zahraničí a jeho diela sú v početných verejných i súkromných zbierkach.

Ondrej 4. patrí k najpozoruhodnejším zjavom svojej generácie. Jeho sochársky program mal od počiatku vytýčený svoj pevný cieľ, no cestou k nemu nikdy neváhal hľadať rozmanité alternatívy a kreatívne riešenia. Umelecké rodinné zázemie, jedinečný vzťah k histórii i tradícii a, samozrejme, bezprostredná blízkosť prírodného prostredia mali výrazný vplyv na formovanie jeho umeleckej i ľudskej osobnosti. V tvorbe našiel naplnenie svojich snov i predstáv a v rozmanitých podobenstvách a symboloch ukrytých v jeho dielach odhalil svoj osobitý pohľad na okolitý svet.
Jeho sochy, ale i početné obrazy vo svojich čistých abstrahovaných tvaroch majú výrazný metaforický charakter s odkazmi na literatúru, históriu, ale i aktuálne dianie. Sú plné tajomstiev, no i nečakaných a prekvapivých odhalení. Ich významy a posolstvá nie sú zakódované iba v  líniách, objemoch a farbách, ale sú často ukryté i v samotných názvoch, ktoré vo forme slovnej hračky dávajú jeho dielam nový zmysel a otvárajú nekonečnú cestu divákovej fantázii. 
Ondrej 4. od počiatku pracoval s klasickými sochárskymi materiálmi, ako drevo, kameň, bronz. Postupne však od tvarovania, modelácie a odlievania prešiel k technike zvárania a dnes je to najmä oceľ, železo, antikor, prípadne korten, čo často spája s nájdeným kovovými predmetmi alebo fragmentmi rozmanitých technických zariadení, ktoré vnášajú do jeho sochárskych kompozícií novú poetiku. Pôvodné archetypálne tvary, či plné línie ženských postáv a krehké krídla vínnych mušiek nahradili v jeho tvorbe prísne technické tvary strojov, monumentálne pôsobivé príruby, či oblé siluety tlakových nádrží. Ondrej ich spája do surrealisticky pôsobivých kompozícií, kde priznáva stopy zvarov, využíva prirodzenú koróziu materiálu, pôsobivú emočnú silu farebnej polychrómie, alebo úpravu povrchov žiarovým zinkovaním.
Základnú niť jeho tvorby predstavuje protivojnová a humanisticky orientovaná tematika, ktorá sa prvýkrát objavila už v jeho diplomovej práci. Odvtedy až podnes vznikli desiatky mierotvorcov, novodobých i historických jazdcov i bojovníkov, zmyselných bohýň s obrysmi bômb a podvodných tvorov.
Novým tematickým okruhom v Ondrejovej tvorbe sú motívy Poslednej večere, ako transport biblického príbehu do súčasného sveta, Dedinky v údolí ako emotívne parafrázy vidieckej idyly a rozmanité Biomechanizmy so záhadným poslaním. Ich sila je zakotvená v kontraste drsnej štruktúry kovu, hrdze, farby a surového tvaru technického objektu povýšeného na piedestál. Ich zdanlivá surrealistická nadsádzka je v dnešných rozporuplných časoch viac ako aktuálna.

Mária Horváthová

Tamara Kolenčíková

                                je bratislavská rodáčka(1955).Výtvarné štúdiá započala na Strednej škole umeleckého priemyslu,následne na Vysokej škole výtvarných umení absolvovala v rokoch 1974-1980 u docentov Václava Ciglera a Askolda Žáčka odbor skla.Jej výtvarné formovanie ovplyvnilo rodinné prostredie:otec Alojz Klimo,významný maliar,grafik,ilustrátor-predstaviteľ geometrickej abstrakcie 60.rokov uplynulého storočia,rovnako matka Tamara Klimová,maliarka a grafička činná v zoskupení Klubu konkrétistov.

Do výstavného diania vstúpila Tamara Kolenčíková počiatkom osemdesiatych rokov jednak samostatne,jednak spolu so životným partnerom,grafikom a maliarom Vojtechom Kolenčíkom.Na skupinových výstaváchsa sa postupne angažovala v kresbe,grafike,užitom umení(umeleckom šperku,v navrhovaní hračiek).Postupne sa stále sústavnejšie zaoberala maľbou.

Tamara Kolenčíková rozvinula široký tvorivý program v kombinovaných technikách maľby,obohatenej kolážou a v obrazoch-asamblážach komponuje do obrazovej štruktúry jednak prírodniny,či stopové množstvá rôznych materiálov.Kompozičný rozvrh obrazového rytmu ustálila do štvorca či kruhu,čím dokazuje genetickú zakotvenosť v geometrickom princípe tvorby.Charakteristickou kvalitou jej obrazových výstupov je živá farebnosť,v ktorej sa identifikuje s umeleckým prejavom svojich predkov.Jej smerovanie prezrádza,že sa dopracovala nielen ku hravosti a  spontaneiite výtvarnej tvorby,ale že ju vystužuje aj premyslenou intelektuálnou zložkou.

                                                                                                  Ľuba Belohradská

I N D I V I D U Á L N E V Ý S TAV Y V Ý B E R

2001 Medzipristátie v Kráľovskom údolí. Ondrej Zimka | Ondrej 4. Galéria Excelent. Bratislava
2002 Ondrej Zimka | Ondrej 4. The Embassy of the Slovak Republic. London | Londýn
2003 Ondrej 4. Venuše atómového veku. Danubiana Meulensteen Art Museum. Bratislava – Čunovo
2004 Bronzový svet. Ondrej 4. | Martin Pala. Kysucká galéria. Čadca
Alabaster lady a osobný vesmír. Ondrej 4. | Kamil Peteraj. Galéria Pohoda. Bratislava
2005 Ateas aenea – Doba bronzová. T. Bártfay | Ondrej 4. | M. Pala. Výstavná sieň SLSP. Bratislava
2006 Zimná záhrada. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. Galéria SILENCIUM. Bratislava
Volume e Transparenza. Gordana Turuk | Ondrej 4. Galleria MOdenArte. Modena
2007 Stretnutie. Pala | Hromec | Ondrej 4. Galeria Salla Terena. Prezidentský palác. Bratislava
Confrontation. Pala | Hromec | Ondrej 4. Salle des Pas Perdus. Palais des Nations. Genève | Ženeva
Zimkovci. Milina Zimková | Ondrej 4. | Ondrej Zimka. Galéria Médium. Piešťany
Ondrej Zimka | Milina Zimková | Ondrej 4. Kysucká galéria. Čadca
Giardino inverno. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. Istituto Slovacco. Roma | Rím
2008 Ondrej 4. – Kapitalistický realizmus. Centrum súčasného umenia. Synagóga. Trnava
2009 Štvorboj. T. Bártfay | M. Pala | S. Kiča | Ondrej 4. Galéria Byzant. Bratislava
Tri kamene. M. Pala | S. Kiča | Ondrej 4. Považská galéria umenia. Žilina
2010 Tri kamene a ich hostia. Slovenské národné múzeum. Hrad Červený Kameň
Farebné hody. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. Dom kultúry. Turzovka
Farebná zima. O. Zimka, M. Zimková, Ondrej 4. N. Kelecsényi. EXPO 2010. Slovak pavilion. Shanghai | Šanghaj
2011 Silk Road. Zimka, Zimková, Ondrej 4., Kelecsényi. The Embassy of the Slovak Republic. Beijing | Peking
2012 Ondrej 4. Piatok trinásteho. Galéria pod slovenským orlojom. Stará Bystrica
Ondrej 4. Posledná večera. Salla Terrena. Prezidentský palác. Bratislava
2013 Ondrej 4. Dedinka v údolí. Reštaurácia Artemis a pešia zóna. Turzovka
Ondrej 4. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
2014 Ondrej 4. Slovenská strela. Slovanský dom a námestie UNGELT. Praha
Zimnij sad. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. | N. Kelecsényi. Slovackij institut. Moskva
2015 Ondrej 4. Vedecko-fantastická bomba. Pešia zóna. Galéria Velvet. Bojnický vínny dom. Bojnice
úLETY. Ondrej 4. | Jaroslav Velička. Kysucká galéria. Oščadnica
2016 Ondrej 4. Vedecko-fantastická bomba. Výstavište Floria. Kroměříž
úLETY. Ondrej 4. | Jaroslav Velička. Dom kultúry. Turzovka
2017 úLETY. Ondrej 4. | Jaroslav Velička. Liptovská galéria P. M. Bohúňa. Liptovský Mikuláš
Z rodnej hrudy. Ondrej 4. Sochy | Veronika Mikulášová Obrazy. Galéria divadla. Púchov
Ondrej 4. V piatok o piatej. Galerie Crears. Rožnov pod Radhoštěm
Ondrej 4. V rodnom hniezde. Galéria. Čadca
Ondrej 4. Kleine Winterausstellung. Slowakische Institut in Wien. Wien | Viedeń
2018 Ondrej 4. ProKletě vysoko. Kamenná rozhľadňa. Vrch Kleť
Ondrej 4. Dedinka v údolí. Galéria pod Orlojom. Stará Bystrica
2019 Ondrej 4.Na zelenej lúke. Golfové ihrisko. Hluboká nad Vltavou
2023 Ch. Gehlhar, A. Wolf, J. Rajnoch, M. Janečková, Ondrej 4. Nebbiensches Gartenhaus. Frankfurt am Main
Tamara Kolenčíková | Ondrej 4. T&AC Gallery – Zámocká 22. Bratislava

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024

Fantastic 5

15.5. - 8.6.2024

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024