MYKOLA BODNAR – SVET CEZ PALETU FARIEB

8.11.2023 - 9.12.2023

Pozývame Vás do T&AC Gallery Zámocká 22 na prehliadku výstavy SVET CEZ PALETU FARIEB, na ktorej svoju tvorbu predstaví akademický maliar Mykola Bodnar.
Výstavu si môžete pozrieť do 9.12. 2023 utorok až sobotu v čase od 14-18 hodín.

Hodnotenie kurátora

Tvorba Mykolu Bodnara, ktorý je bez zveličovania jedným z najvýraznejších moderných umelcov, je presiaknutá črtami rôznych umeleckých slohov. Je to impresionistický plénerizmus, typický pre jeho krajinomal‘bu, hustý pastózny ťah, prikláňajúci sa k expresionistickým tendenciám, ako aj farebné a plastické modelovanie priestorového prostredia. Pracujúc v rôznych žánroch, sa Mykola Bodnar najčastejšie odvoláva na krajinomaľbu a zátišie. Pri krajinomaľ be maľ uje hory, jazerá, rieky, náladové fragmenty z prostredia lesa a stromy. Ale Mykola je aj maliarom architektúry, prostredia i atmosféry mesta. Pri krajinomaľbe má v obľube nočné motívy pri vode, kde excelentne prenáša na plátno zrkadlenia vo vode a poľad na nočnú panorámu. Impresívne sú jeho kvetinové zátišia. Či ide o obrazy veľkých kytíc, alebo množiny jednotlivých kvetov, pri pohľade na nich zacítime aj ich vôňu. To všetko sú obrazy moderného realizmu a zobrazenia reálnej skutočnej prírody.
Druhým pólom jeho maľby je abstrakcia. Je to kombinácia spontánnej vznikajúcej abstraktnej maľby, ale aj akčnej a gestickej maľby. Typické v jeho torbe sú diela preplnené energiou i žiariacimi farbami.
Jedným z najdôležitejších prostriedkov vo formovaní emotívneho a náladového spôsobu maliarstva Mykolu
Bodnara je farba. Jeho obrazy sú kompozíciou farieb, farebnych gradáci, kontrastov a intervalov, odvážne komponovaných s reliéfnou technikou nanášania farby pomocou špachtle.
Mykola Bodnar si v priebehu rokov vytvoril vlastný tvorivý štýl, ale aj naďalej pokračuje v hľadaní nových plastických prostriedkov, dosahujúc úplnosti umeleckého prejavu aj v malých obrazoch.

1971 – 1975
Štúdium na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Užhorode
1979 – 1984
Štúdium na Akadémii výtvarných umení v L’vove
Od roku 1991 žije a tvorí v Košiciach
V roku 2013 sa prest‘ahoval do Dunajskej Lužnej, kde v súčasnosti žije a tvorí

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024

Fantastic 5

15.5. - 8.6.2024

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024