Zuzana  Roskoványiová – Korene mojej duše

18.11. - 16.12.2023

S potešením Vás pozývame na výstavu “Korene mojej duše”, na ktorej predstavi svoju tvorbu Zuzana Roskoványiová . Výstavu realizujeme v termíne 18.11.-16.12.2023 v galerii reštaurácie Sajado, Eurovea Galleria na Pribinovej 8 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

PhDr.Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.

Názov výstavy plne vystihuje maliarkinu umeleckú filozofiu a výtvarný prejav. Mohli by sme povedať, že Zuzana  Roskoványiová maľuje „jedným dychom“, rýchlymi a istými ťahmi štetca. Týmto spôsobom vie najlepšie vyjadriť svoje pocity a zážitky, vychádzajúce z jej vnútra, ale aj pohyb a dynamiku súčasného života. Spontánny a vyhranený maliarsky prejav je blízky výtvarným dielam jej otca, významného predstaviteľa slovenského umenia, predovšetkým však východoslovenského okruhu tvorcov, ktorí razantne vstúpili do výtvarného života v sedemdesiatych rokoch. Zuzana  Roskoványiová raz napísala o tvorbe svojho otca, že mal “ svoj maliarsky štýl, expresívnu farebnosť, zmysel pre vyváženú kompozíciu, ako aj citlivý prístup ku zobrazovanej krajinárskej a spoločenskej realite“. No treba zdôrazniť, že ho má aj ona. Výber diel, ktoré predstavujeme je z roku 2023 a zameriava sa dve dôležité línie v jej tvorbe. Polohu abstraktnú a figurálnu. V dielach abstraktnejšieho charakteru cítiť pozitívnu silu, poznávanie neznáma a uvážlivé využívanie rôznych druhov energií, no najmä súnáležitosť s prírodou a jej živlami. Tam farebné tóny a svetlo prirodzeným spôsobom menia obsahové zvnútornenie diel – Oko vlny, Búrka, Pri potoku, Krajinka alebo Pri Hornáde. Figurálna tvorba zachytáva scény z civilného košického prostredia, hrajúcich pouličných hudobníkov alebo často aj humorné a groteskné chvíle nášho všedného dňa. Ale aj smutnosmiešne postavičky pitoreskných komédií života ako „vinné mušky“ či zobrazenie jej klaunov a šašov pripomínajúcich spoločenský svet okolo nás. Výstižne to raz povedal jej otec Štefan Roskoványi: „Život je len bláznivý karneval, ktorého účastníci sa tvária, akoby čas skladania masiek nikdy nemal prísť.“
V celej tvorbe Zuzany  Roskoványiovej je dôležitá interpretácia atmosféry jednotlivých motívov, ktoré ukladá do rôznych symbolických vzťahov človeka a jeho okolia, prírodných prvkov symbolizujúcich kontrast neba a zeme, kde je vždy navodený maliarkin citový dojem z prežívanej skutočnosti. Expresívne farebné tóny nanesené temperamentným maliarskym rukopisom sa prelínajú s dynamicky vedenou líniou najmä v dielach inšpirovaných rôznymi priestorovými modifikáciami v jej abstraktnejšej polohe. Maľuje odvážnu gestickú maľbu, kde hlavnú úlohu hrá farba. K jej dielam sa mi preto hodia slová Wassily Kandinského z knihy O duchovnosti v umení: „ Farba je prostriedok bezprostredného pôsobenia na dušu. Farba je klávesnica. Oko je úderné kladivko. Duša je klavír s mnohými strunami. Umelec je ruka, ktorá úderom na ten alebo iný kláves spôsobí vibráciu duše.“ Tak ako Zuzana  Roskoványiová vo svojich maľbách.

Narodila sa 7. augusta 1979 v Košiciach do umeleckej rodiny akademického maliara Štefana Roskoványiho. Celé detstvo i mladosť spoločne so svojou sestrou Katarínou nasávala atmosféru ateliéru a spoznávala svet farieb, ktorý jej učaril. Rodičia však neboli veľmi nadšení Zuzaninou túžbou venovať sa umeniu. Napriek tomu v rokoch 2002 – 2008 študovala na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (prof. Dušan Srvátka), odbor dejepis - výtvarná výchova. Diplomovú prácu obhájila v odbore Maľba pod vedením akademického maliara Prokipa Kolisnyka. Po jej skončení pôsobila ako učiteľka na Športovom gymnáziu v Košiciach. Počas vysokoškolského štúdia sa náhle musela rozlúčiť so svojim otcom, ktorý tragicky zahynul. Smútok v duši premenila pomocou farieb a štetca na príbehy z plátna, vďaka čomu farby v ateliéri jej otca nikdy nevyschli. Od roku 2020 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní a naplno sa venuje maľbe, ktorá sa stala jej životom. Žije a tvorí v Košiciach spoločne so svojim psíkom Dantem a prostredníctvom svojich obrazov sa snaží vyčariť úsmev milovníkom umenia kdekoľvek na svete.

Samostatné výstavy
2013 – Cognac club, Košice
2014 – Výstava Obrazov Zuzana Roskoványiová, Dom Umenia, Košice
2015 – Fashion café, Košice
2018 – Život je bláznivý karneval, Galéria Bašta, Košice (Východoslovenské múzeum)
2019 - Môj svet, Fashion point, Košice

Kolektívne výstavy
2017- Vianoce vo výtvarnom umení, Hotel Bankov, Košice
2019- Košice a umelci, Košice
2019 - Pocta Vincentovi Hložníkovi, Slovenský rozhlas, Bratislava 
2022- Jarné variácie, Fabrika 48, Košice 

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024

Fantastic 5

15.5. - 8.6.2024

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024