VÍT BOJŇANSKÝ, JURAJ ORAVEC “KONINY A SYNESTÉZIE”

11.10. - 13.11.2020

Vít Bojňanský a Juraj Oravec. Dvaja autori, ktorí prezentujú odlišné polohy tvorby. Koniny a Synestézie. Dva diametrálne odlišné pojmy, ktoré však napodiv v reálnom svete spolu môžu súvisieť a pretavené do farieb, línií, plôch a objemov nás môžu v mnohom prekvapiť a obohatiť.

Tešíme sa na Vás od nedele, 11. októbra do 13. novembra 2020, denne od 10:00 do 18:00 hod. Vstup voľný.

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Vít Bojňanský

Vít Bojňanský patrí ku generácii autorov, v tvorbe ktorých súzvuk tvaru a myšlienky a vzájomné prepojenie
formy a obsahu je spontánne, bezprostredné, na prvý pohľad hravé, vyvolávajúce pocit, že výsledná podoba
sochy či obrazu sa zrodila v jedinom okamihu ako štedrý dar bohov. Túto spontánnosť prejavu, spojenú
s jedinečnou technikou stvárnenia, pociťujeme v plnej miere i v jeho najnovšej monotematickej kolekcii
deviatich sochárskych solitérov, ktorým dal spoločný názov Koniny. Jeho blízki priatelia i priaznivci tušia, že
za týmto zdanlivo banálnym i vtipným pomenovaním pôvabných kamenných a bronzových paríp sa skrýva
i hlbší zámer. V jeho pozadí síce rezonuje autorov trvalý záujem o túto jedinečnú tému, ale hlavné pohnútky
sú iné. Sú omnoho naliehavejšie a sú bezprostredne späté so súčasnosťou, s obavami i pocitmi ohrozenia,
ktoré rozsieva neviditeľný príznak pandémie. Bojňanského Koniny sú symbolom obdobia, ale i metaforickým
obranným štítom, jeho reakciou i cestou k hľadaniu východísk. Krásne oblé tvary konských tiel z ušľachtilého
kameňa, ktorý kde tu leští a hladí, inde necháva v neopracovanej rudimentárnej podobe, spája so žiarivými
bronzovými šijami a hlavami vzpínajúcich sa a erdžiacich divokých koní, symbolizujúcich únik a vyslobodenie.
Víto Bojňanský vo svojej sochárskej tvorbe často kombinuje kov s prírodnými materiálmi, drevom a kameňom,
neskôr i so sklom a akrylom, a farbu používa ako výrazový prostriedok či nečakaný akcent, ktorým umocňuje
významové metafory a symboliku svojich sôch. Námetom jeho diel je svet prírody, rozmanité ľudské príbehy,
torzá architektúr a priestorové objekty, ale i zvieracie motívy. Inšpiráciu hľadá v literatúre, histórii, v osobných
zážitkoch i vo všednej realite dneška. Motívy svojich diel aj ich duchovné posolstvá opakuje v mnohých
variantoch a často sa k nim opätovne po rokoch vracia.

Paralelne so sochárskou tvorbou sa rozvíja i jeho maliarske a kresliarske dielo, v ktorom tiež nachádzame rozmanité zvieracie motívy, fragmenty krajiny i detaily vecí, ale aj elegantné a graciózne postavy žien a robustné tváre mužov. Jeho obrazy, plné dynamiky a pohybu, vnímame ako protipól jeho sôch, ale zároveň i ako výrazný posun v smere hľadania novej výtvarnej reči, ktorá často opúšťa overené modely reality a cez výraznú geometrickú štylizáciu smeruje až na hranice nekonečného sveta abstrakcie. Vo svojich abstraktných kompozíciách strieda geometrické tvary s plynulými krivkami a využíva symboliku farieb aj ich dramatickú gradáciu na vyjadrenie základnej myšlienky, ktorou otvára cesty fantázii svojich divákov.

Juraj Oravec

Synestézia je jedinečná schopnosť vytvárať súzvuk a rovnováhu dvoch či viacerých ľudských zmyslov v reakcii
na jediný vnem. Často je spájaná s farbou, ktorá rezonuje v našej mysli pri počúvaní hudby či slova, alebo
so zvukmi, aké podvedome vnímame pri pohľade na rozmanité javy okolitého sveta. I keď v reálnej podobe
je táto schopnosť dopriata len niektorým z nás, mnohé z obrazov maliara Juraja Oravca navodzujú pocit
dokonalej harmónie vyvolanej rozmanitými a niekedy aj protichodnými prvkami a situáciami, ktoré vo svojich
dielach interpretuje. Je to snáď preto, že je jedinečným koloristom a farba je preňho tým najprirodzenejším
médiom, schopným vyjadriť najjemnejšie nuansy pocitov i dojmov.
Juraj Oravec maľuje zväčša žiarivými farbami, ktoré vrství do jemných a tajuplných štruktúr, inokedy
ich nanáša razantnými ťahmi a údermi štetca zanecháva jasné odtlačky, čiary a vibrujúce línie. Často
využíva kontrast rozmanitých plôch a dynamické maliarske gesto, ktoré vnáša do jeho kompozícií pohyb.
Dialóg s divákom nadväzuje prostredníctvom metaforického podtextu svojich diel a súhrou tvarov, farieb
i fragmentov písma si vytvára osobitý koncentrovaný jazyk symbolov, čo mu dáva možnosť neustáleho
balansu na hranici figuratívnej maľby a abstraktného prejavu.
Zatiaľ čo časť jeho tvorby je veľkolepou syntézou farby, svetla a monumentálneho tvaru, iné polohy prezentujú
osobitý analytický princíp. Spája v sebe prvky kubizmu i geometrickej abstrakcie, tašizmu i poetickoimaginatívnej
maľby do výslednej komplikovanej a veľmi sofistikovanej kompozície, z ktorej vyžaruje
fantazijná snová atmosféra. Taká, v ktorej najlepšie precítime širokú škálu tém a príbehov, akým sa autor
v priebehu uplynulých období venoval. Je to história i súčasnosť, bizarné postavy inšpirované literárnymi
príbehmi, ale aj sakrálne a biblické témy, ktoré často transponuje do súvislostí modernej súčasnosti.
Oravec maľoval a maľuje veľkorysé únosy i ľúbostné príbehy, odhaľuje tajomstvá ľudského tela, nekonečné
vesmírne diaľky i tajomné morské hlbočiny. Osobitou témou, prepojenou na duchovný svet súčasného
človeka, je autorova sonda do záhadného života stromov a rastlín, do temných bútľavín, ktoré ukrývajú
tajomstvá ľudskej duše i do podmorského sveta, ktorý je ríšou príbehov malých i veľkých rýb. Je to ríša
fantázie a snov, ale jej presah do súčasného sveta je viac ako evidentný. Abeceda symbolov a podobenstiev,
ktorá sa v Oravcových obrazoch prelína s reálnym písmom a inými lettristickými prvkami je zreteľne čitateľná
a prebúdza v divákoch širokú škálu nečakaných vnemov a odhalení.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY – VÝBER
1993 Viťo Bojňanský. Maľba a plastika. Poľnobanka. Bratislava
1995 Viťo Bojňanský. Plastiky a obrazy. Info-media. Bratislava
1996 Viťo Bojňanský | Milan Lukáč. Centro Culturale. Caghliari. Sardinia
Viťo Bojňanský. Plastiky. Galerieu U prstenu. Praha
1997 Viťo Bojňanský. Plastika. Galerie Pyramída. Praha
1998 Milan Lukáč / Viťo Bojňanský. Statues et Peintures. Levallois. Paris | Paríž
2000 Viťo Bojňanský. Plastiky a obrazy. Galéria SPP. Bratislava
2001 Viťo Bojňanský. Obrazy. Galéria Tourgeville. Francúzsko
Viťo Bojňanský. Plastiky. Hunar Gallery. Dubaj. Arabské emiráty
2002 Viťo Bojňanský. Obrazy a plastiky. Vision Gallery. California
Karol Felix, Viťo Bojňanský – Aj o levitácii. Merum Gallery. Modra
Karol Felix a Víťo Bojňanský. Arias&Vanda Gallery. Modra
2003 Viťo Bojňanský. Gemälde und Sculpturen. Art Depot – Galerie Pintner. Frankfurt
2006 Viťo Bojňanský. Obrazy a plastiky. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
2007 Viťo Bojňanský. Obrazy | Sochy. Istrobanka. Bratislava
Viťo Bojňanský. Obrazy | Sochy. DANUBIANA Meulensteen Art Museum. Bratislava
2008 Dialógy 008. Viťo Bojňanský. Galéria U anjela. Kežmarok
2009 Rotácie. Viťo Bojňanský. Galéria SPP. Bratislava
2010 Viťo Bojňanský. Obrazy | Sochy. Olga Gallery. Bratislava
2012 Viťo Bojňanský, Daniel Brogyányi a Miloš Luknár. „Dva v jednom“. Galéria SPP. Bratislava
Daniel Brogyányi a Viťo Bojňanský. Dva v jednom. Q Galerie. Uherský Brod
2013 Mária Balážová, Viťo Bojňanský. Audi Exclusive Gallery. Bratislava
Daniel Brogyányi a Viťo Bojňanský. Phoenix. Bratislava
2017 Viťo Bojňanský. Maľba a plastika. Kysucká galéria. Kaštieľ. Oščadnica
2017 Viťo Bojňanský. Vášeň. Accace Office Gallery. Bratislava
2018 Viťo Bojňanský. Pittura. Istituto Slovacco. Roma | Rím
Viťo Bojňanský. V pohybe. TÜV SÜD GALLERY. Bratislava
Viťo Bojňanský a Ján Ťapák. Galerie La Femme. Praha
Viťo Bojňanský. Hipoinspirace. Slovenský inštitút. Praha
2019 V. Bojňanský a J. Drotár. Recycle art – Dajme veciam druhú šancu. Tatranská galéria v Poprade. Poprad
Viťo Bojňanský, Milan Lukáč. Katarína Fígerová-Alexyová. Hôtel de Ville. Le Havre
2020 Viťo Bojňanský – Covid Cončerto C mol. Tatranská galérie v Poprade. Poprad

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY – VÝBER
1991 Juraj Oravec, Ivan Minárik, Igor Mosný. Maľba a socha
Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
1992 Ivan Minárik, Igor Mosný, Juraj Oravec. Kultúrne a spoločenské
stredisko. Piešťany
Junge Künstler aus der Tschechoslowakei. I. Mosný, J. Oravec,
I. Minárik. Neues Musikforum Viktring. Klagenfurt
1993 Juraj Oravec. Grafik. Planungsbüro GmbH. Dresden / Drážďany
1995 I. Mosný, J. Oravec, J. Krajčo. Szlovák Intézet. Budapešt
1996 Juraj Oravec, Igor Mosný | Spiral of Relationships. The Permanent
Mission of the Slovak Republic to the UN. Genève | Ženeva
Juraj Oravec. Súvzťažnosti. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
1997 Juraj Oravec. Igor Mosný, Marián Komáček. Špirála vzťahov
Galéria Jána Koniarka. Trnava
Juraj Oravec. Igor Mosný, Marián Komáček | Spiral of Relationships
Salle des Pas Perdus. Genève | Ženeva
Juraj Oravec. Igor Mosný | Die Beziehungsspirale. Slowakisches
Institut in Wien. Viedeň
Juraj Oravec. Súvsťažnosti. Žitnoostrovské muzeum. Dunajská Streda
Juraj Oravec, Igor Mosný, Marián Komáček. Špirála vzťahov
Galéria J. Koniarka. Trnava
1998 Juraj Oravec. Súvzťažnosti. Turčianska galéria. Martin
Fantázia a realita. J. Oravec, D. Brunovský, S. Ilavský, I. Pavle
Banská Bystrica
1999 Nenaplnená túžba. Juraj Oravec. Hoechst Biotika. Martin
2000 Juraj Oravec. Auswahl. Verkaufsgalerie Radebeul. Dresden | Drážďany
Juraj Oravec. Maľba a airbrush. Galéria Nova. Bratislava
Juraj Oravec. Graphics. Brasilia, São Paulo, Recife
2001 Juraj Oravec. Observations. Cité Internationale des Arts. Paríž
Juraj Oravec. Obrazy a kresby. Café Galerie Černá labuť. Praha
2002 Juraj Oravec. Obrazy a kresby. Art galéria. Nitra
2003 Juraj Oravec. R. Moško. Premeny tvarov. Prezidentský palác. Bratislava
Juraj Oravec. Nenaplnená túžba. Fermas. Slovenská Ľupča
Juraj Oravec. Nenaplnená túžba. MsKS . Piešťany
Juraj Oravec. Maľba – grafika. Velvet galéria. Bojnice
2004 Juraj Oravec. Hľadanie. Galéria u sediaceho anjela. Kežmarok
Juraj Oravec. Transformationen von Formen. Slowakische
katholische Gemeinde München. Mníchov
2005 Juraj Oravec. Hľadanie súvislostí. Tatranská galéria. Poprad
Juraj Oravec. Čudná jazda. Oravská galéria. Dolný Kubín
Juraj Oravec. O pocitoch. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
Juraj Oravec. Plynutie času. Kaviareň Luxor. Bratislava
2006 Juraj Oravec. O pocitoch. DANUBIANA Meulensteen Art Museum
Bratislava
2007 Juraj Oravec. Light. Embassy of the Slovak Republic in the USA
Washington DC
2010 Juraj Oravec. O pocitoch III. Galéria P. M. Bohúňa. Liptovský Mikuláš
Juraj Oravec. O pocitoch IV. Tatranská galéria. Poprad
Juraj Oravec. Brána nádeje. Západná terasa Bratislavského hradu
Bratislava
2012 Juraj Oravec. Tesne pod povrchom. Dom umenia. Bratislava
2013 Juraj Oravec. Tesne pod povrchom II. MG Art galéria
Považská Bystrica
2015 Juraj Oravec. Plynutie času. Galérie Slováckého muzea
Uherské Hradiště.
2016 Juraj Oravec. Maľba a grafika. RONA. Lednické Rovne
2016 Juraj Oravec. O(S)TVORENÍ. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
2017 Juraj Oravec. O(S)TVORENÍ. Art Galéria Schürder. Tvrdošín
Juraj Oravec. Obrazy. Galéria Vážka. Trenčín
2018 Juraj Oravec. Obrazy. Audi Exclusive Gallery. Bratislava
Juraj Oravec. Tesne pod hladinou. TÜV SÜD Gallery. Bratislava
2019 Juraj Oravec. Plynutie času. Slovenský inštitút. Praha

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024

SOCHA VČERA A DNES

20.02. - 16.03.2024