Letný salón výtvarníkov

28.06. - 02.09. 2023

Odborná porota vybrala 34 výtvarníkov, ktorých diela budeme prezentovať počas salónu. Dôraz sme kládli na to, že okrem etablovaných, dáme šancu aj začínajúcim výtvarníkom. Teší nás, že počas letných prázdnin, kedy je Zámocká ulica počas roka najviac frekventovaná, prinášame tvorbu výtvarníkov zo šiestich európskych štátov.
Výstavu si môžete pozrieť do 02.09.2023 každý utorok až sobotu v čase od 14-18 hodín.

Narodil sa 14. januára 1964 v Bratislave. V rokoch 1979 – 1983 študoval na Strednej umelecko- priemyselnej škole v Bratislave, odbor aranžérstvo, výstavníctvo a grafický dizajn u prof. Rudolfa Filu a v rokoch 1983 – 1989 na Surikovovej výtvarnej akadémii v Moskve na oddelení monumentálnej maľby u prof. Jurija Koroleva.
Martin Borodáč žije a tvorí v Bratislave a v Plaveckom Štvrtku, kde v lone prírody má svoj ateliér. Venuje sa maľbe a sochárskej tvorbe, v ranom období i tapisérii. Má za sebou mnoho výstav na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým v Chorvátsku a najmä v Dalmácii, ku ktorej má bytostný vzťah.

Igi Brezo sa narodil 29. mája 1965 v obci Sihelné na Orave (horský región severneho Slovenska). Vystavoval vo svetových a európskych galériách v mnohých štátoch Európy, ale aj Ázie, strednej, južnej a severnej Amerike. V roku 2012 predstavil svoje maliarske práce v Kalifornii, čo malo výrazný vplyv na jeho tvorbu. Diela vystavené Los Angeles, v Pasadene, Glendele, Palm Springs ,v Londýne, Izrael ,Pariz, .Praha . Obrazy su plné dynamizmu a expresionizmu v štýle americkej akčnej maľby.

Narodil sa na dolnom Liptove v obci Komjatná časť Studničná v roku 1977.
Počas základnej školy navštevoval ZUŠ v Ružomberku. Na ŠÚV v Košiciach ho zaujala kresba a maľba, v ktorej pokračuje až dodnes. Po štúdiach pôsobil niekoľko rokov v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Levoči . Tam sa zoznámil bližšie s reštaurovaním a výtvarnými technikami spojenými s týmito výtvarným odvetvím, ktoré následne v určitej forme prenáša aj do svojej tvorby.
Vo svojich prácach najčastejsie použiva techniku akrylovej a olejovej maľby ale využíva aj kombinovanie technik s využitím  priestorových prvkov.
Prešiel viacerými štýlmi, od realizmu až po abstrakciu.

Narodila sa v Prešove. Vyštudovala Elektrotechnickú Fakultu v Bratislave, kde aj ostala pracovať ako projektantka pre EZ-Elektrosystemy a Siemens. Pred 15 rokmi dostala ponuku pracovat v Nemecku pre jednu softwarovú firmu,kde pracujem doteraz. Popri práci poníma maľovanie ako únik do sveta fantázie a ideálov, ako aj hľadanie balance v dnešnom predigitalizovanom svete. Inšpiráciu hľadá v prírode ale aj v ľudovej architektúre a odevoch.

Narodil sa v Ketteringu vo Veľkej Británii. Vo svojej tvorbe odťahuje oponu aktuálnych či kontroverzných problémov surreálnou politickou satirou a vyzýva diváka, aby konfrontoval, strávil a vcítil sa do viacerých perspektív, doslova aj teoreticky. Jeho surrealistický štýl vytvára atmosféru snov, v ktorej zámerne stavia vedľa seba obrazy zúfalstva a bohatstva, prenasledovania a vykorisťovania, v snahe preskúmať nerovnosť spoločnosti prostredníctvom prívalu abstrakcie a symbolizmu.

Lucia Dunaj je mladá maliarka žijúca v Bratislave. Štúdium v odbore Maľba zavŕšila na Vysokej skole výtvarných umení (prof. Ivan Csudai), predtým však absolvovala bakalársky stupeň štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici (prof. Ľudovít Hološka).
Autorka sa vo svojej tvorbe zameriava na enormný výskyt filistra (filisterský – zaostalý, konzervatívny, obmedzený, s plytkým životným cieľom) v našej spoločnosti. V jednoduchosti by sa dalo povedať, že ide o ľudskú hlúposť zobrazenú v autorkinom prevedení.
Slaboduchosť, plytkosť, naivita, nevzdelanosť, ale aj tupý vzhľad či životné priority ľudí z okolia, výrazne sa odlišujúce od jej vlastných, stláča do rôzne komponovaných foriem. Tieto formy či útvary miestami pripomínajú veľmi jednoduché (mikrobiálne) formy života, ktorý je v konečnom dôsledku schopný množiť sa, prijímať potravu a vylučovať, čiže vykonávať všetko to, čo tieto kritizované indivíduá. Človek (filister) bol autorkou definitívne odsúdený po mentálnej aj fyzickej stránke. Forma komponovaných tvarov bola hľadaná intuitívne a nenásilne. V dielach je citeľný naznak akéhosi archetypálneho zobrazovania a štylizácie tela. Je tým myslené telo, ktoré ešte síce je rozoznateľným telom, ale extrémne deformovaným, nezdravo pôsobiacim, živočíšnym. Tento živý útvar stratil schopnosť pohybovať sa na vyspelej úrovni a zovňajškom sa viac podobá svojmu mentálnemu jadru.
Ambíciou autorky nie je podať ucelenú správu o stave spoločnosti, ale nabádať diváka k premýšľaniu nad problematikou, ktorou sa zaoberá.

Narodil sa 1. apríla 1980 v Prahe. V rokoch 1996 – 2000 študoval na Strednej umelecko-priemyslovej škole sklárskej v Kamenickom Šenove a v rokoch 2001 – 2007 na Akadémii výtvarných umení v Prahe na Katedre figurálnej plastiky u prof. Jana Hendrycha.
Žije v Prahe a venuje sa umeleckému sklu a maľbe. Je členom združenia umelcov Mánes a Rubikon. Má za sebou množstvo domácích i zahraničních výstav a jeho diela sú v početných umeleckých zbierkach.

Narodila sa v Bratislave v umeleckej rodine, ktorá bola spätá najmä so svetom divadla. Matka, herečka Oľga Zölnerová, ale najmä otec, scénický výtvarník Pavol Mária Gábor, známy i v zahraničí, od detstva pestovali v nej vzťah k umeniu. Vždy rada kreslila a maľovala a pred niekoľkými rokmi práve v tejto tvorivej aktivite našla jeden zo zmyslov života. Dnes žije v Bratislave. Svoje rané diela maľovala technikou „fluid painting“, kde významnú rolu zohrával i moment náhody. Dnes volí adresnejšiu ale i akčnejšiu techniku špachtľovej maľby, kde pracuje najmä so stierkou, vytvárajúc jemné štrukturálne a farebné plochy, ktoré sa vzájomne prelínajú v pôsobivej súhre abstraktných tvarov, evokujúcich pocit výnimočnosti a tajomna. Jej žiarivá paleta, kde dominuje najmä sýta červená a modré a žlté tóny má výrazný symbolický podtext, ktorého význam v niektorých dielach zdôrazňujú drobné detaily, evokujúce prepojenie na reálny svet.

Voľnej tvorbe , najmä maľovaniu, sa venuje nepretržite od 70.rokov 20.storočia čo súviselo neskôr aj s jeho znaleckou činnosťou, ale bez ambície vystavovať. Až posledné roky dospel k názoru, že tvorba dospela do štádia, že ju treba konfrontovať na umeleckej scéne. Ako súdny znalec aj historik umenia striktne preferoval pozíciu historika umenia. Členom je Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska

Barbora Kadlečíková (*1988) sa narodila v Bratislave, kde v roku 2014 absolvovala štúdium na Fakulte
architektúry a dizajnu STU. V rokoch 2013-2014 sa zúčastnila Erasmus pobytu v Newcastle upon Tyne a stáži v
Londýne. V rokoch 2015-2019 navštevovala ZUŠ Vrbenského a od roku 2017 sa venuje aj maľbe na plátno.
Autorkine obrazy zachytávajú prírodné motívy vsadené do snových prostredí, častokrát so symbolickými odkazmi na posolstvá nádeje a Božieho stvorenia. Pracuje akrylovou a kombinovanou technikou s lepením plátkového zlata, striebra, glitra. Výrazové prostriedky sú čitateľné v práci s kompozíciou, kontrastom farieb, líniami a mierkou. Od roku 2012 sa zúčastnila viacerých kolektývnych výstav a workshopov. Súbežne s výtvarnou tvorbou pracuje ako architektka-dizajnérka a je spoluvedúca kurzu maľby v anglickom jazyku.

Andrea Klimo sa venuje prevažne figuratívnej maľbe, a jej umelecká cesta začala vo veľmi ranom veku. Od súkromných hodín maľby v Michalovciach, pokračovala v rokoch 2011 - 2017 v štúdiách architektúry v Bratislave. Krátko po získaní diplomu v roku 2017 odišla na jednoročný študijný pobyt do Kalifornie. Andrea absolvovala niekoľko súkromných workshopov, študijných programov a rozvíja svoj osobitý umelecký štýl. Jej umelecká práca odzrkadľuje dialóg vnútorných svetov človeka a jeho bytia. Zachytáva hlas, ktorý ju obklopuje a necháva jej fantáziu vyplniť prázdne miesta. Jej diela sú získavané do zbierok po celom svete a úspešne spolupracuje s medzinárodnými galériami. Andrea so svojim manželom žila v Rusku, Belgicku a momentálne žije a tvorí v College Station, v Texase, USA.

Narodila sa v roku 1954 v Záhrebe. V rokoch 1972 – 1978 absolvovala Filozofickú fakultu v Záhrebe so špecializáciou na anglickú literatúru, sociológiu a kultúrnu antropológiu a súbežne absolvovala štúdium sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Záhrebe na oddelení prof. Ivana Sabolica. Svojou širokospektrálnou tvorbou patrí medzi výrazné zjavy súčasnej internacionálnej výtvarnej scény.

Roman Lazar sa narodil 18.3.1966 v Dunajskej Strede. V rokoch 1985 – 1990 študoval na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre u doc. Jozefa Trepáča. Od ukončenia školy až do roku 2009 pracoval a tvoril vo sfére reklamy, ako kreatívny riaditeľ a riaditeľ reklamnej agentúry, ktorú sám založil. Bol členom prezídia Klubu reklamných agentúr a dodnes je členom Art directors clubu, združenia najvýznamnejších reklamných tvorcov Slovenska. Aktívne sa venoval grafickému dizajnu a ilustrácií, neskôr televíznej a filmovej produkcii a od roku 2013 sa venuje voľnej tvorbe, predovšetkým maľbe.

Po absolvovaní základnej a strednej školy v rodnom meste Čakovci. Želko Lesar študoval na Akadémií výtvarných umení v Záhrebe, kde promoval v odbore maliarstvo u profesora Jordana. Má postavenie slobodného umelca, je členom Chorvátskeho združenia samostatných umelcov (HZSU) a Chorvátskej spoločnosti výtvarných umelcov (HDLU). Vystavoval na viac ako tridsiatich samostatných a desiatkach kolektívnych výstav. Žije a pracuje v Záhrebe.

Vo fotografiách Igora Matta spoznáte, ako dýcha príroda. Že rozpráva životom neopakovateľnej a stále sa meniacej harmónie. Keď sa zastavíte, dlhšie zahľadíte, a prestanete pracovať, vtedy začnete vnímať rozsah jej rozmeru záhad a poznania. Až vtedy uvidíte detail, tvorivú autorskú kompozíciu a veľkoleposť.
Igor Matt je majstrom analógovej fotografie. Technológie, ktorá vládla tomuto umeniu desiatky rokov. Jej pôvab je fotením na klasický film. Zlý záber sa opraviť nedá. Pre umelca je výzvou byť dôslednejší a lepšie pripravený. Technologický postup pri vyvolaní filmu a výrobe fotografií zostáva náročným, kde sa opäť možnosť omylu nepripúšťa. Autor aj tu rozvíja kreativitu pri definitívnej úprave a kvalitnom adjustovaní. Vytvára tak originálny signovaný obraz, zobrazujúci hodnoty nášho okolia i našej existencie.

Narodil sa 5. júna 1960 v Senici. V r. 1975 – 1979 študoval na Strednom odbornom učilišti strojárskom na Myjave. Svoje kreatívne záujmy najskôr rozvíjal v oblasti hudobného žánru. Na začiatku milénia pomerne radikálne reorganizoval a programovo presmeroval svoje aktivity, keď gitaru i mikrofón odsunul do úzadia a vymenil ich za maliarske plátno a farebné pasty a navyše v tomto rezorte rozbehol i vlastnú podnikateľskú činnosť. Od roku 2003 postupne absolvoval viaceré vzdelávacie a tvorivé aktivity v rámci VŠVU, Národného osvetové centra a i. V r. 2008 založil záujmové združenie výtvarníkov v Senici SenArt. Od r. 2012 je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska pri SVÚ, v r. 2019 zaradený do zoznamu profesionálnych umelcov FPU.

Miroslav Mlkvik sa narodil 13. februára 1986. V rokoch 2002 – 2006 študoval Strednom odbornom učilišti v Nižnej, odbor umeleckoremeselné spracovanie dreva. V rokoch 2015 – 2020 študoval na Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejku v Krakove, odbor umelecké sochárstvo, u prof. Karola Badynu. V roku 2018 sa jeho plastika Joasia umiestnila medzi najlepšími dielami v rámci 13. salónu Art
Renewal Center v Port Reading, USA. V roku 2019 mal prvú samostatnú výstavu s názvom Realizmus v Galerii Zofi a Weiss v Krakove, a v roku 2020 sa v tejto galérii predstavil i na Výstave mladých umelcov ASP.

Bratislavská výtvarníčka Georgina Mortreux začala maľovať v roku 2010. Chvíľková inšpirácia u nej prerástla do trvalej vášne a dnes v jej ateliéri vznikajú desiatky diel, ktoré nachádzajú svojich adresátov u nás i v zahraničí. Spočiatku to boli pokojné tajomné krajiny a zátišia, v ktorých sa snúbila realita so značnou dávkou surrealistickej mágie. Dnes sa venuje predovšetkým abstraktnej maľbe v jej lyrických a poetických podobách a tematický okruh jej diel sa sústreďuje najmä na vnútorný pocitový svet súčasného človeka, osobné zážitky, spomienky, sny a predstavy. Samozrejme, sú to aj zážitky a dojmy z ciest, kde rezonuje predovšetkým Paríž a Provensálsko, ktoré sú neoddeliteľne späté s jej citovým i rodinným životom. Od pôvodného oleja prešla ku kombinovaným akrylovým technikám a jej rukopis reflektuje dynamiku dnešného diania.

Vzdelanie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave úžitkové umenie- keramika
magisterský stupeň.

Narodil sa 28. decembra 1961 v Trenčíne. Prípravu na vysokú školu absolvoval u akad. mal. Daniela Fischera. V rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u doc. Ivana Vychlopena, doc. Milana Rašlu a na oddelení úžitkovej grafiky u prof. Ota Luptáka.
Od roku 1998 žije a tvorí v Sládkovičove. Po skončení štúdií sa začal venovať grafickému dizajnu a neskôr i výrobe obalovín, tlači a reklame. Sporadicky sa rozvíjali i jeho voľné maliarske aktivity a od roku 2014 sa venuje výlučne voľnej maliarskej tvorbe.

Narodil sa 28. augusta 1975 v Bratislave. Po súkromnej príprave u sochára Andreja Rudavského študoval v rokoch 1989 – 1993 na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave (akad. soch. Jozef Hobor a akad. soch. Viliam Loviška). V rokoch 1993 – 1999 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbornú prípravu u prof. Petra Rollera a prof. Jána Hoffstädtera, neskôr v Ateliéri figurálneho sochárstva u prof. Jozefa Jankoviča. V roku 1997 absolvoval semester na University of New Castle v Spojenom kráľovstve u prof. Henriho Burtona.
V roku 1999 počas štipendijného pobytu v Montgomery Sculpture Trust v Londýne vytvára kamenný monument Deň zatmenia slnka, ktorý sa dnes nachádza v Broomhil Sculpture Park. Od roku 1998 viac ako desaťročie spolupracoval s Martinom Palom A Stanislavom Kičom v ateliéri Tri kamene. V roku 2005 získava ako prvý mladý autor Cenu Gerarda H. Meuelensteena.
Dnes žije v Turzovke a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a maľbe.

Narodila sa v Moskve, kde absolvovala štúdium akademickej maľby u profesora A. Ginzburga. Momentálne pôsobí a tvorí v Bratislave. Pri tvorbe využíva suchý pastel, akryl, olej, no v súčasnosti zastáva hlavné miesto akvarel. Technike sa učila u popredných umelcov: I. Ibryajeva, S. Kurbatova, V. Dočeva. Od roku 2017 je členkou Medzinárodnej Svetovej Organizácie Akvarelistov (IWS) a je spoluzakladateľkou skupiny “Slovenský Akvarel”. Vystavuje už viac ako 20 rokov a zúčastnila sa na medzinárodnom festivale akvarelistov v talianskom Fabriane, indonézskej Jakarte a pod. Jej obrazy sa nachádzajú u zberateľov v mnohých európskych a svetových metropolách a v múzeu na zámku Budatín.

Venuje sa maľbe, grafike, ilustrácii, sklu. Po návrate zo zahraničia v roku 2002 založila vydavateľstvo Seneca Publishing company, kde vydáva knihy pre deti, beletriu. Jej knihy boli preložené do mnohých jazykov. Vystavovala a pracovala v mnohých krajinách. Bola niekoľkokrát na tvorivom pobyte v Cité Internationále des Arts v Paríži. Pracuje aj ako novinárka, kde sa venuje umeniu.

Od roku 2018 býva v Čároch kde sa venuje abstraktnej maľbe.
Pri maľovaní nikdy nič neobkresluje, tvorí spontáne za doprovodu hudby. 
Každý obraz je vždy len jeden. Snaží sa do maľby zapojiť fantáziu.

Vladimír Sabler sa narodil 16. januára 1957 v Bratislave. Ako absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe a v Bratislave v roku 1981 začal pracovať na polygrafickom oddelení Podniku zahraničných služieb INCHEBA, kde sa podieľal na grafických projektoch a zároveň sa začal paralelne venovať kresbe a maľbe. Okrajovo spolupracoval i na projektoch sochára Štefana Belohradského, ktorý ho veľmi inšpiroval. Neskôr pracoval ako produkčný v Československej televízii. Začiatkom roka 1985 emigroval do Rakúska, kde pokračoval vo vlastnej tvorbe a orientoval sa najmä na komornú maľbu realizovanú kombinovanou technikou, a tiež na úžitkovú grafiku. Bol autorom loga Gustav Mahler Jugend Orchester. Svoju tvorbu predstavil vo Viedni na výstavách v galérii Atelier Jan. V roku 1986 odchádza z Rakúska do Spojených štátov amerických a v Chicagu pracuje v Anderson Studios ako grafik. Zároveň ďalej pokračuje v maľbe obrazov už aj väčších formátov, ktoré predstavil na výstave v Renata Gallery v Chicagu a v priestoroch Anderson Studios v Evanstone. Po niekoľkých rokoch sa vracia späť do Viedne a ďalej tvorí v oblasti maľby a úžitkovej grafiky. Spolupracuje s významným rakúskym architektom a dizajnérom Carlom Auböckom, a tiež so slovenskou firmou Expo Line a s architektom Karolom Kállayom. Postupne sa však sústreďuje hlavne na oblasť výstavníctva, úžitkovej grafiky a interiérového dizajnu. Koncom deväťdesiatych rokov sa vracia na Slovensko, no k maliarskej tvorbe sa vracia až po roku 2015. Žije v Bernolákove a venuje sa komornej maľbe a úžitkovej grafike.

Narodila sa 23. augusta 1951 v Bratislave, kde v rokoch 1970 – 1975 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Žije v Bratislave a v poslednom desaťročí sa začala intenzívne venovať maliarskej tvorbe a kresbe. Má za sebou niekoľko samostatných výstav a účasť na viacerých kolektívnych výstavách.

Umelecké dejiny majú svoje vývojové obdobia, v ktorých sa stretá množstvo stimulačných faktorov. Medzi nimi dominuje jedinec – tvorca. Jeho dobové videnie sveta, talent a schopnosť nielen sa vyjadriť, ale i osloviť. Toto zdanlivo jednoduché konštatovanie patrí v živote ľudstva medzi tie najnáročnejšie. Vzniká pri ňom totiž nový artefakt, výtvarné dielo, originál, ktorý nikdy predtým nebol a ani viac nebude. Je i zostáva súčasťou doby, kedy vznikol, a jeho hodnota je fakticky neoceniteľná.
Štefan Široký už roky prezentuje svoju tvorbu na výstavách doma i v zahraničí. A úspešne. Miluje prácu s kameňom, z ktorého odoberá jednotlivé časti a prvky, aby dal vznik umeleckému dielu. Vrodený talent a znalosť remesla dávajú priestor k vzniku desiatok sôch, z rôznych materiálov i vzácnych kameňov. Žula, vápenec, pieskovec, ónyx, opál a mnohé ďalšie. Nesú charakter autorovho rukopisu. Kvalitne opracované hladké tvary , či kubizujúce strohé línie sú pôsobivé minimalistickým spracovaním. Autor vie kameň perforovať, či narušiť v jemu vlastnej podobe. Spravidla však necháva vyznieť jeho elegancii, zdôrazňuje jeho silu i jedinečnosť. Štefan sa s každým, aj objemovo náročnejším kusom tejto hmoty hrá, objavuje jeho zákutia a trpezlivo hľadá tvar, ktorý vo výslednom celku šíri príbeh krásy. Áno, aj zdanlivo neživá príroda má svoj vlastný kolobeh bytia, ktorý treba rešpektovať. Kameň ako materiál zostáva unikátny, Nedá sa napodobniť. Každý diel jeho štruktúry je iný. V jeho žilách koluje energia, duchovný zázrak.
Štefan Široký tvorí aj zaujímavé maliarske kompozície. Predstavuje v nich cesty človeka v dobe i v čase.
Autor Výrazne komunikuje v sochárstve kameňa s divákom. Vie sa mu priblížiť a ponúknuť zážitok. Preto je jeho tvorba príťažlivá

Vzdelanie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave úžitkové umenie- keramika
magisterský stupeň.

Nar. 10.08.1973, žije a pôsobí vo svojom ateliéri v Bratislave.
Je abstraktnou maliarkou, výtvarníčkou, miluje výrazné farby, skúma ich pôsobenie a vzájomnú komunikáciu s formou.
Venuje sa maľbe obrazov olejom a akrylom. Fascinuje ju proces objavovania, skúšania a experimentovania s farbou, štruktúrou ale aj rôznym maliarskym náradím.Na svoje obrazy nanáša farby spontánne v mnohonásobných vrstvách, čím vniká na plátne hľbka a farby na obraze sa premieňajú v závislosti od rôznych uhlov pohľadu a dopadu svetla.
Okrem maľby sa venuje sa aj iným technikám /pastel, akvarel, hlina/, umeleckej terapii a teórii farieb a ich pôsobeniu na kvalitu života človeka.

Narodila sa v roku 1952 v Bratislave. Po gymnáziu študovala na UK vedeckotechnické informácie. Neskôr študovala na Univerzite Komenského dejiny výtvarného umenia. Žije a tvorí v Bratislave. Založila občianske združenie Performance Art. Je tiež členkou ARTEM občianskeho združenia. Umelkyňa úspešne prezentovala vlastnú tvorbu na desiatkach samostatných a kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Je držiteľkou mnohých zahraničných ocenení.

Narodená 1995 v Lezajsku
V roku 2020 skončila štúdium s vyznamenaním na akadémií Sztuk Pieknych v Krakowe. V pracovni prof. Karola Badyny. Za diplomovu prácu bola ocenená medailou rektora asp. V súčastnosti sa venuje hlavne sochárstvu z keramiky.

Jeho podvedomie sa dostalo na povrch vďaka intenzívnym zážitkom spojeným s chorobou.
Oslovil ho impresionizmus vo svojej samotnej podstate, stvárňujúci každodenný život vo farbách, ktoré bežne ani nevnímame.
Život sa skladá z okamihov ktoré nikdy nie sú identické.
Fascinuje ho príroda a jej neustále premeny, jej farebnosť a jedinečnosť vo svetle v ročných obdobiach. Sama predvádza nespočetné farebné odtiene, ktoré nevieme ani len pomenovať.
Na rozdiel od nás tu bude na veky vekov, pokiaľ svet bude svetom
Jeho prvotiny boli akvarel, postupne vyskúšal akryl aj olej.
Ďalšou cestou je pointilizmus, pri ktorom skúša ako intenzitou tak svetlom vdýchnuť obrazom nový rozmer.

PRE KLIENTOV VYTVÁRA NÁVRHY INTERIÉROV A ZABEZPEČUJE ICH REALIZÁCIU. NAPRIEK TOMU, ŽE JU TOTO KRÁSNE POVOLANIE NAPLÑA, JEJ KREATIVITA ZAČALA TAHAT SMEROM K VOLNEJ TVORBE. OSLOVILA JU STAROBYLÁ TECHNIKA MALBY
VOSKOM-ENKAUSTIKA, ZAUJALA JU SVOJOU SPONTÁNNOSTOU
V PROCESE TVORBY.
PRACUJE S HORÚCIM VČELIM VOSKOM PLNENYM FAREBNYMI
PIGMENTAMI.

Narodil sa 27. apríla 1962 v Bratislave. V rokoch 1978 – 1982 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo. V roku 1982 opustil rodisko a emigroval do Nemecka, kde sa usadil v meste Bayreuth. Tu začal pracovať ako grafik v rôznych reklamných agentúrach i ako reštaurátor na Bayreuthskej univerzite. V Bayreuthe sa stal členom umeleckej výtvarnej skupiny Art Schmiede a koncom deväťdesiatych rokov začal vystavovať . Po presídlení do Mníchova navštevoval Akadémiu Wildner a orientoval sa na tvorbu s využívaním rozmanitých grafických
programov. V roku 2018 sa vrátil na Slovensko a žije vo svojom rodisku v Devíne, kde si
vybudoval ateliér. Venuje sa maľbe, kresbovým technikám i sochárskej tvorbe. Je členom
Spoločnosti voľných výtvarných umelcov a má za sebou množstvo výstav.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Tvar a priestor

26.06.-09.10.2024

Letný salón

25.06. - 31.08. 2024

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024