MARTIN BORODÁČ “ZEBRA & JAGUÁR”

20.4. - 10.6.2021

Srdečne Vás pozývam do T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery, Rožňavská 30, Bratislava na prehliadku výstavy Martina Borodáča s názvom ZEBRA & JAGUÁR. Výstava je prístupná od 20. apríla do 10. júna 2021 v pracovné dni od 8. do 17. hodiny. Vstup je voľný.

Sledujte nás na

https://www.facebook.com/TOP-AUTO-Premium-Art-Gallery-102056264949234

https://www.instagram.com/t.o.p.autopremiumartgallery/

https://www.youtube.com/channel/UCzk9fSokJbeDFFY9_iTmurg

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Martin Borodáč je už roky nezameniteľným a solitérnym zjavom slovenskej umeleckej scény.
Štúdium monumentálnej maľby na prestížnom Umeleckom inštitúte V.I. Surikova v Moskve do istej miery ovplyvnilo celkový charakter jeho diel a otvorilo mu cesty nielen k rozmanitým maliarskym technikám, ale aj k tapisérii a sochárskej tvorbe, ktorej sa venuje najmä v ostatnom období. Ťažiskom jeho výtvarných zámerov však naďalej zostáva maľba, ktorá je jedinečnou reflexiou jeho osobného i umeleckého naturelu, jeho bytostného vzťahu k prírodnému prostrediu
aj inklinácie k zobrazovaniu vecí nevídaných, tajomných, no zároveň i neoddeliteľne spätých s prapodstatou ľudského bytia.
Maliarsky prejav Martina Borodáča je jednoznačne identifikovateľný vďaka tvarovej a kompozičnej veľkorysosti a robustnosti, pozvoľnému prelínaniu abstraktných a reálnych prvkov, geometrickej skladbe, či farebnej škále budovanej na báze zemitých tónov a pigmentov, často dopĺňaných prírodnými štruktúrami, pieskom, drvinami, pilinami a kusmi dreva, ktoré vytvárajú bohaté reliéfne štruktúry a miestami temer až v podobe asambláží vystupujú z obrazovej plochy.
Farba je jedným z najdôležitejších prvkov jeho tvorivého zaujatia. Na jednej strane využíva magickú silu červených, oranžových žltých i smaragdových akcentov, no pracuje hlavne so zemitými tónmi sivých, hnedých, a okrových, ktoré vyvažuje prírodnou farebnosťou a štruktúrami piesku, či kontrastnou líniou černe, čím vytvára priam meditatívnu atmosféru svojich diel.
Do istej miery ho vnímame ako nomáda, ktorý putuje priestorom a časom a prisvojuje si atribúty rozmanitých civilizácií a kultúr, skutočných, ale i vybájených, ba dokonca možno i mimozemských.
Obrazy Martina Borodáča sú v tomto smere jedinečné, plné symbolov a podobenstiev. Evokujú predstavu dávnej krajiny nedotknutej civilizáciou, ako ju videli jaskynní ľudia, či prírodné národy Afriky, Južnej Ameriky alebo Oceánie. Priam cítime drsnú štruktúru povrchov, vnímame nezameniteľnú kresbu pripomínajúcu jaskynné maľby s ryhami a odtlačkami prstov, prežívame tajomnosť a mystiku rituálov. Očarí nás i magická farebnosť a archetypálna znakovosť objemov, náznak erotiky, či exotika vybájených dravých šeliem, zebier a jaguárov.
Najdôležitejším a určujúcim je však pre autora bezhraničný priestor chorvátskeho pobrežia, najmä Dalmácie. Tá je jeho srdcovou záležitosťou a nevyčerpateľným prameňom inšpirácie, s tisíckami ostrovov, s vôňou mora, žiarou slnka, nekonečnou diaľou pláží a najmä so zlatistým pieskom, ktorý autor používa v kombinácii s inými maliarskymi i prírodnými materiálmi vo svojich kompozíciách.
Tam sa pravidelne vracia a doslova opojený mystickým svetlom i tvarovou rôznorodosťou Stredomoria vníma jeho podoby a do duše a srdca si ukladá ich nespočetné varianty, aby ich pretavil do svojich magických diel. Hlavy, siluety postáv, reflexie všedných i výnimočných okamihov, no najmä magické krajinné scenérie s pahorkami, cestami, s morskými zákutiami, či
s prchavými obrazmi dravých šeliem, to všetko nájdeme v obrazoch Martina Borodáča. Odrážajú jeho vnútorný svet plný symbolov a inotajov, kde sa prelínajú emócie so zážitkami, sny s realitou, dobrodružné predstavy so všednou poéziou života.
Obrazy Martina Borodáča vznikajú vo vzácnej zhode s okolitým prostredím. Sú autentickým výrazom vnútorného precítenia krajiny, jej obyvateľov i jej atmosféry, ktorá rezonuje v objemoch, tvaroch a farbách. Niektoré z diel v nás vzbudzujú pocit vôní či zvukov, iné vnímame, ako zo zázračného lietajúceho koberca v ich geometrickej skladbe priamok, kriviek či objemov spoluvytvárajúcich topografiu a sieť súradníc nezameniteľnej krajiny. Sú to obrazy so značnou
dávkou expresie a kompozičnej i tvarovej veľkorysosti, prekvapujúcej – čo je temer neuveriteľné – i v malých komorných formátoch, ktorým sa autor najnovšie venuje. Znie to ako paradox, ale čím viac dnes narastajú rozmery jeho exteriérových plastík a sochárskych objektov, tým viac minimalizuje svoje obrazové kompozície, v ktorých sú však koncentrované všetky atribúty jeho maľby.
Presvedčí nás o tom i dnešná výstava, ktoré prináša prierez autorovej tvorby z obdobia uplynulých dvoch desaťročí.

Narodil sa 14. januára 1964 v Bratislave. V rokoch 1979 – 1983 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, odbor aranžérstvo, výstavníctvo a grafický dizajn u prof. Rudolfa Filu a v rokoch 1983 – 1989 na Surikovovej výtvarnej akadémii v Moskve na oddelení monumentálnej maľby u prof. Jurija Koroleva).
Martin Borodáč žije a tvorí v Bratislave a v Plaveckom Štvrtku, kde v lone prírody má svoj ateliér. Venuje sa maľbe a sochárskej tvorbe, v ranom období i tapisérii. Má za sebou mnoho výstav na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým v Chorvátsku a najmä v Dalmácii, ku ktorej má bytostný vzťah.

Výstavy – Výber
1991 Martin Borodáč. Kresby a obrazy. Galéria B. Bratislava
1996 L´art slovaque á Montparnasse. Centre Commercial – Gaité. Paris / Paríž
1998 Contemporary Slovak Art, Gallery of the International Monetary Fund Society. Washington
2002 Martin Borodáč. Galéria SPP. Drevená ul. Bratislava
2005 Martin Borodáč – „Keď blázni sa radujú“ . Galéria Michalský dvor. Bratislava
Martin Borodáč. Pécs
2006 Martin Borodáč. Tribunj. Chorvátsko
2007 Martin Borodáč. Obrazy a africké sochy. Galéria Z. Bratislava
2008 I. Ledererová, M. Borodáč, D. Brogyányi. S. Stankoci. Mercedes Benz. Bratislava
2009 Martin Borodač. Mistični znakovi civilizacija. Dvorac Vitturi. Kaštel Lukšić
2010 Martin Borodáč. Ako bolo na počiatku. Galéria BCPC. Bratislava.
2011 Martin Borodáč. Archa pre zebru. Galéria Sala terrena. Prezidentský palác. Bratislava
2012 Martin Borodáč. Magna Gallery. Piešťany
Martin Borodáč. Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Bratislave. Bratislava
ART + WINE = MOODS. Galéria SPP. Bratislava
2013 Martin Borodáč. Galéria SPP. Bratislava
2014 Martin Borodáč. Archa pre zebru. Galéria Sala terrena. Prezidentský palác. Bratislava
M. Borodáč. Arka za zebru. Galerija umjetnina „Branislav Dešković“. Nerežišća
2015 Martin Borodáč. Galéria u anjela. Kežmarok
2016 Vjetar u jedrima. Izložbeni prostor Stare gradske vijećnice. Split
2017 Martin Borodáč. Symboly sveta. Magna Gallery. Piešťany
2018 Martin Borodáč – Mali formati. Galerija Krug. Dugi Rat
2020 Nové súvislosti. Carlton Savoy Art Gallery. Bratislava
Magic Garden, Záhrada Andreja Rudavského. Bratislava
2021 Martin Borodáč. ZEBRA & JAGUÁR. T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery. Bratislava

Partneri výstavy

 • Turuk & Art Collective
 • Agentúra Age
 • Milliard Sun
 • REAL ESTATE BRATISLAVA
 • T.O.P. AUTO PREMIUM
 • T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery
 • MegaScreen
 • VIBRATION
 • Juran z Mordy
 • MODRAN KLIMKO WINE
 • JAGUAR
 • LAND ROVER
 • Agentúra LIBERTE
 • Agentúra R.B.X.T.
 • VIP MODERNÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
 • Moderné bývanie
 • GUEST
 • BEAUTY & WOMAN
 • LIEK
 • Double Atelier
vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024