Bohumil ELIÁŠ ml. a Marián KOMÁČEK – MAĽBA ZA SKLOM

6.9.- 30.9. 2023

S potešením Vás pozývame na výstavu MAĽBA ZA SKLOM, na ktorej predstaví svoju tvorbu Bohumil ELIÁŠ ml. a Marián KOMÁČEK . Výstavu realizujeme v termíne od 6.9. do 30.9. 2023 v T&AC Gallery Zámocká 22 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

PhDr.Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.

Bohumil Eliáš mladši vyrastal v umeleckej rodine, a to v ateliéri svojho otca, spoluzakladateľa „ateliérového skla“, Bohumila Eliáša staršieho (1937-2005). Tam sa naučil narábať so sklom od základov a dodnes vo svojich dielach uplatňuje techniky, ktoré vyvinul jeho otec. Silný vplyv v sklárskej tvorbe, jeho umelecké videnie i otcov osobitý štýl spájajúci sklo s maľbou, malo dôležitú úlohu v mladom Eliášovi. Rozhodol sa však študovať v ateliéri figurálneho sochárstva u Jana Hendrycha. Toto sochárske videnie ako aj využitie rôznych materiálov, sa prejavilo v celej tvorbe Bohumila Eliáša mladšieho.
V Eliášových dielach je cítiť sústredenie sa na estetické princípy, ktoré vychádzali z nevyhnutného spojenia skleneného objektu a priestoru, z prepojenia hmotného a nehmotného, uchopiteľného a neuchopiteľného, tajomného a poznaného. Týmto filozofickým a výtvarným východiskám prispôsobil ako výrazové, materiálové tak aj technologické možnosti skla. Jeho stratégia tvorivého prístupu ku sklenenej plastike bola vždy syntézou intelektuálnej rozvahy a subjektívnych momentov. Tavené optické sklo alebo lepené maľované sklo bolo u neho neoddeliteľne spojené s farbou. V dielach z rokov 2019-2022 cítime, že čoraz viac zdôrazňuje imaginatívnosť farby a do popredia kladie symboliku otvoru v sklenej plastike, ktorým preniká hmotný a nehmotný priestor ako napríklad v dielach Horizonty kruhu, Kompozície modrej, zelenej či oranžovej, Nebeský most či Zloženie modrej. Aj keď v  sklárskej tvorbe vychádza zo sveta geometrických tvarov, architektúr, mostov či okien, je to opäť farba, ktorá zjemňuje exaktnosť celkového vyznenia diel. Konštruktívnosť je však potlačená v druhej línii jeho tvorby. Mäkké vlniace sa tvary, uzavreté línie subtílnych kompozícií nechávajú vyznieť predovšetkým svetlu, ktoré ich tajomne obmýva. Vidíme to najmä v dielach Tanec, Kráľovná, Tanec v modrom, Kráľovná ružovej alebo Labutie ráno. Modelácia a transparentnosť nás odkazuje na iný jemný a čistý svet bez zbytočnej dramatičnosti a expresívnej výbušnosti.

Tvorba Mariána Komáčka sa formovala v období, keď nová nastupujúca generácia 80-tych rokov odmietla pokračovať v umeleckom myslení svojich učiteľov a výrazne sa začala orientovať na európske výtvarné smery. Predovšetkým na nemecký neoxpresionizmus umelcov z Neuen Wilde a taliansku Transavatgardu, ktorá ovplyvnila viacerých súputníkov umelca. Komáčkov výtvarný názor sa utváral v tvorivom ateliéri silnej umeleckej osobnosti, profesora Albína Brunovského, no nepodľahol pôsobivosti jeho diela. Našiel si svoju cestu, vytváral si vlastný výtvarný názor a budoval si osobitý štýl. Zo štúdií si odniesol zmysel pre kresbu, dobre budovanú kompozíciu a jasnosť i presnosť vymedzených tvarov, ktoré vie citlivo zdôrazniť pevne vedenou linkou.
Maliarska a grafická tvorba Mariána Komáčka sa vyznačuje vzácnym spojením postmodernistických tendencií a istým návratom k jednotlivým obdobiam dejín umenia. V jeho umeleckom prejave sa spája americká gestická maľba 40-tych rokov s nemeckým expresionizmom 20-tych rokov minulého storočia. V mnohých dielach sa snažil zachytiť širokú škálu podnetov, ktoré súčasná doba prináša svojim množstvom informácií. Pretavuje ich do sugestívneho farebného výrazu, metaforickej reči a imaginatívnej hry symbolov a znakov. V maľbe i grafike sprítomňuje silné zážitky, príbehy a inšpirácie z fauny a flóry, ktoré ukladá do rozmanitých rovín, vrství ich, obmieňa a prekrýva. Sú symbolom významového kontrastu zmyslového a pocitového vnímania človeka. Odvážne farebné tóny nanesené temperamentným maliarskym rukopisom sa prelínajú s dynamicky vedenou líniou. Ťahy štetca akoby vystupovali z plochy obrazu, no čoskoro miznú v spleti jasných a kontrastných odtieňov farieb. Motív ženskej tváre a postavy, šelmy alebo mýtických jazdcov vystupuje z plochy obrazu, ktorý sa pred nami otvára. Nádherné tvary starých automobilov vystupujú z neutrálneho priestoru, ako keby chceli vystúpiť z pozoruhodných noblesných štvrtí alebo honosných bulvárov. Komáček ich prekryje alebo jemne premaľuje, akoby si rozmyslel, či nám ich chce vôbec ukázať. Predstavy a sny si necháva zakliate v bohato nanesených farbách a líniách, ktoré napĺňajú obrazový priestor. Tajomná hra súčasného sveta, jeho metamorfózy a neustále dialógy s človekom modernej doby napĺňajú jeho maľby a grafiky.

Bohumil Eliáš mladší  sa narodil 1.apríla 1980 v Prahe. Je významným českým sochárom, maliarom a sklárom. V rokoch 1996 až 2000 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej sklárskej škole v Kamenickom Šenove. Na Akadémii výtvarných umení v Prahe študoval v rokoch 2001 až 2007 na Katedre figurálnej plastiky u profesora Jana Hendrycha. Je členom Skupiny výtvarníkov Mánes a Skupiny Rubikon. Má bohaté zastúpenie vo verejných zbierkach. V Českej republike je to Východočeské muzeum v Pardubiciach, Muzeum Uherské Hradiště, Česká Kooperativa. V Nemecku je to Grassimuseum Lipsko, BarbaraAchilles-Stiftung Hamburg a Glassmuseum Ernsting Stiftung v Coesfeld-Lette. Svoje zastúpenie má aj vo Švajčiarsku, a to v Musée de Design et d´Arts Appliques Contemporains v Lausanne. Samostatne vystavoval vo Švédsku, Nemecku, Holandsku a v Českej a Slovenskej republike. Žije a tvorí v obci Kosoř pri Prahe –západ v Stredočeskom kraji.

Samostatné výstavy

2007 Galerie Chagall, Karviná, Česká republika
2008 Galerie S.V.U. Mánes Diamant, Praha, Česká republika
2009 Galerie Chagall, Karviná, Česká republika
2011 Galerie Solidet, Praha, Česká republika
Galerie Špejchar, Chomutov, Česká republika
Galerie U Slunce, Týn nad Vltavou, Česká republika
2012 Glassgalerie Hittfeld, Nemecko
2013 Galerie La Femme, Praha, Česká republika
Gallery New Form, Malmö, Švédsko
2014 Galerie Máma, Ostrava, Česká republika
2015 Galerie u Radnice, Tábor, Česká republika
Broft Gallery, Leerdam, Holandsko
Glassgalerie Stölting, Hamburg, Nemecko
Vinohradský Pavilon, Praha, Česká republika
Galerie Nová síň, Praha, Česká republika
2017 Galerie la Femme, Praha, Česká republika
2018 Zámek Pardubice, Eliáš-Eliáš, Česká republika
Savoy Gallery, Bratislava, Slovenská republika
2019 Knupp Gallery, Praha, Česká republika
Galerie U Foťáka, Galerijní ulice, Jistebník, Česká republika
2020 Galerie La Femme, B+B, B. Eliáš - B. Jirků, Praha, Česká republika
2022 Barbara Achilles - Stiftung - Hamburg, Nemecko
Glassgalerie Stölting, Hamburg, Nemecko

Sympózia

2004 Sv. Jan pod Skalou, (drevo), Česká republika
Zámek Bezdružice, (kameň), Česká republika
2005 Zámek Bezdružice, (kameň), Česká republika
Uherské Hradiště, (bronz), Česká republika
2012 Galerie La Femme, Bretagne, Francúzsko
2013 Galerie La Femme, Villars–Konstanz, Švajčiarsko
2014 Sv. Jan Nepomucký, Plattling, Nemecko
2015 Galerie La Femme, Pivovar Lobeč, Česká republika
2016 Galerie La Femme, Provance, Francúzsko
2017 Lehnice, Slovenská republika
2018 Zámek Hrádek, Sušice, Česká republika
Galerie u Foťáka, Jistebník, Česká republika
2019 Galerie La Femme, Košumberg, Česká republika
Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
2020 Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
2021 Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
2022 Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
2023 Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika

Zastúpenie vo verejných zbierkach

Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice, Česká republika
Musée de Design et d´Arts Appliques Contemporains, Lausanne, Švajčiarsko
Ernsting Stiftung, Coesfeld - Lette, Nemecko
Grassimuseum - Leipzig - Nemecko
Barbara Achilles - Stiftung - Hamburg, Nemecko
Muzeum Uherské Hradiště, Česká republika
Kooperativa, Česká republika

Spolupracujúce galérie / dielo k dispozícii:
Galerie La Femme, Praha, Česká republika
Knupp Gallery, Praha, Česká republika
Galerie 33, Praha, Česká republika
Galerie u Foťáka, Galerijní ulice, Jistebník, Česká republika
Galerie Internationale Du Verre, Biot, Francúzsko
Glasgalerie Stölting, Hamburk, Nemecko
Broft Glass Gallery, Leerdam, Holandsko
The Studio Glass Gallery, London, Veľká Británia
Habatat Galleries, Detroit, USA

MARIÁN KOMÁČEK narodil sa 11. decembra 1959 v Gbeloch. V rokoch 1975 – 1979 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu u prof. Gabriela Štrbu. V rokoch 1980 – 1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení, Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Albína Brunovského. Členom Združenia výtvarníkov západoslovenského kraja je od roku 1987. 1994 -1999 predseda Spolku grafikov Slovenska, Bratislava. 1996 spoluzakladateľ grafického združenia G – BOD, od 1999 jeho podpredseda. 1997 člen medzinárodného klubu umelcov ART DIAGONAL, Viedeň. 2004 člen skupiny Hollar, Praha. Venuje sa maľbe, grafike, ex-librisu, ilustráciám, designu poštových známok a grafickému designu. Samostatné výstavy mal v Holandsku, Nemecku, Belgicku, USA, Poľsku, Rumunsku, Nórsku, Moldavsku v Českej a Slovenskej republike. Žije a tvorí v Devínskej Novej Vsi.
MARIÁN KOMÁČEK was born on 11 December 1959 in Gbely, Skalica district.
From 1975 to 1979 he studied with Prof. Gabriel Štrba in the Department of Graphic Art
at the School of Applied Arts in Bratislava. From 1980 to 1986 he trained with Prof.
Albín Brunovský in the Department of Book Illustration at the Academy of Fine Arts in
Bratislava. Since 1987 he has been a member of the Association of Visual Artists of West Slovakia,
since 1993 of the Association of Book Illustrators, since 1994 he has been a member
of the Slovak Society of Graphic Artists and since 1999 its chairman, since 1996 a co-founder
and member of the G-bod Association of Graphic Artists and since 1999 its vice-chairman.
Since 1997 a member of International artist club ART DIAGONAL, Vienna and
since 2004 a member of Association Hollar, Prague. He is concerned with graphic art,
painting, ex-libris, book illustration, postage stamp design and graphic design.
Individual exhibition in Holland, Germany, Belgium, USA,Poland, Rumania,
Norway, Moldavia in Czech and Slovak Republic. The artist lives and works in
Devínska Nová Ves, a metropolitan district of Bratislava.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2000 – Stretnutia – Záhorská Galéria Jána Mudrocha, SENICA
2000 – Maľba – grafika –Poisťovňa Otčina, BRATISLAVA
2001 – Grafika – MEULENSTEEN ART MUSEUM DANUBIANA, BRATISLAVA
2002 – Plyn na plný plyn – Galéria Slovenského plynárenského priemyslu, BRATISLAVA
2002 – Maľby – Galerie PINTNER – ART DEPOT HOFHEIM / Ts , NEMECKO
2002 – Grafika – MILENIUM TOWER GALLERY, BRATISLAVA
2003 – DOM MUZ, TORUŇ,POĽSKO
2003 – Grafika – Galéria ARTOTÉKA, BRATISLAVA
2003 – Maľba – grafika –Galéria CI HOLDING a. s., BRATISLAVA
2004 – WILLA DECJUSZA, KRAKOV , POĽSKO
2004 – Grafika – Veľvyslanectvo SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(spolu s Igorom Piačkom) BUKUREŠŤ, RUMUNSKO
2004 – Grafika – Veľvyslanectvo SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(spolu s Igorom Piačkom) SKANDENBORG , NÓRSKO
2004 – Maľba – grafika – socha – LUXOR BUSSINES CENTRUM
(spolu s Jánom Ťapákom) , BRATISLAVA
2005 –SZTUKI WSPÓLCZESNEJ, KIELCE, POĽSKO
2005 –Slovenský inštitút, VARŠAVA , POĽSKO
2005 – Stretnutia – Záhorská galéria Jána Mudrocha, (spolu s Jánom Ťapákom) SENICA
2005 – Grafika – Veľvyslanectvo SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(spolu s Igorom Piačkom) KISINEV – MOLDAVSKO
2007 – Maľba s Karolínkou – GOZA Galéria, BRATISLAVA
2007 – Na cestách – Galéria U ANJELA, KEŽMAROK
2007 – Na cestách – Galéria MEDEA, PIEŠŤANY
2008 – Na cestách – Galéria SALLA TERENA, BRATISLAVA – prezidentský palác
2008 – Na cestách – Galéria KLASIK, ŽILINA
2008 – Maľba – grafika –Kysucká galéria, OŠČADNICA
2008 – Filozof – Galéria NA SCHODOCH – Filozofická fakulta Konštantína Filozofa, NITRA
2008 – Maľba – grafika – Galéria STRABAG, BRATISLAVA
2008 –Výstavná sieň OS SR, HURBANOVE kasárne, BRATISLAVA
2009 – Cesty filozofa – PÁLFFYHO palác, Zámocká ul., BRATISLAVA
2009 – Barevná grafika – Galerie HOLLAR, PRAHA
2009 – Maľba – grafika – F Centrum, DEVÍNSKA NOVÁ VES
2009 – Maľba – grafika – ART EMPIRE, hotel EMPIRE, TRNAVA
2009 – Na cestách – Galéria Slovenského inštitútu, PRAHA
2009 – Maľba – grafika – Galéria v kníhkupectve BYSTRICKÝCH, HOLÍČ
2010 – Maľba – grafika – Záhorská galéria Jána Mudrocha, SENICA
2011 – Maľba – grafika – Medisimo, BRATISLAVA
2011 – Maľba – Galéria Slovenského plynárenského priemyslu, BRATISLAVA
2012 – Maľba za maľbou – Galéria Michalský dvor, BRATISLAVA
2013 - Grafiky, obrazy Komáček, Benca, Felix, Galerie V.Hrocha,
UHERSKÉ HRADIŠTE
2015- Obzretie -Art galéria Schürger, TVRDOŠÍN
2015- S Dürerom na cestách, Slovenské národné múzeum,ČERVENÝ KAMEŇ
2016- S Dürerom na cestách-Kaštieľ, GALANTA
2016- S Dürerom na cestách, Múzeum, LEVOČA
2018- S Dürerom na cestách, Oravská galéria, DOLNÝ KUBÍN
2018- Grafika -maľba –Divadlo, HORNÍ POČERNICE
2019- Cherchez la femme –Galori, HODONÍN
2019- Grafika -Galerie V. Hrocha, UHERSKÉ HRADIŠTE
2019- Výber z tvorby Dom kultúry GBELY
2020- Maľba -grafika-objekt Staromestská galéria Zichy, BRATISLAVA
2021- Maľba grafika Galerie Konečny, VESELÍ NAD MORAVOU
2022- Komáček -Lesar -Top-auto galéria, BRATISLAVA

OCENENIA

1986 – Cena Matice slovenskej – Najkrajšia kniha roka, Martin
1988 – I. cena v maľbe , Súťaž výtvarných umelcov západného Slovenska, Trenčín
1996 – Diplom na II. egyptskom medzinárodnom trienále grafiky, Káhira, Egypt
1997 – Nákupná cena na medzinárodnej výstave grafiky, Portland, USA
1997 – Čestné uznanie na medzinárodnom trienále malých grafických foriem,
Ville de Chamalieres, Clermon Ferrand , Francúzsko
1999 – Diplom na VIII. medzinárodnom bienále malých grafických foriem a ex-libris,
Ostrów Wielkopolski '99, Poľsko
2000 – Diplom mesta Gorišnica na medzinárodnom maliarskom sympóziu Borl,
Gorišnica, Slovinsko
2007 – Cena mesta Gbely
2008 – Ďakovný list starostu Devínskej Novej Vsi
2009 – Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Trnava
2023- Najkrajšia kniha Slovenska za bibliofiliu Snežný morbidiár

SYMPÓZIÁ

1990 – M.A.U.S., Neusiedl am See , Rakúsko
1991 – Svetlo a tieň , Neusiedl am See , Rakúsko
1992 – Letná akadémia , Antwerpen, Belgicko
1992 – Die Elemente , Neusiedl am See , Rakúsko
1993 – Ketten, Neusiedl am See, Rakúsko
1994 – Gegen Gewalt Krieg und Hass, Neusiedl am See , Rakúsko
1996 – Texte fűr den Frieden, Neusiedl am See, Rakúsko
1997 – Brűcke fűr den Frieden, Neusiedl am See, Rakúsko
1997 – II. ägyptische Internationale Triennale der Graphic, Káhira, Egypt
1998 – Göttliche Komödie , Neusiedl am See , Rakúsko
1998 – Ars Alpin Achenkirch „Fenster zur Kunst“ , Achensee, Rakúsko
1999 – Baum des Lebens , Neusiedl am See , Rakúsko
1999 – Sommerakademie, Kleine Galerie Lauda, Nemecko
2000 – Begegnung, Neusiedl am See , Rakúsko
2000 – Medzinárodné sympózium, Borl , hrad ,Slovinsko
2001 – V. Medzinárodné grafické sympózium, Moravany nad Váhom, Slovenská republika
2002 – VI. medzinárodné grafické sympózium , Moravany nad Váhom, Slovenská republika
2003 – Medzinárodné maliarske sympózium , Mojmírovce, Slovenská republika
2006 – Olšany color, I. medzinárodné maliarske sympózium Olšany, Česká republika
2009 – Medzinárodné maliarske sympózium Luxor , Egypt
2010 – IV. medzinárodný maliarske sympózium, Olšany , Česká republika
2011 – VII. medzinárodné grafické sympózium, Mojmírovce, Slovenská republika
2012 – VIII. medzinárodné grafické sympózium, Mojmírovce, Slovenská republika
2013 - Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
2017- Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
2019- Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
2020- Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
2021- Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
2022- Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
2023- Galerie U Foťáka, Jistebník, Česká republika
Medzinárodné sympózium, Habura, Slovenská republika

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024

Fantastic 5

15.5. - 8.6.2024

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024