THOMAS W. DOWDESWELL – (HRANICA) BORDERLINE

26.04 .- 20.05.2023

S potešením Vás pozývame v utorok 25. apríla 2023 o 19.00 hodine do T&AC Gallery Zámocká 22 na vernisáž výstavy HRANICA, na ktorej svoju tvorbu predstaví anglický výtvarník Thomas W. Dowdeswell.
Výstavu si môžete pozrieť do 20. 05. 2023 utorok až sobotu v čase od 14-18 hodín.

Hodnotenie kurátora

Hranicu možno interpretovať ako hranicu; je to línia, ktorú treba brániť a chrániť. Na hranicu sa však možno pozerať aj ako na hranicu; na rozsiahle miesto, ktoré možno preskúmať, prekročiť, vyzvať. Môže byť obmedzujúca aj oslobodzujúca v závislosti od situácie, v ktorej sa nachádzate, a od udalostí, ktoré sa okolo vás odohrávajú.
Tieto hranice môžu byť fyzické, geografické alebo psychologické. Môžete ich prežívať vedome aj podvedome. Obklopujú nás každý deň, ale ako často si ich uvedomujeme? Pritom zásadne a neodmysliteľne riadia náš život.
Názov “Hranica” sa mi zdal byť vhodným referenčným bodom na predstavenie seba a svojho umenia Bratislave. Geograficky sa nachádzame na hranici s vojnou na Ukrajine so všetkými hrôzami, ničením, vysídľovaním a neistotou, ktoré z toho vyplývajú. Pohybujeme sa na hranici medzi liberálnym a progresívnym myslením a širšou spoločenskou akceptáciou. Napriek tomu nemôžeme zabúdať na prípady brutálnej malosti a vraždu nevinných ľudí, ktorí boli zabití len preto, že boli sami sebou.

Potom je tu môj vlastný tvorivý proces. Zrodil sa z kombinácie mojich vlastných skúseností s psychózou a osudnou samovraždou môjho otca. Pohyboval som sa na hranici úplného šialenstva, ale vždy som sa dokázal vrátiť do bezpečia. Kiežby sa mi to vždy darilo. Rešpektujem hranicu, pretože viem, že tam vždy bude. Je to lano, po ktorom denne kráčam, ale pri tvorbe obrazov sa mi darí nachádzať pravdu o sebe, svojej minulosti a svete okolo mňa. Keď začínam nové dielo, postavím sa pred plátno alebo čistý list papiera, aby som sa konfrontoval so svojím podvedomím; so všetkými dobrými aj zlými vecami, ktoré ma robia tým, akým som. Nakláňam sa cez hranicu svojej psychiky a vyberám všetky dôležité spomienky zo svojho života, aby som niečo preniesol na plátno.

Chcem, aby táto výstava vrhla trochu svetla na môj vlastný tvorivý proces; na fyzické a duševné boje, ktoré si tvorba umeleckého diela vyžaduje. Toto je stručné zhrnutie toho, ako a prečo som začal maľovať, ako ďaleko som sa dostal a v čo dúfam do budúcnosti.

V umeleckých dielach, ktoré vidíte, vám chcem ponúknuť krátky obraz o pokuse jednej ľudskej bytosti prekročiť hranice, aby odhalila trochu viac pravdy o sebe aj o svete, v ktorom sa pohybuje.

Narodil sa v Ketteringu vo Veľkej Británii. Vo svojej tvorbe odťahuje oponu aktuálnych či kontroverzných problémov surreálnou politickou satirou a vyzýva diváka, aby konfrontoval, strávil a vcítil sa do viacerých perspektív, doslova aj teoreticky. Jeho surrealistický štýl vytvára atmosféru snov, v ktorej zámerne stavia vedľa seba obrazy zúfalstva a bohatstva, prenasledovania a vykorisťovania, v snahe preskúmať nerovnosť spoločnosti prostredníctvom prívalu abstrakcie a symbolizmu. Vystavoval vo Veľkej Británii, v USA a na Slovensku.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024

Fantastic 5

15.5. - 8.6.2024

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024