VOJTECH FARKAŠ “DIALÓG”

8.12.2019 - 17.1.2020

 

Výstava sochára Vojtecha Farkaša v Carlton Savoy Art Gallery s výstižným názvom Dialóg prináša výber jeho tvorby z posledného desaťročia, doplnený kolekciou dvanástich komorných bronzových plastík Znamenia, ktoré vznikli v rokoch 2005 – 2006. Tieto žiarivé symboly ľudských osudov prezentujú východiskový bod, z ktorého autor dospel od realistického tvaroslovia svojej ranej tvorby k súčasnej pôsobivej a tajomnej reči abstraktných tvarov a objemov.

 

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Vojtech Farkaš patrí ku generácii sochárov, pre ktorých zápas s materiálom a jeho podmanenie si predstavovalo vždy neoddeliteľnú súčasť tvorivého rastu. On sám sa však zároveň s pokorou a úctou skláňa pred neuveriteľnou silou prírody, ktorá v priebehu tisícročí sformovala zdanlivo nepoddajný materiál, akým je kameň do magických a neuveriteľných tvarov. Tieto výnimočné kamene, ktoré autor nachádza a prináša zo svojich ciest po Slovensku i zahraničí sa stali pre neho inšpiráciou ale  i nástojčivou výzvou vstúpiť do dialógu s prírodou.

Súčasná sochárska tvorba Vojtecha Farkaša, ktorou sa prezentuje na dnešnej výstave je však zároveň i dialógom dvoch klasických sochárskych materiálov a to bronzu a kameňa, ktoré vo svojich plastikách spája do neoddeliteľného celku. Zatiaľ čo kameň, ktorý  pochádza z hlbín mora i z horských strání a štítov, ponecháva autor temer vždy v jeho pôvodnej podobe a zväčša bez akýchkoľvek viditeľných zásahov, bronzové kompozičné prvky a detaily, ktoré do kameňa vkladá či vlieva sú výsledkom premysleného autorského počinu. Sú nositeľom výrazu a vdychujú jeho sochám a objektom nielen iskru a život, ale umocňujú i tajomnú štruktúru a farebnosť kamennej hmoty. Sochárske solitéry Vojtecha Farkaša, i keď na prvý pohľad balansujú na úzkej hranici reality a nekonečnej ríše abstrakcie, majú v sebe vždy zatavenú myšlienku, odkaz, posolstvo či príbeh, viac-menej jasne čitateľný a vždy spätý s životnou púťou svojho autora.

Sú to zážitky, nezabudnuteľné dojmy, prchavé spomienky i sny, ale najmä predstavy o súčasnom svete a jeho premenách, ktoré autor pretavil do pôsobivých sochárskych objektov, evokujúcich nekonečné diaľky, vzrušujúce plavby, tajomné zvery, krásne ženy, ale i fragmenty ľudských osudov.

V niektorých dielach autor miesto bronzu využíva optické vlastnosti farebných živíc, často podsvietených, ktoré v kombinácii s kameňom vnímame ako žiarivý magický akcent.

Práca s živicami ho inšpirovala i pri reliéfnych závesných obrazoch, ktorých kompozícia pripomína labyrint zabudnutých miest, kde v belostnom jase pretínajúcich sa línií vnímame farebný akcent ako rieku života, alebo erupciu tajomnej lávy poznania.

Kolekciu prezentovaných diel dopĺňa niekoľko „ikonických“ plastík, ktoré predstavujú rozhodujúce míľniky vo Farkašovej doterajšej tvorbe.

Vojtech Farkaš patrí k osobitým a solitérnym zjavom slovenskej sochárskej scény a jeho tvorba sviežim spôsobom obohacuje škálu súčasného prejavu.

 

Mária Horváthová

Narodil sa 22. marca 1953 v Rožňave. V rokoch 1968 – 1972 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelení rezbárstva u prof. Ludwika Korkoša a v rokoch 1977 – 1983 na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení sochárstva u profesora Jána Kulicha. Žije v Bratislave a venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe, za ktorú získal množstvo ocenení.

VÝSTAVY – VÝBER

1985 - VI. Celoslovenská výstava mladých, Dom techniky, Bratislava
1986 - Tvorba mladých, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava
1987 - Tvorba mladých, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava
1988 - Salón ´88, Park kultúry a oddychu, Bratislava
1990 - Socha piešťanských parkov, Kúpeľný ostrov, Piešťany
1992 - Aura, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
- V. Farkaš, J. Veľká, A. Vojtášek / Traja, Galéria Arpex, Bratislava
1994 - Vojtech Farkaš / Halušky, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
- Farkaš, Mikuš, Vojtášek / Polarity / Dimenzia Art, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1995 - Mestská Galéria Rotunda, Opatija
- Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
- Súčasná sochárska tvorba, Galéria P. M. Bohúňa, L. Mikuláš
- V. Farkaš, S. Mikuš, A. Vojtášek / Dimenzia Art, Galéria T, Komárno
1997 - Stretnutie II., Slovenský rozhlas, Bratislava
1999 - Galéria ART MA, Dunajská Streda
- Galéria Arias & Vanda, Modra
2002 - LBC Castor & Pollux, Bratislava
2009 - Socha piešťanských parkov, Piešťany
2011 - Socha piešťanských parkov, Piešťany
2012 - Socha piešťanských parkov, Piešťany
- Vianočný salón Spectrum ART, Galéria SPP, Bratislava
2013 - Socha piešťanských parkov, Piešťany
2014 - Salón východoslovenských umelcov, VG, Košice
- ETN Slovakia, Lufthansa City Center, Bratislava
2015 - Vojtech Farkaš, UniCredit Art Banking, Bratislava
2016 - Vojtech Farkaš & Alexej Vojtášek, Galéria SPP, Bratislava
2017 - Vojtech Farkaš & Alexej Vojtášek, Wiegerova Vila, Svätý Jur
2018 - New Spirit of Love, Refinery Gallery, Bratislava
2019 - Vojtech Farkaš / Dialóg, Carlton Savoy Art Gallery, Bratislava

ZAHRANIČNÉ VÝSTAVY - VÝBER
1985 - Očami mladých, Svetový festival mládeže, Palác kultúry ZIL, Moskva
1988 - Slowakische Kunst, Berlin
- Dni československej kultúry, Moskva
- 3rd Annual International Exhibition of Miniature Art, Del Bello Gallery, Toronto
1991 - Z. Brazdil, K. Ondreička, V. Farkaš, Pordenone
- Bratislavaer Künstler, Austrotel Hotel, Wien
1992 - Juan Mirò, Vojtech Farkaš, Galerie Mirò, Berlin
1994 - Farkaš, Mikuš, Vojtášek / Polarity / Dimenzia Art, Slovenský inštitút, Praha
1996 -10 Artistes de Bratislava, Galerie d'art contemporain, Chamalières
- Kunst aus der Slowakei, Frauenfeld
1998 - Slowakische Künstler, putovná výstava, Galerie BASF, Ludwigshafen,
Wien, Bruxelles, Paris, Arnhem
2014 - Incontro all'arte, Palazzo Racchetta, Ferrara
2016 - BIANCA / G. Glass, R. Bielik, V. Farkaš, Glass Art Gallery, Praha

SYMPÓZIÁ & MEDIÁLNE PREZENTÁCIE
1995 - Sochárske sympózium, Bašta, Komárno
2010 - Vodný svet, Sebedražie
2011 - Vodný svet, Sebedražie
2015 - Sochárske sympózium Wiegerova vila, Svätý Jur
2017 - Sochárske sympózium Novosvetská, Bratislava

1992 - Politický kabaret “ Halušky “
1996 - Celovečerný film “ Suzanne “ réžia: Dušan Rapoš
2009 - Celovečerný film “ Jánošík pravdivá história “
réžia: Agnieszka Holland, Kasia Adamik

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024